Propunere de lege ferenda:

Expunere de motive:

Având în vedere:
– dispozițiile procedurale privind continuitatea completului de judecată, ce determină amânarea cauzelor în lipsa judecătorilor legal desemnați să soluționeze o anumită cauză,
– dispozițiile din legea avocaților privind dreptul clientului de a refuza substituirea avocatului angajat pentru a-l asista sau reprezenta în fața instanței,
– faptul că cele două aspecte mai sus enumerate au că scop garantarea dreptului la un proces echitabil și respectarea dreptului la apărare
-faptul că atât judecătorul cât și apărătorul sunt actori principali ai procesului, de o egală importanță in economia desfășurării acestuia

În vederea asigurării unei simetrii juridice a normelor ce guvernează buna desfășurare a procesului, apreciem că se impune completarea dispozițiilor statutului profesiei de avocat, dar și a codurilor de procedură civilă și penală cu următoarele prevederi:

1. Propunere de completare a Statutului profesiei de avocat:
Avocatul are dreptul să notifice Baroul din care face parte, cu privire la perioada de concediu, în vederea publicării acestei mențiuni în Tabloul avocaților, pentru opozabilitatea față de terți. Durata concediului anual notificat nu va putea depăși 45 de zile pe an.
Pe perioada concediului avocatului, notificată către Barou, termenele procedurale privind îndeplinirea de către avocat a unor obligații puse în vedere de către instanță sau pentru exercitarea unor căi de atac, se suspendă până la expirarea perioadei de concediu notificate la Barou.
În perioada de concediu, avocatul este îndreptățit să solicite in cauzele în care are deja depusă delegație avocațială, amânarea cauzei pe perioada de concediu notificată la Barou, dacă partea pe care o reprezintă nu acceptă substituirea de către un alt avocat.

2. Propunere de completarea a dispozițiilor codurilor de procedură civilă și penală:

Pe perioada concediului avocatului, notificată către Barou, termenele procedurale privind îndeplinirea de către avocat a unor obligații puse în vedere de către instanță sau pentru exercitarea unor căi de atac, se suspendă până la expirarea perioadei de concediu notificate la Barou.
În perioada de concediu, avocatul este îndreptățit să solicite in cauzele în care are deja depusă delegație avocațială, amânarea cauzei pe perioada de concediu notificată la Barou, dacă partea pe care o reprezintă nu acceptă substituirea de către un alt avocat.
În cauzele penale cu mai mulți inculpați instanța va putea totuși continua judecata cauzei chiar și în lipsa apărătorului aflat în concediu, dacă actele efectuate la termenul respectiv nu privesc partea asistată sau reprezentată de avocatul aflat în concediu, și nu aduc astfel atingere intereselor acesteia.

CategoryJuridice
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer