Bo Xilai era, la 63 de ani, una din figurile cele mai populare ale regimului comunist chinez. El ar fi putut, potrivit unui diplomat spaniol, sã câºtige lejer alegerile dintr-o þarã democratã. Însã dorinþa lui de a ieºi în evidenþã i-a zãdãrnicit viitorul strãlucit care i se prefigura uneia din figurile-cheie ale regimului, scrie ABC. China. Povestea lui Bo Xilai externe Fiu al unui erou, care a fãcut parte din ‘Cei opt nemuritori’ ce au deschis Chinalumii alãturi de Deng Xiaoping în anii 80, ‘prinþiºorul’ Bo Xilai a avut o carierã meteoricã. Ca primar al oraºului Dalian, el a modernizat ºi înfrumuseþat aceastã localitate balnearã, transformând-o într-un centru de cercetare tehnologicã. Ca ministru al comerþului, el a negociat cotele textile cu SUA ºi Uniunea Europeanã. ªi ca unul din cei 25 de membri ai Biroului Politic al PC Chinez, se zvonea cã urmãtorul pas va fi sã ocupe unul din cele 9 posturi ale atotputernicului Comitet Permanent, care va fi reînnoit la toamnã în Congresul ce va desemna noul secretar general ºi viitorul preºedinte al Chinei. Dar ambiþia sa nemãsuratã ºi dorinþa lui de a apãrea în faþa camerelor, un lucru neobiºnuit pentru figurile de carton ale regimului, i-au atras multe duºmãnii, mai ales de la numirea sa în noiembrie 2007, în postul de secretar general al muncipalitãþii Chongqing. În cinci ani el a reuºit sã cureþe acest oraº haotic din vecinãtatea barajului Celor Trei Guri de mafiile locale, prin razii de poliþie rãsunãtoare, soldate cu 2.000 de arestãri ºi, 500 procese ºi 13 execuþii, inclusiv cea a fostului responsabil al Biroului Judiciar pentru corupþie ºi abuz în funcþie. Operaþiunea poliþiei i-a adus laudele publicului ºi mass-mediei, dar a stârnit furia oamenilor de afaceri ºi politicienilor cu obscure conexiuni economice. Bo era o figurã prea personalã ºi independentã pentru un regim atât de monolitic ca cel chinez. Fiu demn al tatãlui sãu ºi de tendinþã conservatoare, Bo a promovat o campanie de cântece patriotice din epoca lui Mao care reamintea de vremurile infame ale Revoluþiei Culturale (1966-76) lucru ce a stânjenit regimul de la Beijing. Când primul ministru, Wen Jiabao, a repudiat acest deceniu de teroare ºi haos, la conferinþa de presã de la închiderea Adunãrii Naþionale din martie, el pecetluia de fapt soarta lui Bo Xilai. A doua zi, steaua lui Bo, mult prea independent ºi popular pentru acest regim monolitic s-a stins definitiv, nu înainte de a primi nenumãrate dovezi de susþinere ºi de a suscita chiar zvonuri de loviturã de stat. În pofida cenzurii, pe Internet s-au rãspândit zvonuri potrivit cãrora pe strãzile din Beijing au fost scoase tancurile ºi au fost trase focuri în complexul guvernamental de la Zhongnanhai, din vecinãtatea Pieþei Tiananmen ºi Oraºul Interzis. În spatele acestei tentative de puci s-ar fi aflat responsabilul forþelor de securitate, Zhou Yongkang, un membru al ‘aripii dure’ al Comitetului Permanent ºi un apropiat fostului preºedinte chinez, Jiang Zemin. Luat în colimator din cauza sprijinului sãu faþã de Bo Xilai, Zhou a dispãrut câteva zile de pe scenã, pânã când televiziunea l-a arãtat recent într-o reuniune atipicã cu ministrul indonezian de externe. Pentru a înãbuºi zvonurile, regimul a închis mai multe pagini web ºi a blocat comentariile de pe Weibo, Twitter-ul chinez, dar lupta pentru putere rãmâne deschisã în China ºi este posibil sã asistãm ºi la alte episoade neprevãzute.]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer