BBC în data de 11 apr. 2012) Cu câteva luni în urmã, o monedã alternativã a apãrut în oraºul-port Volos din Grecia. A fost o iniþiativã pornitã de jos, care a crescut pânã la reþeaua actualã de peste 800 de membri, într-o comunitate care se luptã cu preþurile în euro din aceastã perioadã de crizã financiarã profundã. Zona de produse meºteºugãreeºti din piaþa centralã a oraºului Volos e chiar în capãt, dupã tarabele cu dulceþuri de casã. Dupã o trecere în revistã a ofertei, Hara Soldatou alege un set de lumânãri decorative, de care e vãdit încântatã: „M-au costat 24 de TEM, pe care i-am fãcut oferind lecþii de yoga“, precizeazã ea. Oriunde ai merge în piaþã, singurul lucru de care nu ai nevoie în buzunar sunt banii. De la bijuterii la mâncare, de la produse electrocasnice la articole de îmbrãcãminte, totul aici se poate cumpãra cu moneda localã TEM. Moneda funcþioneazã ca mijlocitor al schimbului. Dacã ai de oferit bunuri ori servicii, capeþi un credit în echivalentul un Euro = 1 TEM. Apoi, câºtigurile le poþi folosi pentru a cumpãra în cadrul reþelei, care este un sistem original de schimb de bunuri. Este o reminiscenþã a unui strãvechi sistem de troc, reînviat în Grecia zilelor noastre. „Pot cãpãta în schimb lecþii de limbi strãine ori de computer“, spune Stavros Ntentos din spatele tarabei lui pe care sunt etalate produse de lenjerie pentru copii. „E o idee foarte bunã, pentru cã trebuie sã-i învãþãm pe oameni cã fiecare dintre noi are ceva de cumpãrat sau de vândut ºi cã pentru asta nu e neapãrat nevoie de euro.“ „Am ajuns în punctul cel mai de jos al vieþii noastre ºi acum trebuie sã gândim diferit“, spune Tasos, vânzãtor de legume. Monede coexistente Întreg sistemul este organizat online ºi cuprinde membrii care au conturi în TEM, creditate ori debitate prin tranzacþii virtuale. Creatorul sistemului, Yiannis Grigoriou, stã la computerul-bancã din piaþã, supraveghind tranzacþiile. „Este ceva care atrage pentru cã oamenii gãsesc aici speranþã. Gãsesc aici lucruri pe care le pot da ori lua“, spune el. Ar putea ajunge TEM moneda dominantã în Volos? „Nu ºtiu“ rãspunde el zâmbind, „om trãi ºi om vedea“. Yiannis Grigoriou, creatorul sistemului, considerã cã iniþiativa lui ar putea avea un mare viitor. Pãrãsirea zonei euro a fost un scenariu frecvent discutat în lunile din urmã, pe mãsurã ce Grecia se adâncea tot mai mult în cea mai grozavã recesiune din istoria ei modernã. În vreme ce unii vãd în TEM o alternativã – „Euro e ceva ce þine de trecut“, explicã un cumpãrãtor – pentru alþii el este mai degrabã o soluþie de crizã decât o alternativã realã. Primarul din Volos, Panos Skotiniotis, insistã cã moneda euro nu este ameninþatã de TEM. El sprijinã proiectul, dar spune cã ambele monede pot coexista. „Noi sprijinim iniþiativa pentru cã este o foarte bunã modalitate de ieºire din profunda crizã economicã ºi socialã“, spune el. „Este o iniþiativã care oferã o alternativã la euro, fãrã a înlocui însã moneda europeanã. Grecia este în eurozonã, noi vrem sã rãmânem în zona euro, credem cã trebuie sã rãmânem în zona euro.“ Un nou început? Reþeaua monedei alternative creºte continuu, tot mai multe afaceri acceptând-o ºi apelând la ea. În cooperativa localã de crescãtori de flori, din care fac parte persoane cu dizabilitãþi de învãþare, membrii folosesc TEM pentru a-ºi vinde plantele ºi a cãpãta în schimb servicii la care altfel le-ar fi foarte greu sã aibã acces. Iar unii dintre cumpãrãtori pot veni sã ajute cooperativa, de pildã pentru a tunde iarba ori a repara un gard în schimbul plantelor primite. „Putem cumpãra pâine ori carne în schimbul produselor noastre, sau fetele pot merge la coafor“, spune Peri Mantzafleri, managerul cooperativei. „Eu am crescut într-un sat – aºa mergeau lucrurile altãdatã, înainte ca banii sã fie folosiþi pentru tot. Ar putea fi o bunã ocazie sã o luãm de la capãt.“ Tinerele generaþii beneficiazã ºi ele de pe urma sistemului. Într-o clãdire a primãriei, copiii iau parte la activitãþi pline de animaþie – un amestec de joc, cântec ºi desen. Pãrinþii care acum se luptã din greu pentru a plãti lecþiile le vor putea plãti cu TEM, cele douã monede având valabilitate egalã. Sã vezi lucrurile „diferit“ Charalampos Bardas, coordonatorul programelor pentru copii, spune cã moneda localã este nepreþuitã. „Este o bunã soluþie în vremuri de crizã. Viaþa merge înainte, iar noi trebuie sã luptãm“, spune el. „Acum trebuie sã vedem ºi sã gândim altfel. Crza actualã nu este sfârºitul lumii. Trebuie sã ne descurcãm ºi sã mergem înainte.“ Comunitatea din Volos ºi-a dezvoltat o armã nouã cu care luptã împotriva celei mai grele crize financiare pe care mulþi dintre membrii ei au cunoscut-o vreodatã. Chiar dacã în Volos nu prisosesc euro, locuitorii oraºului au gãsit o cale de a-i înlocui cu mijloace alternative. Un sistem simplu de troc, care schimbã disperarea în speranþã. Traducere din limba englezã de Alexandru Ciolan – a treia forta romania profunda]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer