Cu ocazia demolãrii taberelor ilegale de þigani de lângã Lille, poliþiºtii francezi au descoperit o reþea de trafic de persoane care profita de pe urma naivitãþii þiganilor. Aceºtia erau pãcãliþi cã vor merge în Franþa pentru a cerºi ºi chiar li fãceau promisiuni extravagante, de pildã cã li se vor gãsi case din care sã fure. Când ajungeau însã în Hexagon, victimele descopereau cã realitatea era cu totul alta: traficanþii le pregãtiserã aici locuri de muncã cu salarii bune ºi asigurare medicalã, unde erau obligaþi sã se ducã unori ºi 8 ore pe zi, de lunea pânã vinerea. „A fost îngrozitor”, îºi aminteºte una dintre victime, recent eliberatã de poliþiºtii francezi din camera copiatorului, unde fusese obligatã sã facã 12 copii faþã-verso dupã un document. „Mi s-a spus cã merg în Franþa la furat, m-au asigurat cã nu îmi vor face niciun fel de acte legale ºi cã nimeni nu va ºti unde m-am dus – cum aº fi putut sã-mi dau seama cã-s niºte infractori periculoºi? Când am ajuns aici mi-au luat cartea de muncã ºi i-au dat-o patronului, care m-a obligat sã muncesc pentru salariu. În plus, sãptãmânal eram pusã sã merg la ºedinþe, era un coºmar”, încheie femeia, în lacrimi. Autoritãþile române spun cã vina e ºi a francezilor: agenþiile de plasare a forþei de furat ºi cerºit nu sunt suficient verificate. Ca urmare, adeseori se întâmplã ca sute de þigani care pleacã în Occident la întins mâna sau dat în cap la oameni sã se trezascã puºi în postura umilitoare de a munci. sursa: timesnewsroman.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer