MS-13: cei uniþi sub capul diavolului Autoritãþile americane de acum 30 de ani nu au anticipat niciodatã cã o banalã (pe atunci) bandã de cartier din suburbiile Los Angeles-ului se va transforma în timp în cea mai periculoasã grupare criminalã de profil. Greºeala de atunci avea sã-i coste scump. Gaºca a crescut într-un an cât în ºapte, precum un Fãt Frumos vicios dintr-un neverosimil basm american. Astãzi, gruparea MS-13, cum este cel mai adesea numitã, a ajuns la un apogeu de neimaginat pentru umilii sãi fondatori. Consideratã o legendã vie a crimei organizate, MS-13 este astãzi o entitate criminalã de proporþii intercontinentale. Iar puterea, influenþa ºi fascinaþia pe care o exercitã cresc necontenit…

O nouã specie de prãdãtori urbani
Dupã cum aminteam, nimeni nu a anticipat nici în cele mai negre coºmaruri ale sale cã Statele Unite (ºi nu numai ele ) se vor confrunta vreodatã cu o grupare criminalã, ridicatã la gradul de cel mai mare pericol naþional dupã Al Qaeda ºi (defunctul, chipurile) Osama bin Laden. Cu toate acestea, cu tupeul incredibil ºi cruzimea omului redus la starea de fiarã, niºte bãieþi latinos (astãzi câteva zeci de mii) cu cãutãturi fioroase ºi tatuaje deºucheate care le acoperã aproape fiecare centimetru pãtrat de piele, au reuºit sã ajungã un adevãrat pericol social de proporþii. Cam ce fac ei? Ei bine, nu prea se dau în lãturi de la niciun act de cruzime imaginabil, dupã cum nicio infracþiune nu le este necunoscutã. Exceleazã în tãiatul degetelor adversarilor lor cu macheta (metodã caracteristicã), ucid fãrã milã orice informator, merg pânã într-acolo încât au mãcelãrit o fatã de 17, gravidã, doar pentru a se asigura cã nu va deveni martor într-un proces federal, îndrãznesc sã ameninþe ºi chiar sã atace ofiþeri de poliþie, plus multe altele… Au devenit notorii pentru violurile în grup de care se fac vinovaþi, tâlhãrii, furturi diverse, escrocãri, trafic de droguri ºi de carne vie. Practic, conform informãrilor ºi avertizãrilor oferite de FBI, gruparea MS-13 este lider intercontinental (cãci au depãºit demult graniþele Statelor Unite) la traficul de droguri, arme, carne vie ºi spãlare de bani. Arestãrile ºi condamnãrile par a fi asemenea gazului aruncat peste foc. Faima grupãrii creºte continuu, dobândind un statut de cult în cadrul subculturii americane de cartier, specialiºtii estimând cã, la fiecare membru MS-13 arestat, apar în medie 4-5 noi doritori sã intre în rândurile acestei grupãri, fascinaþi fãrã doar ºi poate de aureola de invincibilitate a acestei “mega-gãºti”. În fond, conform studiilor ºi estimãrilor specialiºtilor, statutul de membru MS-13 este cel mai “cool” atribut pentru mulþi adolescenþi latinos care trãiesc în zona gri a societãþii americane… graffiti cu ms-13 apar tot mai des in orasele americane MS-13 sau Mara Salvatrucha, cum i se mai spune, a fost adusã în Statele Unite de cãtre imigranþii sãraci din Salvador, refugiaþi aici din cauza rãzboaielor civile care au rãvãºit America Centralã în pragul anului 1980. Marea majoritate a acestor imigranþi, unii cu un “palmares” infracþional voluminos, s-a stabilit în periferiile Pico-Union de lângã metropola californianã Los Angeles. Numele noii grupãri are o semnificaþie ºi încãrcãturã proprii. Mara vine de la La Mara, o stradã din San Salvador, iarSalvatrucha , de la gherilele cu acelaºi nume participante la rãzboiul civil care a rãvãºit aceastã þarã. Însã termenul de mara înseamnã ºi grup, gaºcã, în dialectul sud-american Caliche si provine dinmarabunta, numele local al unei specii feroce de furnici. La fel, tot în caliche, “Salvatrucha” este o combinaþie între salvadoran (salvadorian – naþionalitatea membrilor) ºi trucha, un alt termen din caliche care semnificã starea de alertã ºi atenþie continuã. Tu casa es mi casa, altfel te omor… Iniþial, bãieþii din MS-13 s-au erijat în rolul de protectori ai conaþionalilor salvadorieni, atacaþi frecvent de gãºtile negrilor, mexicanilor ºi chinezilor care deþineau pe atunci puterea în lumea interlopã din Los Angeles. Cruzimea ºi duritatea salvadorienilor i-au propulsat relativ repede spre mult-râvnitul statut de lideri ai underground-ului infracþional californian. Spre deosebire de rivalii lor de pe teritoriul american, salvadorienii aveau alte standarde ale cruzimii. Veneau dintr-o zonã rãvãºitã de rãzboaie civile, unde masacrele ºi torturile înfiorãtoare erau evenimente zilnice. Judecând strict asupra diferenþelor de “calibru” infracþional, gãºtile salvadorienilor erau compuse din indivizi mult mai duri ºi necruþãtori decât orice alt tip de infractor cu care se confrutaserã pânã atunci autoritãþile americane. suma impresionante de bani capturata de la mambrii ms-13 Nici bãgaþi la închisoare nu se domoleau. Este celebru episodul unei lupte pentru supremaþie între liderii MS-13 ºi rivalii din banda “18”, desfãºurate într-un penitenciar din Honduras. Cei din gruparea “18” au pierdut. Nu a contat cã erau tot salvadorieni la origine. Cadavrele celor cãzuþi în luptã au fost pur ºi simplu spintecate, iar membrii MS-13 le-au întins intestinele pe gardul de sârmã ghimpatã, ca într-un ritual nebun dintr-o lume care ºi-a pierdut controlul ºi direcþia. Majoritatea membrilor din Mara Salvatrucha sunt uºor de recunoscut pe baza tatuajelor simbolice care-i acoperã din cap pânã în picioare, inclusiv pe faþã. Cele mai des întâlnite tatuaje includ iniþialele MS, sau Salvatrucha, precum ºi Capul Diavolului, care semnificã salutul ºi semnul lor de recunoaºtere. Capul Diavolului este de fapt un semn în care degetul mic ºi cel arãtãtor sunt þinute drepte, iar cele douã din mijloc sunt flexate sub degetul mare. Rezultã un semn comun cu cel al cântãreþilor din zona heavy metal, cu deosebirea cã semnul MS-13 simbolizeazã litera M cu trimitere la Mara (întâmplãtor sau nu, Mara este numele unei entitãþi demonice din mitologia budistã…) semnul principal al celor din gruparea ms13 Pe baza informaþiilor remise de National Gang Threat Assessment, Mara Salvatrucha numãra în anul 2009 50.000-70.000 membri în lumea întreagã, fiind cea mai numeroasã “gaºcã” din lume. Apãrutã iniþial în statul California, astãzi cei din MS-13 paraziteazã majoritatea statelor americane ºi Canada, ajungând chiar ºi în Spania. Mara a devenit astfel prima gaºcã “trasnaþionalã”… Codul lor comportamental este caracterizat de rãzbunãri extreme, dincolo de imaginaþia unui om normal. De fapt, conform specialiºtilor, tocmai aceste rãzbunãri cumplite au dus la sporirea faimei ºi oroarei asociate în prezent bandei. Cruzimea lor nejustificatã a dus la recrutarea lor ca mercenari în serviciile celebrului cartel Sinaloa în luptele duse de aceastã organizaþie criminalã cu rivalii din cartelul Los Zetas. De fapt, cartelul Sinaloa, cartelul Golfului ºi grupãrile La Familia Michoacana ºi Mafia Mexico au fost dintotdeauna aliaþii tradiþionali ai celor din MS-13 în confruntãrile acestora cu grupãrile rivale “18”, cartelul Juarez, Los Negros, Los Zetas, Sombra Negra, cartelul Tijuana ºi cartelul Beltran-Levya. Cei din MS-13 îºi obþin mare parte din venituri în urma traficului cu cocainã. Obþin sume impresionante de bani ºi din traficul cu femei, copii sau organe. La fel, “onoreazã” orice camandã de asasinat sau furt. Au dobândit rapid titlul de gruparea care ucide anual cei mai mulþi poliþiºti din Statele Unite. Gruparea este în creºtere continuã, prin recrutarea de noi membri, beneficiind ºi de pe urma fenomenului imigraþiei cetãþenilor salvadorieni ºi mexicani. Cu toate cã nu are un lider unic, ci este mai degrabã o entitate condusã de sute de lideri care se respectã între ei, Mara Salvatrucha a pus la punct recent un nou sistem de recrutare, care nu ocoleºte avantajele tehnologiei. Bunãoarã, în prezent, MS-13 atrage nu doar adolescenþi, ci ºi copii, prin intermediul internetului, unde existã nenumãrate site-uri ºi video-uri care glorificã viaþa de membru MS-13. memebri ms-13 in cadrul unui proces Cele circa 3.000 de arestãri în rândul MS-13 efectuate în anul 2011 nu au fãcut decât sã sporeascã notorietatea unei grupãri ai cãrei membri nu s-au sfiit, recent, sã ucidã un copil de doar 2 ani, împreunã cu mama sa. Doar aºa, în scop demonstrativ, ca sã le readucã aminte rivalilor cine sunt ºi ce pot face… Cât despre cei care au intrat în lumea Mara Salvatrucha ºi s-au rãzgândit ulterior, statisticile nu sunt încurajatoare. Practic, conform folclorului urban asociat acestei bande, din MS-13 ieºi doar spre puºcãrie, spital ºi, cel mai adesea, cimitir… Evoluþia grupãrii este deosebit de interesantã. Mulþi experþi în domeniu sunt de pãrere cã a ajuns cea mai de succes organizaþie criminalã exportatã în întreaga lume, via Statele Unite, unde nu doar cã nu poate fi eradicatã, dar autoritaþile nu reuºesc nici mãcar sã-i stãvileascã creºterea. Povestea MS-13 este una din care toate þãrile lumii au câte ceva de învãþat. “Epopeea” infracþionalã a MS-13 ne aratã unde poate duce oricând lipsa de orizont, educaþie, moralã, credinþã ºi civilizaþie a ultimelor generaþii de tineri crescuþi pe stradã ºi influenþaþi de tot ce vãd ºi ascultã la televizor sau pe Internet. Documentar explicit despre MS-13 sursa: descopera.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer