Pentru cã Roxana Chirilã m-a inspirat profund cu articolul ei cu sfaturile pentru relaþii de succes, m-am gândit sã fac ºi eu un articolaº inspirat nu din cãrþi, ci din realitate, despre reuºita în viaþã a “femeilor de succes” din România.

Dacã aº face un top al femeilor de elitã din societatea noastrã, dar ºi al bãrbaþilor – din pãcate, vom descoperii cã realitatea din teren, spune cu totul altceva decât cartea cititã de Roxana, anume cã numitorul comun, ingredientul secret al succesului este felaþia. Pe înþelesul tuturor, muia.

Chiar cele douã denumiri întrebuinþate pentru aceeaºi acþiune, indicã un gen de dublã valenþã a actului sexual oral.

Felaþia se foloseºte cu precãdere când o sugi, iar muia, când o dai la supt. Culmea este cã oricare din aceastã dublã conotaþie activã sau pasivã a actului duce cãtre succes.

Muia/felaþia nu trebuie înþeleasã în acest context neapãrat ca actul fizic, fiziologic sexual. Termenul transgreseazã în zona de adaptare ºi interacþiune socialã, în care ordinea valorilor nu cunoaºte decât douã poziþii: în genunchi, primind, sau în picioare, dând.

Dacã îþi permiþi sã dai muie, înseamnã cã eºti centaur în domeniul tãu ºi ai coaiele sau spatele necesare pentru asta, de unde ºi succes.

Dacã eºti pus pe avansat prin fãcut felaþii celor care te pot propulsa mai sus pe scara socialã, atunci eºti evident pe calea cea bunã, cãci vei fi rãsplãtit pentru obedienþa ta.

Exemple celebre ºi recente existã destule, dacã amintim doar de cazul Elenei Udrea, unde muia a fost luatã atât la propriu cât ºi la figurat.

A existat câte o Elenã fatidicã în fiecare epocã – de la Elena din Troia cântatã de Homer trecând prin Elena Lupescu a lui Carol a II-lea ºi apoi ajungând la Elena Ceauºescu, însã în cazul Elenei contemporane, s-a trecut de la muia prezidenþialã cu aere de Cotroceni – la muia penalã, cu iz de beci domnesc.

Muia este folositoare nu doar în politicã, ci ºi în relaþiile de dragoste. O felaþie profesionistã le-a propulsat pe multe amatoare în poziþie fruntaºã, cu lãsarea în urmã a concurenþei, cãci în ziua de azi nevestele îºi câºtigã bãrbaþii nu cu bucãtãreala (cã oricine poate fi un masterchef la cantina din Carrefour), ci cu sex de calitate.

Evident, se vor gãsi unii care mã vor condamna pentru cantitatea de muie pe cm pãtrat din articolul acesta, dar hei, ºi Freud a fost acuzat cã a sexualizat întregul domeniu al psihologiei, ºi uite unde a ajuns, cã a dat muie tuturor criticilor din vremea sa.

În condiþiile astea, mã gândesc sã mã reprofilez ºi sã deschid niºte cursuri de felaþio mentis, cã poate se vând mai bine decât consultanþa juridicã.

ªi cã tot am pornit de la Roxana, un mic sfat ca de la… un bãrbat cãtre o femeie: cum dreaq sã începi articolul cu fraza Citesc acum o carte de sfaturi despre…?! Dacã spui cititorilor cã le povesteºti sfaturi dintr-o carte, ai pierdut deja 90% din cititori, recte ãia din categoria care vor sfaturi din viaþa ºi experienþa ta, ca sã te vadã cum gândeºti ºi ce ai înþeles de la viaþã.

]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer