Un anunþ fãcut în aceastã dimineaþã de un general iranian i-a pus pe liderii lumii în alertã ºi a alimentat îngrijorãrile privind izbucnirea unui conflict nuclear. Iranul va bombarda Turcia, dacã SUA sau Israel vor încerca sã-i distrugã centrala nuclearã, a anunþat luni un comandant al armatei iraniene, citat de Daily Mail. Generalul Amir Ali Hajizadeh, ºeful diviziei aerospaþiale a Gãrzii Revoluþionare din Iran, a ameninþat cã va ataca scutul antirachetã al NATO din þara vecinã. Sistemul, pe care Turcia l-a instalat în septembrie, este folosit tocmai pentru a preveni atacurile cu rachetã ale Iranului asupra Israelului. Ameninþarea face parte dintr-o nouã strategie a liderului Ali Khamenei, prin care rãspunde la ameninþãri cu ameninþãri, scrie Daily Mail. “Dacã vom fi ameninþaþi, vom ataca scutul antirachetã al NATO din Turcia, iar apoi alte þinte”, a declarat generalul Hajizadeh. Tensiunile dintre Iran ºi Occident sunt în creºtere, dupã ce un raport al Agenþiei Nucleare a ONU (IAEA) a prezentat primele dovezi cã Teheranul ar face “experimente secrete”, cu unicul scop de a crea arme nucleare, noteazã sursa. SUA ºi aliaþii Occidentali suspecteazã Iranul cã încearcã sã creeze arme atomice, iar Israelul, care se considerã ameninþat de Teheran, a anunþat cã ar putea ataca programul nuclear iranian. Iranul se apãrã, însã, spunând cã programul sãu nuclear are “scopuri paºnice”. Conform oficialilor turci, þinta iranienilor este baza militarã din oraºul Kurecik, situat la 700 de km de graniþa vesticã a Iranului. Generalul Hajizadeh spune cã SUA intenþioneazã sã instaleze scuturi antirachetã în mai multe state arabe, fapt ce a determinat Iranul sã-ºi schimbe strategia militarã defensivã. Daily Mail spune cã decizia îi aparþine aiatolahului Khamenei, care este comandantul forþelor armate iraniene ºi ia toate deciziile în stat. Un alt comandant al armatei din Iran, Yadollah Javani, a ameninþat cã Iranul va ataca Israelul, dacã acesta va þinti centrala nuclearã iranianã. “Dacã Israelul lanseazã o singurã rachetã asupra centralelor noastre nucleare sau a altor instalaþii vitale, ar trebui sã ºtie cã þintele rachetelor noastre vor fi centrele nucleare din Israel”, a declarat Javani. În plus, ºeful diviziei speciale Quds din cadrul armatei iraniene a declarat cã nu îi e fricã de asasinate ºi cã e pregãtit pentru “martiriu”. În ultimele sãptãmâni, mai mulþi oficiali americani i-au cerut administraþiei Obama sã acþioneze “pe ascuns” împotriva Iranului ºi sã ucidã câþiva lideri importanþi din aceastã þarã. Asta mai ales dupã ce Iranul este bãnuit cã ar fi ordonat uciderea ambasadorului Arabiei Saudite la Washington. Oficialii iranieni au negat, spunând cã ideea americanilor este “prosteascã”. Iranul ia în serios “ameninþãrile” unei intervenþii militare contra instalaþiilor sale nucleare, a declarat marþi la New York un înalt responsabil iranian, insistând cã þara sa este ‘gata sã înfrunte orice provocare’, informeazã Agerpres. În timp ce creºte tensiunea în legãturã cu programul nuclear iranian, Mohammad Javad Larijani, un consilier apropiat al ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ºi ºef al Comitetului guvernamental pentru drepturile omului, a insistat cã þara sa nu va renunþa niciodatã la dreptul ei de a dispune de tehnologie nuclearã. “Ucideþi doi oameni de ºtiinþã, alte sute vor prelua ºtafeta. Atingeþi-vã de un sit, un altul va fi construit”, a spus el. “Suntem foarte mândri cã stãpânim aceastã tehnologie ºi ºtiinþã /nuclearã/. Suntem mândri sã fim numãrul unu în regiune. Nimeni nu poate lipsi Iranul de capacitãþile sale”, a insistat el. Larijani a repetat acuzaþiile împotriva Israelului de a fi responsabil “în colaborare cu Statele Unite” de uciderea în ianuarie ºi în noiembrie 2010 a doi oameni de ºtiinþã iranieni specialiºti în domeniul nuclear, Massoud Ali Mohammadi ºi Majid Shariari. Agenþia Internaþionalã pentru Energie Atomica /AIEA/ ºi-a exprimat “serioasele preocupãri” faþã de o eventualã dimensiune militarã a programului nuclear iranian în ultimul sãu raport publicat marþea trecutã, alimentând suspiciunile comunitãþii internaþionale, aminteºte AFP  ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer