Un articol foarte interesant primit pe mail din partea unui fost cursant MISA. Actualmente el practica yoga autentica , intr-o tara buddhista.

Continuarea calatoriei spirituale

Poate mulți au observat cã o problemã majorã pe care o pun cei indeciși de la Misa este: Ce se întâmplã dacã plec de la Misa? Nu ne ratãm evoluția spiritualã? Well, în primul rând, raspunsul este: nu, dimpotrivã. Deși sunã a clișeu deja, primul lucru pe care îl câștigi cand pleci de la Misa e libertatea. Libertatea de a gândi, de a acționa, de a experimenta. Oare cum poți aspira la Libertatea Supremã, fiind îngrãdit de atâtea reguli: sex la orã fixã (la unison), imposibilitatea de comunicare cu “larvarii” care “te trag în jos”, imposibilitatea sã vorbești deschis, reguli cretine (ai patinat pe linoleu – amendã), șamd. În al doilea rând, apartenența la o organizație, creeazã doar o falsã siguranțã. Faptul cã mergi cu pãturica o datã pe saptãmanã la curs nu poate fi o garanție cã te vei descurca în Bardo si cã nu vei avea o încarnare în lumile inferioare (animalã, preta si iad). Ideile vehiculate pe la Misa, cum cã cei care pleacã sunt decãzuți, iși rateaza evoluția, etc, reprezinta o interpretare extrem de originalã a textelor tantrice. Iatã ce spune Sfinția Sa Dalai Lama: “When teachers break the precepts, behaving in ways that are clearly damaging to themselves and others, students must face the situation, even though this can be challenging, criticize openly, that’s the only way.” “Atunci când învãțãtorul încalcã preceptele, comportându-se în moduri care sunt în mod clar dãunãtoare pentru el înºuºi ºi pentru alþii, studenþii trebuie sã facã faþã situaþiei, chiar dacã acest lucru poate fi o provocare, criticați deschis, asta e singura cale.” Sursa: http://viewonbuddhism.org/controversy-controversial-teacher-group-center-questionable.html Alexander Berzin, “Relating to a Spiritual Teacher: Building a Healthy Relationship” “Following a misleading teacher can bring the disasters of unsound practice or spiritual abuse that can ruin enthusiasm for the spiritual path. It can turn open-minded seekers into bitter cynics, completely closed to further steps toward liberation and enlightenment. The joyless, disillusioned mental state of such people is difficult to break. It is a living hell. We may understand this point by considering the analogy of being hurt in an unhealthy relationship with a seemingly upright partner or friend who has betrayed our trust. We may be so devastated from the disastrous experience that we close up emotionally and are afraid of entering another relationship. We may even repudiate the value of any relationships at all.” “Urmând un profesor care induce în eroare, poate conduce la dezastrul unei practici nesãnatoase sau abuz spiritual care poate ruina entuziasmul pentru calea spiritualã. Un cãutãtor cu mintea deschisã  se poate transforma într-un cinic amar, complet închis fațã de etapele urmãtoare cãtre eliberare ºi iluminare.Lipsiți de bucurie, deziluziile unor astfel de oameni sunt greu de depãșit. Este ca un iad viu. Putem înþelege acest punct de vedere printr-o analogie cu a fi rãnit într-o relatie nesãnãtoasã cu un partener aparent potrivit sau cu un prieten care a trãdat încrederea noastrã. Putem fi atât de devastați de experienþa dezastruoasã, încât sã ne închidem emoþional ºi sã ne fie fricã de a intr-o altã relație. Putem respinge chiar valoarea oricãrei relaþii.” Sursa: http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/e-books/published_books/spiritual_teacher/pt3/spiritual_teacher_15.html Sunã cunoscut? Ceea ce se prezintã la Misa, necesitatea ca discipolul sã pãstreze o viziune purã vis-a-vis de învãțãtor, face parte din legãmintele tantrice, cunoscute sub numele de samaya. Ceea ce nu se spune însã, este cã nu doar dicipolul trebuie sã pãstreze samaya (legãmintele), ci si învãțãtorul (dupã cum rezultã și din primul citat al lui Dalai Lama: “Atunci când învãțãtorul încalcã preceptele …”). Aceste legãminte reprezintã niște reguli de conduitã eticã și nu jurãmintele unui vasal în fața unui feudal. Nu existã însã nici o regulã (în niciuna din școlile tradiționale ale budismului tibetan) care sã constrângã discipolul sa urmeze un învãțãtor, dacã respectivul discipol nu mai dorește aceasta. Ceea ce este negativ (în primul rând pentru student) sunt gândurile si emoțiile negative îndreptate catre fostul învãțãtor. A nu se confunda emoțiile negative gen: mânie, urã, rãzbunare, cu o criticã realistã și obiectivã a acțiunilor învãțãtorului. Tradițional, legãmintele tantrice se luau în cadrul unei inițieri. Însã ca sã discutãm de o inițiere autenticã, trebuie sã avem o linie spiritualã, o transmisie neîntreruptã de la maestru la discipol. Deci ca sã primim samaya (legãminte tantrice) trebuie sã primim inițiere. Ca sã primim inițiere, trebuie ca, în primul rând, cel care a dat inițierea sã o primeascã la rândul lui, sã o practice intesiv și sã primeascã permisiunea de a o transmite mai departe. Linia spiritualã este importantã din mai multe motive. Primul motiv este cã atunci când vrem sã învãtãm ceva (nu ma refer doar la meditație), vrem sã gasim o persoanã competentã. De exemplu dacã vrem sã învãțãm arte marțiale, ne intereseazã “linia” instructorului (cu cine s-a antrenat), referințele, rezultatele obținute, etc. La fel, despre învãțãtorul care aparține unei linii spirituale știm cã a fost ales de maestrul lui ca sã reprezinte școala și sã transmita mai departe învațãturile. În al doilea rând, viața este scurtã, iar viața umanã este prețioasã. Poate este preferabil sã practicãm metode tradiționale care au produs și produc chiar în ziua de azi rezultate vizibile, concrete. De exemplu, am participat la un curs de Phowa si dupa 5 zile de retragere, la  peste 90% dintre participanți a apãrut strãpungerea Brahmarandrei (fizic, verificatã cu un ac). Desigur, putem sã avem oricâte fantezii, oricâte stãri, oricâte pretenții de spiritualitate, dar asta doar pânã în momentul morții. În Bardo, din pãcate, este prea târziu pentru a mai face ceva. Ce alternative avem? Sigur, fiecare e liber sã aleagã ce dorește, dar eu aș alege yoga tradiționalã. Personal, nu vãd motivul pentru care aș continua cu aceeași Misa dar cu altã pãlãrie, gen cursurile lui Eugen Mirt, Narcis Tarcãu si Claudiu Trandafir. O listã cu școli de yoga pe care le consider autentice ar fi: Încep cu cele mai accesibile: A. România 1. Învãțãtor: Chogyal Namkhai Norbu Calea spiritualã: Dzogchen Locație: 23 August Site: http://dzogchen.ro/ 2. Învãțãtor: Lopön Tenzin Namdak Calea spiritualã: Yungdrung Bon Locație: Oradea, Site: http://www.acbon.org/ 3. Învãțãtor: Lama Zopa Calea spiritualã: Mahayana Locație: Pitesti Site: http://www.buddhism-romania.ro/ Site-ul nu este actualizat, dar gãsiți datele de contact. 4. Învãțãtor: Linia lui Yiengar Calea spiritualã: Hatha Yoga Locație: Bucuresti Site: http://www.anahata.ro/ B. Europa 5. Învãțãtor: Dalai Lama Vine anual în europa, vezi: http://www.dalailama.com/teachings/schedule 6. Învãțãtor: Lama Zopa Calea spiritualã: Mahayana/Gelugpa Locație: Franța Site: http://www.institutvajrayogini.fr/ 7. Învãțãtor: Pema Wangyal Rinpoche/Jigme Khyentse Rinpoche Calea spiritualã: Nyingma/Rime Locație: Franța Site: http://www.chanteloube.asso.fr/index.htm C. India 8.  Învãțãtor: Lama Zopa Calea spiritualã: Mahayana/Gelugpa Locație: Mc Leod Ganj Site: http://www.tushita.info/ Mc Leod Ganj este rezidența lui Dalai Lama si deseori aici au loc inițieri si conferinte ale Sfinției Sale. 9. Învãțãtor: Karmapa Calea spiritualã: Kagyu Locație: Sidhbari/Gyuto Tantric College (aproape de Mc Leod Ganj) Site: http://www.kagyuoffice.org/ 10. Învãțãtor: Lama Zopa Calea spiritualã: Mahayana/Gelugpa Locație: Bodhgaya Site: http://www.rootinstitute.com/ Este bine de vizitat iarna (lunile noiembrie-februarie) când majoritatea învãțãtorilor coboarã din Himalaya (Mc Leod Ganj) spre sud, unde e soare și cald. D. Nepal 11. Învãțãtor: Lama Zopa Calea spiritualã: Mahayana/Gelugpa Locație: Kathmandu Site: http://kopanmonastery.com/ 12. Învãțãtor: Chatral Rinpoche Cale spiritualã: Dzogchen/Nyingma Locație: Pharping/Drubpe Gatsal Ling Monastery Aici nu am fost, încã, dar sper sã ajung. Chatral Rinpoche este un lama deosebit și unul dintre învãțãtorii lui Namkhai Norbu. PS: Articolul se adreseazã celor care, precum Mihai, doresc sã își continuie cãlãtoria spiritualã. Nu este o criticã la adresa Misa. Fiecare este liber sã urmeze calea pe care o dorește. Evident, rezultate obținute vor fi în conformitate cu calea aleasã … Sarva Mangalam!]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer