Copiii britanici vor învãþa de la patru ani despre homosexualitate, la orele de matematicã, geografie, ºtiinþe sau englezã. Programe de învãþãmânt cu conþinut gayCa parte a programului guvernamental de “a celebra comunitatea gay”, în enunþurile problemelor de matematicã ar putea fi introduse personaje homosexuale, a aflat publicaþia britanicã Daily Mail. La geografie, elevii vor fi întrebaþi de ce homosexualii se mutã de la þarã la oraº, iar la orele de limba maternã micuþii vor fi familiarizaþi cu termeni ca „outing” (deconspirarea unui homosexual sau travestit care se pretinde normal) sau „pride” (mândrie – de a fi homosexual, desigur). Astfel de lecþii sunt menite sã accentueze în mintea copiilor conºtientizarea problemelor specifice homosexualilor, lesbienelor, bisexualilor ºi transsexualilor. Micuþii vor fi supuºi acestei programe de la patru ani, scrie Daily Mail. Pinguinii homosexuali pot îngriji puiul adoptat Copiilor li se vor arãta poze cu cupluri de acelaºi sex sau li se vor prezenta cãrþi precum “And Tango Makes Three”, despre povestea adevãratã a cuplului de pinguini masculi Roy ºi Silo de la Grãdina Zoologicã din New York care au primit un ou sã-l cloceascã ºi din care a ieºit un pui femelã, Tango. Sunt însã ºi numeroase critici care aratã cã programul este o irosire de fonduri ºi distrage atenþia de la învãþãturã în vreme ce ºcolile britanice se aflã în cãdere liberã în clasamentele internaþionale. Deºi planurile lecþiilor nu sunt deocamdatã obligatorii, ele sunt sprijinite de Departamentul Educaþiei ºi vor putea fi disponibile pentru descãrcare pe Schools Out, un site de activism homosexual în domeniul educaþiei. “Sã le arãtãm cã mai sunt ºi altfel de oameni” Sue Sanders, de la Schools Out: “Tot ceea ce încercãm e sã reamintim profesorilor cã lesbienele, homosexualii, bisexualii ºi travestiþii sunt parte a populaþiei ºi cã putem sã-i includem în toate lecþiile”. David Watkins, un profesor implicat în program: “Când ai o problemã de matematicã, de ce în ea trebuie sã fie vorba de o familie hetero, sau de un bãiat ºi o fatã? De ce nu doi bãieþi ºi douã fete? Nu e vorba de a învãþa copiii despre sexul homosexual, ci sã le arãtãm cã mai sunt ºi altfel de oameni”. Cu toate astea, Craig Whittaker, parlamentar conservator, spune: “Suntem prea jos cu educaþia în probleme esenþiale. Profesorii pe asta ar trebui sã se concentreze. Nu e vorba sã fiu homofob, pentru cã sunt alte metode legate de educaþie prin care sã fie sprijinitã agenda homosexualilor”. John O’ Connell din Asociaþia Plãtitorilor de Taxe: “Pãrinþii se vor întreba dacã aceasta este o modalitate corectã de a folosi fonduri ºi timp, mai ales când ni se spune mereu cât de încorsetaþi suntem de buget”. Programele vor fi lansate în februarie, la începutul Lunii Istoriei LGBT (Lesbienelor, Homosexualilor, Bisexualilor ºi Travestiþilor). Prima oarã, Luna a fost celebratã în 2005 ºi la început se axa mai ales pe evidenþierea marilor personalitãþi despre care se spune cã ar fi fost homosexuali. Astfel, pe site-ul manifestãrilor pot fi întâlnite nume ca al lui Hadrian, împãratul roman, sau Michelangelo. preluare de pe Ziua Veche]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer