Recentele scurgeri de informaþii folosite în anumite dosare au relevat o nouã metodã prin care serviciile secrete obþin informaþii din orice tip de dispozitiv ce funcþioneazã cu electricitate, dacã a fost conectat la o prizã, chiar ºi în absenþa unei legãturi la internet. Este vorba despre proiectul Power-line communication (PLC) a cãrui cercetare ºi dezvoltare au fost finanþate de cãtre Comisia Europeanã între anii 2003-2006. Iniþial se dorea internet liber pentru toatã lumea, oriunde existã o prizã cu curent electric. Pe mãsurã ce s-au aprofundat cercetãrile, perspectivele oferite de aceastã nouã modalitate de transmitere a informaþiilor s-au schimbat. Iniþial se credea cã puterea semnalului este condiþionatã – precum în cazul curenþilor electrici obiºnuiþi, de rezistivitatea conductorilor, frecvenþa folositã ºi intensitatea semnalului. Existau temeri cã folosirea aceluiaºi mediu de transmisie – respectiv cablul electric, va duce la diminuarea semnalului pe distanþe mari. Dimpotrivã, cercetãrile au relevat cã prezenþa în conductor a unui curent alternativ la frecvenþa de 50 HZ este de naturã sã susþinã puterea semnalului prin folosirea uneia sau mai multor frecvenþe în armonie cu frecvenþa de 50 HZ (60 HZ în SUA). Astfel, s-a descoperit cã fãcând modificãri minore la dispozitivele alimentate cu curent electric, acestea pot fi conectate la internet prin intermediul prizei de curent. De aici, nu a fost decât un pas pânã la folosirea acestei noi metode de comunicare – cãtre folosirea ei pentru spionarea dispozitivelor. Prima mãsurã a fost cea a standardizãrii la nivelul UE a porturilor pentru telefoanele mobile. Astfel în ianuarie 2010 s-a semnat un memorandum pentru standardizarea telefoanelor mobile, care a început sã fie aplicat de cãtre toþi producãtorii de telefoane mobile care vând în Europa. Deloc întâmplãtor, încãrcarea se face mai nou NUMAI prin cablul de date, pe port micro-usb, tocmai pentru a oferi mijloacele de a face ºi transfer de date cãtre deþinãtorii acestei tehnologii. Cu alte cuvinte, nu conteazã dacã te-ai conectat sau nu la net. În momentul în care ai alimentat calculatorul, laptopul, tableta, televizorul, camera de supraveghere sau telefonul la reþeaua publicã de curent electric, te-ai conectat ºi “apari” în sistemul intranet controlat de cei ce controleazã aceastã tehnologie. De ani de zile existã nemulþumiri ale consumatorilor cu privire la autonomia relativ micã a dispozitivelor. Telefoane, laptopuri, tablete, au nevoie de reâncãrcare aproape zilnicã, în ciuda evoluþiei din domeniul bateriilor. Zvonurile despre folosirea grafenului pentru dezvoltarea unor baterii capabile sã stocheze energie pentru ani de utilizare… au rãmas la nivel de cercetare, pentru cã nu se doreºte independenþa energeticã a tehnologiei pe durate mari de timp. Mai mult, producãtori de smarth-phone precum Samsung, care criticau acum câþiva ani decizia Apple de a nu mai permite acces la bateria telefonului, au trecut ºi ei la aceeaºi mãsurã – pentru noile modele, tocmai pentru a nu permite celor avizaþi încãrcarea separatã ºi utilizarea bateriilor de rezervã, fãrã a mai conecta telefonul la reþeaua electricã. Din acest motiv, tot mai mulþi producãtori produc device-uri cu baterii incorporate, pentru ca nimeni sã nu scape de verificãrile periodice pe care Big Brother le face în mod automat, scotocind prin dispozitivele noastre de fiecare datã când ne conectãm la prizã. E amuzant sã vezi cum oamenii luptã pentru “intimitatea” lor scoþând bateriile din telefoane când discutã “secrete”, pentru ca apoi sã le punã seara la încãrcat, la prize, de unde acestea “dau raportul” la Big Brother. Adio deci  aºa-ziselor sisteme de securitate ale celor care umblã cu stick-uri la ei ºi se branºeazã doar la computere fãrã net, crezând cã astfel îºi protejeazã datele. Eºti conectat la prizã, eºti în reþea ! Pentru cã totuºi s-au investit bani europeni în acest proiect, o parte din el a devenit comercialã ºi este la îndemâna publicului, a celor ce vor sã plãteascã pentru a avea internet la priza de curent. Rãmâne de vãzut cât de mult din aceastã tehnologie va deveni accesibilã publicului ºi cât de mult vor conºtientiza oamenii potenþialul invaziv la adresa intimitãþii – al acestei tehnologii revoluþionare. Pentru o înþelegere mai bunã a modului cum ne sunt “citite ” de la distanþã datele din dispozitive, citiþi ºi http://rapcea.ro/2014/01/22/iluzia-securitaii-informatice-in-pc-we-trust/]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer