VIDEO. SENATORII I-AU “CASTRAT” PE PEDOFILI. Deputat PDL: “Foarte mulþi dintre copiii abuzaþi sexual devin homosexuali. Nu este normal sã fii homosexual” “Foarte mulþi dintre copiii abuzaþi sexual devin homosexuali, iar spirala devine din ce în ce mai mare”. Declaraþia, deosebit de tranºantã, îi aparþine lui Marius Spânu, deputat PDL, unul dintre iniþiatorii proiectului de lege privind castrarea chimicã a pedofililor, ºi a fost fãcutã dupã ce proiectul a fost aprobat tacit de Senat. Democrat-liberalul susþine cã foarte mulþi copii abuzaþi sexual devin homosexuali ºi cã s-a ajuns la un punct în care trebuie luate mãsuri. “Trebuie sã ne gândim ce se întâmplã cu un astfel de copil. Din punctul meu de vedere este mai mult decât o crimã, îl marchezi pe acest copil toatã viaþa. Din contrã, datoritã acestui abuz foarte mulþi devin la rândul lor homosexuali. Este ca o spiralã care devine din ce în ce mai mare.(…) Sunt cazuri statistice în care se aratã cã foarte mulþi dintre cei abuzaþi în copilãrie devin la rândul lor homosexuali”, a declarat pentru gândul deputatul Spânu. El susþine cã opþiunea de castrare chimicã a pedofililor recidiviºti nu “reprezintã mare lucru”, deoarece se “inhibã doar niºte impulsuri”, dar nu se afecteazã viaþa sau drepturile fundamentale ale omului. Dupã cum se poate vedea în interviul video acordat gândul, la minutul 04:49, democrat-liberalul spune cã “nu este normal sã fii homosexual“. Deputatul Spânu îºi continuã ideea explicând cã aceºtia “nu îºi iau medicamentele”, fãrã sã se înþeleagã foarte clar dacã se referã la homosexuali sau pedofili. Deputatul Spânu însã considerã pedofilia ca fiind “o ramurã a homosexualitãþii”. Vã prezentãm în continuare citatul integral pe care îl puteþi asculta, la minutul 05:30: “Nu am vãzut homosexual care sã se ducã sã-ºi facã tratamentul care existã la ora aceasta ca sã îºi înãbuºe aceste porniri. Aici vorbim despre o ramurã a homosexualilor, vorbim de pedofilie, atentatul asupra unor copii mici, nu printr-un accept reciproc ºi aici se poate discuta, eu nu sunt de acord nici mãcar cu homosexualitatea, înþeleg anumite lucruri, sunt deschis la minte dar se trece peste o limitã peste care eu personal nu aº putea trece” Potrivit acestuia, fenomenul abuzãrii copiilor minori a luat amploare ºi mai multe þãri “intrã în firãraiele Internetului” pentru a îi descoperi pe cei care fac astfel de fapte. Proiectul de lege privind castrarea chimicã a pedofililor a trecut tacit de Senat, iar camerã decizionalã este Camera Deputaþilor. Marius Spânu a declarat cã mulþi colegi din PDL ºi coaliþia de guvernare, dar ºi din USL ar vota aceastã iniþiativã legislativã, însã le este teamã. Proiectul urmeazã sã fie discutat în Comisia de Sãnãtate ºi cea Juridicã, dupã care va primi votul final în plen. “Dacã ar fi vot secret, cred cã am avea o majoritate de tipul celei necesare pentru schimbarea Constituþiei. Existã anumite presiuni asupra unor colegi, din punct de vedere mediatic, din partea anumitor asociaþii º.a.m.d.m, dacã ar fi vot secret am putea modifica cu votul acesta ºi Constituþia. Sunt subiecte considerate tabu, la care un om politic nu trebuie sã se expunã, preferãm sã întoarcem capul în cealaltã parte, la fel cum trecem pe lângã oamenii fãrã adãposturi ºi ne facem cã nu-i vedem. Sunt lucruri care nu sunt confortabil de susþinut politic, mulþi colegi preferã sã nu intre într-un subiect controversat. Este mult mai uºor cã trebuie mãrite pensiile, salariile”, a declarat deputatul democrat-liberal. Proiect, susþinut de 15 deputaþi PDL Cei 15 iniþiatori de la PDL sunt: Boghicevici Claudia, Cionca-Arghir Iustin-Marinel, Croitoru Cãtãlin, Gheorghe Tinel, Ghiþã-Eftemie Stelian, Holdiº Ioan, Leºe Doru Braºoan, Pãduraru Nicuºor, Pirpiliu ªtefan Daniel, Popoviciu Alin Augustin Florin, Rogin Marius, Rusu Valentin, Spînu Teodor-Marius ºi ªandru Mihaela Ioana. Iniþiativa privind prevenirea violenþei ºi abuzurilor sexuale asupra minorului prevede ca fãptuitorul gãsit vinovat de violenþã ºi abuz sexual asupra minorului ºi condamnat pentru circumstanþe agravante de abuz sexual sã primeascã o pedeapsã suplimentarã prin “inhibarea pornirilor sexuale, prin metode chimice”, pentru a se preveni, astfel, recidiva. De asemenea, potrivit proiectului, condamnatul acuzat de pedofilie ar urma, sã fie în continuare sub supraveghere, prin monitorizare GPS ºi dupã ce ºi-a ispãºit pedeapsa. Comisia juridicã ºi cea pentru drepturile omului din Senat au avizat negativ propunerea legislativã, la fel ºi Consiliul legislativ. De asemenea, guvernul nu susþine iniþiativa deocrat-liberalilor. În punctul de vedere transmis la parlament, executivul precizeazã cã instituþia pedepsei suplimentare nu existã. Sursa: Gandul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer