Aceastã þarã aflatã la periferia Bãtrânului Continent nu a cunoscut criza, iar locuitorii ei sunt printre cei mai fericiþi de pe planetã, aceºtia având al doilea venit pe cap de locuitor din lume. Norvegia este o democraþie constituþionalã, care se aflã în nordul Europei, cu 4,9 milioane locuitori. Bogatã în petrol, pește și pãduri, Norvegia are unul dintre cele mai ridicate standarde de trai din lume Spre deosebire de mult þãri europene, inclusiv România, aceastã þarã nu are datorii. România are o datorie externã de aprope 100 miliarde de euro. Norvegia este o națiune care deþine o adevãratã avere. Þara controleazã un fond suveran de investiþii care depãºeºte 550 de miliarde de dolari. Acest fond, administrat de banca centralã a statului, ocupã locul doi la nivel mondial, Norvegia fiind depãºitã la acest capitol numai de Emiratele Arabe Unite, care controleazã un fond în valoare de 627 de miliarde de dolari, potrivit datelor Sovereign Wealth Funds Institute. Estimãrile moderate susțin cã pânã în 2017 fondul va ajunge la 800-900 de miliarde de dolari. Norvegienii au cel mai ridicat raport de rezerve monetare pe cap de locuitor din lume, acestea depãºind 110.000 de dolari. De unde vine bogãția acestui stat? De la naturã. În anul 1969 norvegienii au descoperit petrol la Ekofisk, în Marea Nordului, la aproximativ 320 de kilometri sud-vest de coastã. De atunci, țara a început sã creascã economic. În 2011, 28% din veniturile statului erau generate din industria petrolierã, Norvegia fiind al cincilea exportator de petrol din lume și al treilea de gaz. Norvegia are resurse de þiþei de 7,5 milioane de barili (aproximativ 1% din totalul mondial). Þara care a spus „nu” Uniunii Europene Populația Norvegiei a votat de douã ori împotriva aderãrii la UE în cadrul unor referendumuri organizate în 1972 ºi 1994. Deși are o istorie bogatã, Norvegia este de fapt un stat foarte tânãr, independent abia din 1905. În ziua de 7 iunie 1905, Parlamentul Norvegian (Storting) a luat decizia unilateralã de a declara desființatã Uniunea cu Suedia ce data din 1814. Fiind o țarã micã, cu o densitate scãzutã a populației,  Norvegia a pendulat fãrã voia ei, timp de aproape 500 de ani, între cei doi vecini mult mai puternici, Danemarca și Suedia. Nerãbdãtoare sã își recapete independența dupã cel De-al Doilea Rãzboi Mondial, nu este greu de înțeles de ce poporul norvegian a fost foarte defensiv când a venit vorba ca statul lor sã își cedeze parțial suveranitatea cãtre structurile UE. Aliații și prietenii Norvegiei sunt Marea Britanie, aliat tradițional în probleme de securitate naționalã, și SUA, care a fost o a doua patrie pentru mulți norvegieni emigrați acolo în cursul anilor. Cu toate acestea însã, Norvegia coopereazã îndeaproape cu UE în majoritatea domeniilor, dezvoltarea UE prezentând o importanțã deosebitã pentru Norvegia. Cea mai importantã legãturã a Norvegiei cu Uniunea Europeanã o constituie Acordul  privind Spațiul Economic European (Acordul SEE) , care a intrat în vigoare în 1994. Acordul permite Norvegiei și celorlalte țãri SEE sã participle la piața internã UE. Aceasta presupune faptul cã în zonele incluse în Acordul SEE, cetãțenii și firmele norvegiene beneficiazã de același tratament ca și cele din statele membre UE, pe întreg teritoriul inclus în Acord.  În calitate de parte a Acordului SEE, Norvegia se implicã în elaborarea legislației comunitare în domeniile vizate de piața internã și se supune, totodatã, acesteia.  Norvegia participã, de asemenea, la programele de cooperare UE în numeroase domenii precum domeniul culturii, cercetãrii, politicilor regionale și educație. Norvegia sprijinã, la rândul sãu, eforturile de reducere a disparitãților între țãrile UE prin douã programe financiare: Granturile SEE și Granturile Norvegiene. În perioada 2009–2014, Norvegia va oferi circa 14 miliarde de NOK unui numãr de 12 noi state membre UE, precum și Greciei, Portugaliei și Spaniei. Fondurile vor fi canalizate cãtre domenii prioritare precum protecția mediului și schimbãrile climatice, întãrirea societãții civile, conservarea patrimoniului cultural, justiție și afaceri interne. sursa: capital.ro

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer