MOLDOVA-RUSSIA-FRIENDS!!! În perioada dintre cele douã campanii electorale de acasã, dupã evenimentele din 7 aprilie de la Chiºinãu, aveam dispute cu tinerii de vârsta mea, în care fãceam pronosticuri, evaluam situaþia, ne imaginam ce va urma. Toatã lumea vroia sã scãpãm de comunism, sã aderãm la valorile democratice, sã ne putem afirma liber identitatea româneascã, iar ca într-un vis fericit rosteam: UNIRE. Toatã lumea ºi-a pus speranþele în forþele “opoziþiei”, cã ea va produce schimbarea multaºteptatã, va aduce Moldova mai aproape de România ºi de Uniunea Europeanã. Dar sã vedem unde ne-a adus opoziþia noastrã dragã, în care, vrând nevrând, într-o mai micã sau mai mare mãsurã, ºi-au pus majoritatea speranþele, nu pentru cã ar reprezenta întradevar o forþa, dar cã nu exista altã alternativã, jocurile fiind fãcute de mult. În primul rând, în timp ce tinerii protestau în Piaþa Marii Adunãri Naþionale, opoziþia democraticã, proaspãt intratã în Parlament: Partidul Liberal, Partidul Liberal-Democrat ºi Alianþa “Moldova Noastrã”, s-a dezis de protestatari ºi au mers la negocieri cu Voronin.  Practic ei vroiau nu alegeri anticipate, nu unirea cu România, nu ieºirea din CSI. Nimic din toate acestea. Ci “renumãrarea voturilor”, în aºa fel încât, Nici comunistii, nici opozitia nu au vrut insã sã cedeze fotoliile ºi s-a ajuns la anticipate. eventual, sã nu mai iasã comuniºtii majoritari, ci alianþa celor trei partide.Eu am fost mai scepticã. Am considerat de la început cã nu se va schimba nimic, cã “noua” opoziþie nu e cu nimic mai bunã decât vechii comuniºti, cã Filat-Urechean-Ghimpu sunt oamenii Moscovei, ºi colþul nostru de þãriºoarã va râmane în continuare sub papuc rusesc. ªi, din pãcate, am avut dreptate.

În urma alegerilor din 29 iulie 2009, cele 3 partide care au reprezentat iniþial opoziþia, PL, PLDM ºi AMN au acumulat împreunã acelaºi numãr de mandate ca ºi la scrutinul din 5 aprilie, deci celor 3 partide nu le-a prea priit manifestatiile din centrul Chiºinãului, revolta tinerilor nu le-a adus voturi în plus. Situaþia Dupã cum aratã chiar rezultatele ultimului scrutin,  PL-PLDM-AMN nu au reuºit sã “fure” de la comuniºti nici mãcar un mandat, în schimb i-a reusit Lupului, acesta fiind, de fapt ºi de drept, marele câºtigãtor al alegerilor de la Chiºinãu.partidelor lui Ghimpu-Filat-Urechean era practic aceeaºi ca ºi în urma scrutinului din 5 aprilie, cu o micã-mare diferenþã: scindarea PCRM, de fapt desprinderea lui Marian Lupu, aderarea lui la Partidul Democrat a lui Dumitru Diacov, care la 5 aprilie nici nu intrase mãcar în Parlament. Dupã formarea cualiþiei de guvernare, supranumitã Alianþa pentru Integrare Europeanã ºi compusã din PL-PLDM-AMN + PD, lucrurie au început sã miroase urât. Cei trei „pãrinþi ai liberalismului  moldovenesc” au cãzut de acord asupra principiilor propuse/impuse de Marian Lupu: renunþarea la apropierea de NATO ºi dezvoltarea relaþiilor de colaborare cu spaþiul CSI. Cu alte cuvinte,  actuala „coaliþie” va fi una mult mai ataºatã de interesele geopolitice ai La prima conferinþa de presã pe care au organizat-o liderii AIE,  pentru a anunþa cã vor forma o coaliþie, limba dominantã a fost cea  rusã. Chiar ºi „naþionalistul” de Ghimpu a preferat sã vorbeascã în rusã spre a-ºi demonstra lipsa de „rusofobie”. Liderii AIE, dupã ce au preluat treptat puterea în stat, au tot fost felicitaþi de înalþi demnitari de stat ai Rusiei, au avut, pe rând, întrevederi cu ambasadorul Rusiei la Chisinau – Valeri Kuzmin, Vladimir Putin l-a felicitat pe Vladimir Filat pentru investiþia în funcþia de premier, iar dupã recentul summit CSI de la Chiºinau ºi Marian Lupu a primit “binecuvântarea” de la Medvedev de a fi noul ºef al statului moldav. Sumitul CSI de la Chiºinãu a aratat cã ne putem lua adio de la românismul din Basarabia, a arãtat în sfârºit adevãrata faþã a noii conduceri de la Chiºinau: cea de slugi ale rusoilor. ªi de data asta nu mai poate contesta nimeni cã  sunt de rea-credinþã. Unioniºtii de faþadã de la Chiºinãu nu mai vreau unirea cu România, primul-ministru Vladimir Filat declârand pentru publicaþia ruseascã Kommersant cã Unirea R. Moldova cu România nu este decât o invenþie a PCRM.  Adio draga mea tarisoara Federaþiei Ruse, iar cursul spre vest va fi unul moderat.  Acesta este preþul pentru care liberalii au primit fotolii moi ºi aceasta ne-o demonstreazã încã o datã recentul Summit CSI de la Chiºinãu. “Ideea unirii cu România este rezultatul propagandei comuniºtilor”, declarã Filat. Acelaºi lucru declarã ºi Mihai Ghimpu, liderul Parlamentului de la Chiºinãu ºi preºedintele interimar al statului, cã noua guvernare a Moldovei nu are planuri de a se uni cu România, de a pãrãsi CSI sau de a se alãtura NATO. ªi, ca sã ne asigure de acest lucru, Filat a scos din buzunar ºi fluturã acum ºi Tratatul de Frontierã cu România, ca o garanþie a “statalitãþii, integritatii” ºi “neutralitãþii” Republicii Moldova, tratat râvnit atât de mult de ruºi, pe care comuniºtii nu au reuºit sã-l semneze ºi pe care noua conducere de la Chiºinau vrea sã-l obþinã cât mai curând, în semn de mare preþuire ºi devotament faþã de cei care ne-au ocupant ºi ne-au distrus þariºoara, ne-au ponegrit limba, ne-au omorât ºi deportat  bunicii… Aceeaºi piesã, alþi actori… Se urcã Basarabia pe cruce, ºi cuie pentru ea se pregãtesc.. Un articol de: Ciobanita
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer