Un stat totalitar îºi va face apariþia pe teritoriul Uniunii Europene în urma crizei, ce se va putea compara cu dictatura Uniunii Sovietice, în timp ce actualii membri ai UE îºi vor ceda independenþa în contul datoriilor, considerã economistul leton de origine rusã Dmitri Smirnov, lector la ªcoala Superioarã de Studii Economice Ventspils din Letonia.

În aproape 20 de ani, potrivit acestuia, odatã cu trecerea crizei, un guvern mondial va conduce întreagã lume, relateazã miercuri (16 noiembrie 2011) agenþia de presã rusã Novîi Reghion. “Criza va duce la faliment statele zonei euro, iar pentru datorii li se va lua independenþa. Euro nu este în pericol. Dimpotrivã, pentru a salva euro, toþi trebuie sã adere la zona euro ºi sã-ºi piardã independenþa. Se va spune cã putem supravieþui doar împreunã. Avem nevoie de a crea un stat totalitar, de a-i aduna pe toþi în aceeaºi oalã, pentru a-i subjuga” – a declarat Smirnov într-un interviu acordat marþi seara, în cadrul emisiunii “Razvoro» la postul de radio Baltkom 93,9. Conform estimãrilor sale, ar trebui sã se producã patru valuri ale crizei înainte de apariþia unui guvern mondial. “Primul val a fost în 2008, al doilea este aºteptat în 2012-2013. Perioada dintre acestea este de 4-5 ani ºi, apoi, durata totalã a crizei al cãrei scop este înfiinþarea unui guvern mondial va fi de 20 de ani”, prognozeazã Smirnov. El susþine cã actuala crizã globalã a fost generatã în mod artificial cu un scop concret. “Criza este o modalitate de jaf, atunci când unul dã faliment, iar celãlalt câºtigã din aceasta”, explicã economistul, în opinia cãruia, autorii principali ai turbulenþelor financiare sunt bãncile legate de Rezerva Federalã a SUA. Pe blogul sãu de pe resursa “Ventasbalss.ru”, expertul explicã faptul cã politicienii, atât europeni, cât ºi americani, lucreazã pentru unul ºi acelaºi grup de persoane, carepoate fi numit convenþional “guvernul mondial”. Totodatã, el atrage atenþia cã mãsurile luate pânã în prezent pentru salvarea zonei euro nu au avut decât un caracter cosmetic ºi cu efect pe termen scurt. În luna septembrie, aminteºte el, dupã ce finanþistul George Soros a chemat la o reformã radicalã a UE, fãrã sã propunã în acest sens nimic concret, preºedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a propus pentru salvarea UE introducerea obligaþiunilor europene comune. Pânã în prezent, fiecare stat din zona euro emite propriile obligaþiuni ºi are propria sa datorie. În caz de reformã, se propune unificarea tuturor obligaþiunilor ºi emiterea unor obligaþiuni unice ale zonei euro, scrie Smirnov pe blogul sãu. Este vorba, potrivit lui, de crearea unui spaþiu unic al datoriei. Aceastã idee a fost sprijinitã deja, cu mult entuziasm, de Franþa, Germania ºi Italia – principalele þãri din zona euro. Liderii acestora au încercat deja sã convingã parlamentele din þãrile lor pentru a susþine introducerea unor obligaþiuni unice. Chiar ºi Vaticanul s-a pronunþat pentru un stat unic european, mai aminteºte el. Introducerea unor obligaþiuni unice va limita în mod semnificativ independenþa membrilor din zona euro, considerã economistul citat, indicând cã statul nu va mai fi capabil sã finanþeze în mod independent deficitul bugetar ºi va fi obligat sã contacteze Centrul /Bruxellesul/ ca sã-i aloce bani. În fine, obligaþiunile unice vor impune introducerea unui buget unic al UE. Astfel, în opinia sa, bugetele naþionale vor fi practic eliminate, iar toate veniturile fiscale vor fi transferate la Bruxelles, iar acolo se va decide cine ºi cât sã primeascã din bugetul comun. În cele din urmã, cheltuielile participanþilor la zona euro vor fi decise la nivel central.Aºa cum încearcã sã convingã adepþii introducerii obligaþiunilor unice, aceasta va permite stabilirea unei discipline fiscale pe ansamblul zonei euro, explicã Smirnov. Astfel, concluzioneazã el, introducerea obligaþiunilor unice faciliteazã crearea noului stat pe continentul european Statele Unite ale Europei, în care toate þãrile membre îºi vor pierde independenþa ºi vor coborî la nivelul unor autoritãþi locale. Þãrile afectate profund de crizã vor ajunge direct sub controlul unui comisar UE/Smirnov face aici aluzie la o iniþiativã recentã a Olandei/ ºi în custodia Comisiei Europene, structura care va decide formarea bugetelor “naþionale”. În acest caz, mai scrie expertul amintit, comisarul european va fi în mãsurã sã intervinã în guvernarea unei þãri aºa cum fac în prezent administratorii numiþi de instanþã în cazul societãþilor falimentare. Împotriva þãrilor care se vor face vinovate, Bruxellesul va recurge la o varietate de sancþini, de la pierderea dreptului de vot în UE, pânã la restricþionarea accesului la fondurile europene, prognozeazã sumbru economistul leton. “Va fi o dictaturã ceva mai drasticã decât în URSS”, susþine el. Un al doilea val al crizei, aºteptat anul viitor, va aduce UE în pragul colapsului, iar þãrile europene vor fi puse în faþa alegerii – fie un stat unic, fie falimentul. “De fapt, nu va fi nicio alegere, vor face aºa cum li se va spune”, mai crede economistul de origine rusã, care anticipeazã cã, la sfârºitul crizei, ºi SUA vor înceta sã mai existe. Întreaga planetã va fi guvernatã de un guvern mondial. Dmitri Smirnov a devenit cunoscut în 2008 când a fost arestat de serviciile de securitate letone pentru “atentat la adresa sistemului financiar al þãrii”, dupã ce anticipase o agravare a crizei economice în Letonia ºi o devalorizare a monedei naþionale. Avertismentul sãu a fost confirmat de realitate ulterior. Sursa: Financiarul.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer