Un medicament similar cu ingredientul activ din marijuana ar putea preveni, sau chiar vindeca, îmbãtrânirea creierului, ajutând la combaterea bolii Alzheimer ºi a altor boli degenerative. Noi cercetãri relevã cã activarea sistemului canabinoid, din creier, ar putea declanºa un fel de antioxidant care înlãturã celulele deteriorate ºi îmbunãtãþeºte eficienþa mitocondriilor, a surselor de energie ce alimenteazã celulele. Cu alte cuvinte, activarea acestui sistem ajutã la o mai bunã funcþionare a creierului. Studii anterioare au observat o legãturã între canabinoizi ºi creºterea nivelului de factor neurotrofic derivat din creier (BDNF), o substanþã care protejeazã celulele creierului ºi promoveazã creºterea celulelor noi, lucru care ar putea încetini declinul funcþiilor cognitive. De asemenea, activarea acestor receptori poate reduce inflamarea creierului, în moduri diferite, fenomen ce poate suprima unele dintre procesele responsabile cu declanºarea bolilor degenerative precum Alzheimerul. „Activitatea sistemului canabinoid este neuroprotectivã iar intensificarea ei ar putea reprezenta o strategie pentru încetinirea procesului de îmbãtrânire cerebralã”, a declarat omul de ºtiinþã Andras Bilkei-Gorzo. Alte studii au arãtat cã ºoarecii modificaþi genetic pentru a nu avea receptorii canabinoizi au o memorie mai bunã în tinereþe, dar suferã de  un declin cognitiv rapid odatã cu înaintarea în vârstã, confruntându-se cu inflamarea hipocampului. Profesorul Daniele Piomelli, de la Universitatea din California, susþine cã studiul demonstreazã clar cã, la un moment dat, de-a lungul perioadei de îmbãtrânire, activitatea canabinoidã ajutã la menþinerea unei funcþii cognitive normale. „De 25 de ani încerc sã gãsesc un medicament care rã reducã inflamaþiile cerebrale ºi care sã redea funcþiile cognitive ºobolanilor. Canabinoizii sunt singurele medicamente care au dat rezultate în acest caz. Cred cã percepþia asupra acestui medicament se schimbã ºi spre ca, în viitor, oamenii sã nu se mai teamã teamã atât de mult de el”, a declarat Gary Wenk, profesor de la Universitatea din Ohio. Având în vedere cã boala Alzheimer afecteazã deja unul din opt oameni cu vârste peste 65 de ani, ºi aproape jumãtate dintre cei peste 85 de ani, activarea sistemului canabinoid ar fi o schimbare bine venitã. Sursa: Time -via comunitateaprocannabis.com]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer