Noua Dreaptã protesteazã împotriva clanurilor þigãneºti

Organizaþia Noua Dreaptã Timiºoara
Noua Dreaptã ia atitudine ºi îi cheamã pe timiºoreni la un miting de protest împotriva clanurilor þigãneºti din oraº.
Mitingul va avea loc sâmbãtã, 3 septembrie, de la ora 09:30, în faþa Facultãții de Medicinã din Timișoara, iar timiºorenii sunt chemaþi sã participe la „Marºul Noii Drepte Împotriva Clanurilor Þigãneºti ºi Mafiei Imobiliare!”. „Într-o þarã în care nedreptatea a devenit lege, vã chemãm sã ne unim și sã ne ridicãm împotriva ei! Într-o þarã în care corupþia a devenit atotstãpânitoare, adresãm un apel tuturor oamenilor cinstiþi ºi muncitori sã se solidarizeze împotriva oligarhiilor mafiote! Într-un oraº în care o minoritate îºi terorizeazã vecinii, bate oamenii pe stradã, sfideazã legea ºi profitã de slãbiciunile autoritãþilor ºi instituþiilor abilitate pentru respectarea legii ºi ordinii, vã chemãm sã ne unim forþele ºi vocile pentru reinstaurarea normalitãþii!”, transmite Noua Dreaptã Timiºoara printr-un comunicat de presã. „Nu se poate ca legea sã fie nemiloasã faþã de oamenii care trãiesc din sudoare frunþii lor ºi mutã faþã de clanurile þigãneºti interlope! Nu se poate ca statul sã-ºi batã joc de toþi cetãþenii oneºti ºi sã tolereze vandalismele unei minoritãți sfidãtoare! Nu se poate ca oameni care nu au muncit o secundã în viaþa lor sã aibe case ºi maºini de sute de mii de euro, iar profesorii, medicii, muncitorii ºi  þãranii români sã fie muritori de foame în propria þarã! Nu se poate ca poporul român sã fie cãlcat în picioare la el acasã, fie cã e vorba de Timișoara sau orice alt oraº!”, completeazã cei de la Noua Dreaptã.
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer