Actuala conducere nu doreºte sã plece ºi sã ne lase în pace, ci vor continua sã fabrice rãspunsuri de la Grieg prin scrisori. Deoarece sunt inventivi, de aceastã datã vor fi povestite prin viu grai în faþa camerelor de luat vederi, la MISATV. De aceasta datã “scrisoarea” are caracter de interviu povestit. Vã deconsiprãm cu anticipaþie marea minciunã ce este pregatitã deja pentru Sâmbãtã 15 IULIE 2017, la ora 19:30 la Misa Tv.
OFICIAL ni s-a spus tuturor celor tuturor din ºcoalã cã NU AVEM VOIE sã:
– îl vizitãm ºi sã-l cãutam pe Grieg în închisoare. De altfel are voie la foarte puþine vizite pe luna ºi ele sunt luate de avocatii lui ºi organizatorii taberelor ºi evenimentelor, în nici-un caz vreunul din noi nu are cum sã-i facã vizite tocmai ca sã nu-i reduca din vizitele importante de care are nevoie acolo.
– sã scriem scrisori adresate Lui altfel decât prin intermediul conducerii ªcolii Misa.
Aceastã regulã este încãlcata de fostul instructor Radu Singurel, care se rãzvrãteºte împotriva conducerii ºi se duce singur de capul lui, sã vadã ce mai face Ghidul nostru, ce mai mãnâncã, ce condiþii de celula are, cu câþi oameni stã în celulã…Conducereaa MISA îl rãsplãteºte pentru cã nu a ascultat de ei cu un straniu interviu.
Pentru acest teatru televizat Singurel Radu, nu va mai fi singur, ci îºi va reprimi funcþia de instructor.
În urma scrisorii noastre, a apãrut pe site-ul yogaesoteric articolul “Anunþ suficient de important din partea ªcolii de Yoga MISA” nesemnat, în care se anunþã solemn cã Ghidul noastru spiritual va rãspunde la acest mesaj. Probabil cã scrisoarea nu a ajuns la El în forma originalã sau poate a ajuns dar Grieg nu poate lua mãsurile necesare în situaþia care este acolo. Deoarece El nu a rãspuns la aceea scrisoare conducerea s-a gândit sã fabrice o piesã de teatru, ca sã ne pãcãleascã din nou. Absurdul articolului este:
[În final, vã sugerãm sã vã puneți cu toții și urmãtoarea întrebare: „Dacã acel mesaj bizar ar fi câtuºi de puþin adevãrat, cum vã explicaþi atunci cã domnul profesor de yoga Gregorian Bivolaru ne-a pregãtit totuºi atâtea conferinþe, lucrând cu mult zel ºi scriindu-le de mânã pe fiecare, dacã într-adevãr este aºa cum se insinueazã în acest mesaj?”]
Ei singuri se dau de gol cã Grieg scrie de mânã materialele, pe când scrisorile fabricate sunt tehnoredactate în format electronic. Nici pe scrisorile scrise de unii din noi în care am primit diferite rãpunsuri nu scrie de mânã, ci sunt scris tot electronic. Oricine poate face aceasta ºi apoi pune o ºtampilã pe text!
Aceastã piesã de teatru este o înscenare vizibilã pentru toatã lumea. Rugãm conducerea sã nu ne mai creadã atât de proºti când realizeazã  asemenea manipulari grosolane pentru cã nu fac altceva decat sã enerveze toþi yoghinii din aceastã ªcoalã de yoga ºi mai tare în loc sã-i liniºteascã.
Pentru revenirea lui Singurel în glorie ca instructor, el ºi-a asumat sã fabuleze în faþa camerelor de luat vederi ºi sã ne spunã lucruri pe care le ºtim cu toþii despre Grieg, plus câteva lucruri dezvãluite de conducere cu caracter de noutate, ca sã parã prezentarea veridicã. REALA APARIÞIE A ACESTUI INTERVIU ESTE SÃ ÎNCERCE SÃ INDUCÃ OAMENII ÎN EROARE CÃ TAXELE AU FOST CRESCUTE DE GRIEG, CEEA CE ESTE O REPETATÃ MINCIUNÃ.
Astfel conducerea se va folosi (la schimb) de Radu Singurel, ca sã dea vina pe Grieg pentru taxele mãrite, sã compunã justificãri argumentate de Grieg, cã noi nu ne dãm degeaba bãnuþii adunaþi cu mari eforturi, colectorilor de taxe. Vor da toatã rãspunderea pe Grieg, când de fapt rãspunderea aparþine celor menþionaþi în scrisoarea precedentã.
Acest interviu are ca scop justificarea taxelor mãrite, ºi ieºirea din aceastã rãspundere, pentru ca toþi ºtiu cã oamenii sunt revoltaþi de preþul exorbitant al taxelor ºi nemulþumiþi de multã vreme.
Mai mulþi dintre noi ne amintim cã Grieg însuºi a afirmat cu respect faþã de oameni, cu mulþi ani în urmã, când era fizic împreunã cu noi, cã taxa unei luni de curs yoga nu trebuie sã depaºeascã preþul unui kilogram de brânzã. Ei sunt foarte siguri cã ne pot prosti din nou. Doar pe cei creduli îi mai pot pãcali.
Pentru cã taxele îi dor cel mai tare, ºi pentru cã oamenii s-au înscris foarte puþini anul acesta în tabãra de la Costineºti, ºi existã foarte mulþi înscriºi în echipele de ordine ce vor sã vinã gratis tocmai pentru cã nu au bani, dau vina pe scrisoarea noastrã si nu-ºi pot asuma rãspunderea pentru indiferenþa lor faþã de cei care chiar nu au cu ce sã plãteascã.
Grieg nu poate sã facã nimic de acolo. Este manipulat ºi santajat în continuare.
Cine este Singurel, ca Grieg sã-ºi punã toatã încrederea în el pentu cele mai importante dedesubturi ºi secrete importante atât pentru viaþa Lui cât ºi pentru toþi yoghinii ºi mai ales pentru oameni importanþi din aceastã conducere?
În loc  sã transmitã prin oameni importanþi recunoscuþi în Misa, cu autoritate moralã ºi eticã în faþa tuturor, un mesaj de asemenea proporþii (sunt 3 acuzaþii majore la adresa conducerii, taxele, fabricarea de scrisori în numele lui Grieg ºi trãdarea Lui de unii din conducere ca ºi cauzã a încarcerãrii). El îºi pune încrederea în cineva pe care nici mãcar nu-l cunoaºte.
Vor aceºtia sã ne facã sã credem cã Grieg a pus un simplu cursant sã transmitã mesajul sãu?
În toþi aceºti ani cine l-a vazut vreodatã pe Grieg sã TRANSMITÃ VREUN MESAJ foarte important printr-un oarecare?
CUM A SCRIS ATÂTEA CONFERINÞE, PUTEA FOARTE BINE SÃ NE TRANSMITÃ MESAJUL SCRIS CU MÂNA LUI, CÃ ACESTA ESTE ARGUMENTUL CONDUCERII, CÃ GRIEG SCRIE DE MÂNÃ CONFERINÞELE. DE CE NU A SCRIS DE MÂNÃ? ªI SÃ TRIMITÃ OFICIAL ªCOLII NOASTRE?
Mai mult ca sigur cã vor raspunde ºi la cele 3 acuzaþii  grave pentru conducere în aºa fel încât sã credem cã este emsajul lui Grieg.
Dacã prima scrisoare ar fi fost o calomnie la adresa ªcolii noastre, Greig, ar fi tunat ºi fulgerat în faþa nedreptãþilor ºi ar fi luat atitudine imediat în mod oficial prin avocaþii ºi staff-ul Misa, nu ar fi stat la o poveste dupã mai bine de 2 sãptãmâni cu un cursant oarecare venit în vizitã. Greig nu ar fi aºteptat ci ar fi acþionat imediat, dar dupã cum vã daþi seama nu a fost aºa.
Deloc întâmplãtor, a fost aleasã o pesoanã care are numele de SINGUR, ca sã ni se transmitã subtil ºi la nivel subconºtient cã El este singur ºi se luptã cu “balaurii”. Acesta este un mesaj intenþionat sau mai bine zis întâmplãtor, care este de fapt o sincronicitate divinã.
Fraþilor, sã ne rugãm sã iasã de acolo cât mai repede ºi sã nu-i fabrice ceva în ultimul moment, cã nu mai scãpam de ãºtia! Noi avem încredere în Grieg ºi ºtim cã doar El ne poate ajuta. SINGURUL LUCRU PE CARE NIL DORIM ESTE CA ACEASTà CONDUCERE Sà PLECE, DAR DUPà CUM VEDEÞI SE ÞIN CU DINÞII DE SCAUNE!
Iatã un moment bun ca sã mergem mai mulþi la meditaþiile de susþinere.
Cu aceastã ocazie vã anunþãm cã ni s-au alãturat ºi mai multe persoane. Aceasta îi sperie pe cei care ne manipuleazã ºi de aceea se gândesc cum pot sã ne prosteascã în continuare.
Rãmâne aºa cum am stabilit, ne întâlnim în Costineºti, Vineri 25 August, ora 15:30 în faþa Casei Cerasela. În cazul în care vin peste noi cei din conducere sã ne ameninþe, vom pleca ºi ne vom întâlni la Hiatus…
Din motive de securitate am schimbat emailul. Aºteptãm în continuare propunerile voastre. Cei care doriþi sã vã alãturaþi acestei iniþiative a grupului ne puteþi scrie la:
indrany2017@yahoo.com
 
comentariu rapcea.ro: mesajul acesta l-am primit pe mail în urmã cu 11 zile, dar din cauzã cã a fost transmis de pe un mail pe care nu îl aveam în listã, a intrat la spam ºi l-am remarcat doar azi, când m-am apucat sã curãþ spam-ul.
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer