Îngerul îºi desfãcu încet aripile ºi îl cuprinse în braþe într-o îmbrãþiºare diafanã, ce revãrsã asupra lui o stare de pace ºi seninãtate. Apoi îl sãrutã încet pe frunte ºi sãrutul deveni pe nesimþite unul senzual, voluptuos. Când deschise ochii, descoperii cã îngerul se transformase într-o roºcatã cu ochi verzi, ale cãrei buze senzuale de Aishwara Ray se curbaserã într-un zâmbet ademenitor. κi simþi penisul zvâcnind câne ea îi luã mâna ºi i-o plasã delicat pe pieptul ei generos, în dreptul inimii. Îi simþii inima bãtând cu putere, la fel ca a lui ºi îi evitã ameþit privirea pentru a nu se topi în ochii de un verde intens, ca douã smaralde. Vocea ei îi susurã în ureche un “te doresc” rãguºit, apoi îi simþi buzele apucându-l jucãuºe de lobul urechii ºi apoi dinþii muºcându-l încetiºor. κi îngropã faþa în scobitura gâtului ei, adulmecându-i mirosul fin, cu aromã de ambrã iar apoi  o muºcã de ceafã, smulgându-i un suspin care îl electrizã. Când o lãsã pe spate, descoperi cã se schimbase din nou. Era o blondã superbã, cu ochi albaºtri, care îl rãsturnã sub ea, mângâindu-l cu pãrul lung, desfãcut, pe faþã ºi piept – la fel ca o boare înmiresmatã de primãvarã. Deschise ochii când îi simþii unghiile lãsându-i dâre lungi pe piept, spre abdomen ºi descoperi cã se transformase într-o brunetã sãlbaticã, cu ochi negri. Bruneta se trase mai jos, prelungind traseul ungiilor înspre coapsele lui iar apoi îi culese cu gura vârgul penisului erect, în timp ce îºi înfigea unghiile în fesele lui încordate. ªi în timp ce savura cel mai fantastic sex oral din existenþa lui, totul se topi în neant ºi reveni la realitate în picioare, în faþa vânzãtorului care îi scosese mufa din stimulatorul virtual ºi îl întreba zâmbind: deci, cumpãraþi sau nu !? ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer