Naºtere naturalã sau prin cezarianã? Alegerea influenþeazã inteligenþa copilului, susþine un studiu recent

Deºi, în multe cazuri, este cea bunã metodã de a proteja viaþa ºi sãnãtatea mamei ºi a a copilului deopotrivã, cezariana are ºi dezavantaje, în comparaþie cu naºterea pe cale naturalã, afectând copiii în diferite moduri. Un nou studiu susþine cã acei copii nãscuþi natural au un IQ mai mare decât cei care vin pe lume prin cezarianã.
Oamenii de ºtiinþã susþin cã, atunci când o femeie dã naºtere unui copil în mod natural, în creierul bebeluºilor sã gãseºte în cantitate mai mare o anumitã proteinã care stimuleazã dezvoltarea inteligenþei pe mãsurã ce copilul creºte.
Specialiºtii de la Universitatea Yale din Statele Unite susþin cã nivelul crescut al proteineI UCP2, întâlnit în rândul copiilor nãscuþi natural, are capacitatea de a-i ajuta sã îºi îmbunãtãþeascã memoria atât pe termen scurt, cât ºi pe termen lung. Descoperirea a fost fãcutã în urma unui studiu pe animale de laborator: dupã studierea hipocampusului mai multor ºoareci care fuseserã nãscuþi fie prin cezarianã, fie prin intervenþie naturalã, s-a constat cã puii de ºoareci nãscuþi prin cezarianã aveau un nivel mai scãzut de UCP2, lucru care, la maturitate, a dus la dezvoltarea unor probleme de comportament. Pânã acum, proteina în cauzã mai este cunoscutã ºi pentru capacitatea de a favoriza alãptarea nou-nãscuþilor. Descoperirea vine într-un moment în care operaþia de cezarianã este aspru criticatã. Subiectul este cu atât mai controversat, cu cât criticii sunt de pãrere cã cezariana poate creºte riscul apariþiei sângerãrilor interne ºi a unor probleme de fertilitate. Oficial, în Marea Britanie, un sfert dintre copiii nãscuþi în maternitãþile de stat sunt aduºi pe lume prin cezarianã, dar în rândul pacientelor care nasc în clinici private, cifrele par sã se aproprie de 60 de procente. “Preferinþa pentru cezarianã, mai degrabã din necesitatea de a avea cât mai mult confort ºi nu din nevoi medicale, ar putea avea, pe termen lung, efecte nebãnuite asupra dezvoltãrii creierului uman“, a încheiat autorul studiului, Tamas Horvath. Sursa: Daily Mail]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer