Vasele de bucãtãrie produse din melaminã nu se sparg, ceea ce le aduce un mare avantaj. Acesta este ºi motivul pentru care farfuriile pentru copii, colorate cu zâne ºi spiriduºi, sunt create din melaminã. Însã, studiile aratã cã aceastã substanþã poate afecta mirosul ºi conþinutul specific al alimentelor atunci când vasele sunt încãlzite. Melamina este utilizatã la scarã largã în îngrãºãmânt ºi pentru obþinerea rãºinii sintetice, iar în condiþii normale, este un compus stabil, relateazã Time.com. În general, melamina este utilizatã la fabricarea ustensilelor de gãtit, a produselor din plastic ºi de hârtie. Potrivit FDA din SUA, acest compus poate fi folosit ºi în ambalajele produselor alimentare, însã nu este aprobatã ca ºi aditiv în alimentele umane ºi animale. Expunerea constantã la aceastã substanþã chimicã a fost asociatã cu dezvoltarea pietrelor la rinichi la copiii ºi adulþi. În 2008, în China, s-a declanºat un scandal uriaº, atunci când pudra de melaminã a fost adãugatã la formula de lapte pentru bebeluºi, pentru a stimula conþinutul de proteine al alimentului, ceea ce a dus la spitalizarea a 50.000 de copiii ºi la ºase decese. În cel mai recent studiu, cercetãtorii din Taiwan ºi-au îndreptat atenþia asupra stabilitãþii tacâmurilor din melaminã atunci când sunt expuse la temperaturi ridicate ºi au studiat excreþia totalã de melaminã din urina voluntarilor care au mâncat supã de tãiþei din castroane care conþin aceastã substanþã. În micul lor experiment, oamenii de ºtiinþã au rugat 12 voluntari sãnãtoºi sã consume 500 de mililitri de supã de tãiþei fierbinte, fie dintr-un castron de melaminã, fie din unul de ceramicã. Toþi participanþii la studiu au furnizat mostre de urinã înainte de masã ºi la intervale de câte douã ore dupã ce au consumat supa, timp de 12 ore. Dupã ce au aºteptat trei sãptãmâni pentru ca organismul sã se “cureþe”, cele douã grupuri au inversat între ei castroanele. Oamenii de ºtiinþã au descoperit cã excreþia totalã a acestei substanþe din urinã a fost de 8,35 mcg pentru cei care au mâncat din castroane de melaminã ºi de 1,31 mcg pentru cei care au mâncat din castroane de ceramicã. Nu se ºtie cu exactitate dacã aceastã cantitate de melaminã, provenitã de la castroane, este suficientã pentru a provoca probleme de sãnãtate. Însã, cercetãtorii spun cã rezultatele indicã anumite aspecte potrivit cãrora compusul ar trebui studiat mai bine, în special în condiþii normale de alimentaþie, în care tãcâmurile pot fi încãlzite la cuptorul cu microunde sau pot  intra în contact cu alimente fierbinþi. Autorii studiului avertizeazã ºi în ceea ce priveºte faptul cã substanþa chimicã eliminatã variazã în funcþie de marcã, aºa cã tipuri diferite de ustensile de bucãtãrie determinã apariþia unei cantitãþi diferite de melaminã în urinã. Doctorul Ken Spaeth, director la Centrul de Medicinã Ocupaþionalã ºi Ecologicã din cadrul  Spitalului Universitar North Shore din Manhasset, New York, spune cã “au existat puþine oportunitãþi de a studia acest compus la oameni, majoritatea informaþiilor fiind obþinute în urma unor studii pe animale, dar este o substanþã toxicã ºi ar trebui privitã cu atenþie, din punct de vedere al sãnãtãþii publice”. “Este vorba de un studiu la scarã micã, dar care pune niºte probleme. Analiza sugereazã faptul cã substanþa chimicã poate trece din ustensilele de bucãtãrie în alimente ºi apoi în organismul nostru, atingând niveluri mult mai mari decât s-a crezut pânã acum”. Dupã ce a studiat informaþiile disponibile, OMS a declarat în 1999, cã acest compus poate acþiona ca un cancerigen în cazul animalelor, dar a adaugat cã datele referitoare la subiecþii umani sunt încã incomplete. În funcþie de ce ne spune ºtiinþa în acest moment, este prea devreme pentru a da alarma, dar putem sã devenim mai atenþi la acest aspect”, spune Spaeth. “Nivelul de expunere se poate reduce dacã nu mai cumpãrãm ustensile ºi vase de bucãtãrie din melaminã sau dacã nu mai încãlzim mâncarea în veselã de acest tip”. Atunci când vine vorba de protejarea sãnãtãþii, ar trebui sã ne preocupe nu doar ceeace mâncãm, ci ºi din ce mâncãm. Iar din acest punct de vedere, ulcelele din lut sau din ceramicã folosite de bunicii noºtri, pe vremuri, erau mult mai sãnãtoase. Sursa: financiarul.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer