Cea mai importantã invenþie a deceniului: o companie britanicã poate transforma aerul în benzinã!

O companie din Marea Britanie a reuºit, în premierã mondialã, sã producã benzinã din aer, folosind o tehnologie revoluþionarã ce promite sã rezolve criza energeticã ºi sã ajute la reducerea încãlzirii globale, prin eliminarea dioxidului de carbon din atmosferã. Compania Air Fuel Synthesis, din Stockton-on-Tees, a produs cinci litri de combustibil începând cu luna august, când a pus în funcþiune o micã rafinãrie care produce benzinã din dioxid de carbon ºi vapori de apã. Compania sperã ca în urmãtorii doi ani sã construiascã o rafinãrie mult mai mare, care sã producã o tonã de combustibil pe zi. De asemenea, Air Fuel Synthesis doreºte sã producã combustibil destinat transportului aerian, pentru a permite companiilor din domeniu sã-ºi reducã „amprenta de carbon”. Tim Fox, ºefului departamentului de energie ºi mediu din cadrul Institution of Mechanical Engineersdin Londra, a declarat cã „sunã prea bine ca sã fie adevãrat, dar e adevãrat”. „Am fost acolo ºi am vãzut cu ochii mei procesul de producþie. Inovaþia lor este cã au reuºit sã facã acest proces sã funcþioneze. Centrala lor pilot captureazã aer ºi extrage CO2 din el pe baza unor principii cunoscute. Centrala nu foloseºte tehnologii noi, inovaþia lor este faptul cã au reuºit sã combine mai multe tehnologii pentru a demonstra cã acest proces funcþioneazã”, a explicat Fox. „Am luat dioxidul de carbon din aer ºi hidrogenul din apã ºi am transformat aceste elemente în benzinã”, a declarat Peter Harrison, directorul general al companiei, care a dezvãluit reuºita în cadrul unei conferinþe gãzduite de Institution of Mechanical Engineers. „Din câte ºtim, nimeni altcineva nu a mai reuºit sã facã acest lucru, nici în Marea Britanie, nici în alte þãri. Produsul nostru aratã ºi miroase ca benzina, dar este un produs mult mai curat decât benzina obþinutã din petrol fosil”, a declarat Harrison. „Nu avem nici aditivi, nici celelalte ingrediente neplãcute ce se gãsesc în benzina obiºnuitã, însã produsul nostru poate fi folosit fãrã probleme într-un motor obiºnuit”, a adãugat Harrison. „Acest lucru înseamnã cã oamenii pot folosi produsul nostru încã din prima zi, fãrã a fi nevoiþi sã instaleze baterii speciale sau sã-ºi modifice vehiculul în vreun fel. Astfel, infrastructura existentã poate fi folositã în continuare”, a mai spus ºeful companiei. Capacitatea de a extrage dioxidul de carbon din aer, eliminând astfel principalul gaz cu efect de serã din atmosferã, este principalul obiectiv al tehnologiilor prietenoase cu natura. Dioxidul de carbon este eliberat de oameni în atmosferã în urma arderii combustibililor fosili, precum petrolul sau cãrbunii. Compania britanicã face un pas în plus, folosind dioxidul de carbon extras din atmosferã pentru a produce un combustibil care poate fi stocat, transportat ºi folosit de motoarele deja existente. Harrison afirmã cã aceastã tehnologie are potenþialul de a transforma economia Marii Britanii. „Credem cã pânã la finalul lui 2014 vom putea produce acest combustibil la o scarã comercialã. Planul nostru pentru urmãtorii 15 ani este sã atingem un nivel de producþie similar cu cel al rafinãriilor de astãzi. Cred cã avem potenþialul de a transforma economia acestei þãri prin faptul cã vom putea produce combustibilul necesar Marii Britanii aici, fãrã a mai fi nevoie sã apelãm la importuri”, a spus Harrison. În acest moment, benzina produsã prin tehnologia companiei britanice este costisitoare, astfel cã nu reprezintã încã o soluþie pe scarã largã. Cu toate acestea, specialiºtii afirmã cã, în timp, costul oricãrei tehnologii noi scade considerabil. Profesorul Klaus Lackner de la Universitatea Columbia din New York a oferit câteva exemple: „Când am cumpãrat primul meu CD, în anii ’80, costa 20 de dolari sã produci unul. Astãzi costul este de 10 cenþi. Costul unui bec a scãzut de 7.000 de ori în ultimul secol”. Sursa: The Independent via descopera.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer