Cele de mai sus au o poveste. Sunt din Germania, unde pe marginea unei ºosele, dintr-o zonã ruralã, cineva a cultivat flori. Nimic excepþional. Excepþional este faptul cã NU existã garduri, pândari, câini în lanþuri, gata sã te sfâºie, nimic.   Ai chef sã-þi culegi flori? Nimic mai simplu! Ai la dispoziþie niºte cuþite, te duci, îþi tai ce-þi place din lan, tariful este afiºat, bagi bani într-o cutiuþã, ºi-þi vezi de ale tale.   Încercaþi sã faceþi asta în România. ªi veþi constata cã florile vor fi culese cu coasa, de haite de þigani ºi de români, într-o frãþeascã simbiozã. Iar dacã scapi cu gâtul netãiat, tu, proprietar, sã zici mersi!   Asta ne separã, esenþial, de civilizaþie. Restul sunt vrãjeli…]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer