Curtea Constituţională a stabilit miercuri, 7 aprilie, că deciziile judecătoreşti în domeniul penal trebuie să fie pronunţate doar odată cu motivarea lor.

Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.405 alin.(2) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare:

– art.400 alin.(1): „Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”;

– art.405 alin.(3): „(3) Președintele completului pronunță minuta hotărârii”;

– art.406 alin.(1) și (2): „(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunțare, și se semnează de toți membrii completului și de grefier”.

Curtea a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală încalcă atât prevederile art.1 alin.(3), art.21 alin.(1)-(3) și art.124 alin.(1) din Constituție, cât și prevederile art.5 paragraful 1 și art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În plus, Curtea a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1) și ale art.405 alin.(3) din Codul de procedură penală aduc atingere prevederilor art.23 alin.(11) din Legea fundamentală.

Curtea a reținut că redactarea hotărârii judecătorești penale (motivarea în fapt și în drept) ulterior pronunțării minutei (soluției) dispuse în cauză lipsește persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanță și dreptului la un proces echitabil.

Totodată, Curtea a constatat că punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei și celor care consacră demnitatea umană și dreptatea, ca valori supreme ale statului de drept.

Prin urmare, Curtea a constatat că este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată, motivată în fapt și în drept, la data pronunțării.

comentariu rapcea.ro: procedura actuală prevede ca mandatul de executare a pedepsei să fie emis în baza minutei (extrasului hotărârii) ce cuprinde soluția (decizia) instanței. Prin modificarea acestei reguli, Curtea Constituțională devine izvor de drept (se substituie Parlamentului !) inventând norme ce nu există în Procedura Penală. Miza este evidentă: în dosarele politice, “cu cântec”, redactarea soluțiilor poate dura uneori și ani de zile, timp în care inculpații își pot aranja treburile și dispărea discret, fără a mai fi încarcerați. Dacă facea treaba asta PSD-ul urlau toți “rezistenții” ca din gură de șarpe. Însă în dulcea dictatură PNL-USR, “totul este bine” și “trăim în cea mai bună lume din toate lumile posibile“, nu-i așa !?

CategoryJuridice
  1. April 8, 2021

    Owner de blog, proprietar de blog, tu nu intelegi fiindca ai mintile date peste cap de Bivolaru si MISA.
    Ce vor ei este ca nimeni sa nu mai fie trimis la inchisoare fara motivare clara.
    “trăim în cea mai bună lume din toate lumile posibile“, nu-i așa !?
    Nu te-a rugat nimeni sa te naști.

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer