Comunitatea de musulmani a pretins anchetã, cã din ce cauzã au scãpat albii din incediu, pretenþii solicitate ºi de comunitatea de þigani , de negri ºi de pakistanezi. A fost cerutã ºi declaraþia ºefului pompierilor. Rãspuns : ” Pãi dimineaþa albii s-au dus la lucru. “ by Eufrosin ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer