Brazilianul José Graziano da Silva, directorul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO), recomandã tuturor statelor sã-ºi constituie stocuri naþionale la produsele alimentare de bazã, potrivit Le Monde. “Estimãrile organizaþiei pe care o reprezint aratã cã preþurile vor rãmâne ridicate ºi vor cunoaºte o mare volatilitate în urmãtorii zece ani. Pentru a face faþã acestei situaþii, recomand constituirea de stocuri naþionale la produsele alimentare de bazã”, a precizat directorul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO). El a adãugat cã “FAO nu considerã piaþa globalã drept un supermarket unde unde poþi sã cumperi ceea ce vrei, când vrei. Pentru a-ºi asigura securitatea alimentarã ºi a face faþã creºterilor de preþuri, fiecare þarã trebuie sã-ºi constituie stocuri care sã-i acopere nevoile pentru perioade cuprinse între o sãptãmânã ºi o lunã”. Brazilianul da Silva mai spune cã situaþia actualã nu se poate compara cu perioada 2007-2008. Pe de o parte, SUA se confruntã cu o secetã execepþionalã care a provocat majorarea preþului la porumb, dar ºi la alte cereale, pe fondul unei cereri puternice din partea þãrilor asiatice, iar pe de altã parte, existã o mai bunã coordonare între þãri datoritã Sistemului de Informare pe Pieþele Agricole (AMIS). În acelaºi timp, preþul la orez se menþine stabil, ceea ce reprezintã un lucru bun pentru asiatici, a cãror alimentaþie este dependentã de orez.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer