În Marea Britanie creștinilor li s-a interzis sã adopte copii.

Curtea Supremã, care face parte din Curtea Regalã a Marii Britaniei, a luat o hotãrîre nouã principialã, care ar putea avea consecințe serioase pentru adoptarea copiilor de cãtre familiile creștine. Curtea a fost de pãrere cã creștinii ce au vederi tradiționale cu privire la etica sexualã nu corespund pentru rolul de pãrinți adoptivi – convingerile lor pot fi nefavorabile pentru copii.

Aceastã poziție a instanței britanice a fost reflectatã în decizia din 28 februarie 2011, în cazul № CO/4594/2010, o copie fiind și la Institutul pentru Libertate Religioasã.Aceastã hotãrâre judecãtoreascã se atribuie discuției între soții Eunice și Owen Djons și Consiliul Local al orașului Derby (Derbyshire, Mare Britanie). Familia Jones a apelat la Consiliul Local în 2007, cu o cerere de a i se oferi acordul de a înfia un copil. Cu toate acestea, consiliul local nu ia aprobat cererea din motiv cã nu sunt solidari cu hotãrîrea familiei Jones de a nu familiariza copilul cu fenomenul de homosexualitate. În noiembrie 2010, ambele pãrți au atacat în judecata cu cerința de a se emite o decizie finalã: fie sã permitã familiei Jones sã înfieze un copil, fie sã interzicã pe baza legii egalitații șanselor în legãturã cu viziunile lor creștine. În decizia sa, Curtea cu fermitate a apãrat viziunile homosexualilor. Familiei Jones nu i s-a acceptat cererea de a înfia copii în legãturã cu convingerile lor religioase, in ciuda faptului cã familia Jones are o reputație bunã ca pãrinți adoptivi. Argumentând decizia, instanța s-a expus pãrerea considerînd cã viziunile tradiționale și morale ale creștinilor sunt potențial periculoase pentru copii, iar pãrinții ce au convingerile creștine, sã nu fie acceptați în rolul de potențiali pãrinți adoptivi. Judecãtorii au remarcat faptul cã decizia nu este luatã pe baza discriminãrii religioase asupra familiei Jones, li s-a refuzat posibilitatea de a adopta copii din cauza opiniei cu privire la moralitatea sexualã, și nu în legãturã cu convingerile lor creștine. sursa: aparatorul.md]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer