În urmã cu o lunã ºi un pic, postam pe site o emisiune-interviu cu maestrul Kentrul Rimpoche, unul dintre învãþãtorii rime ai budhismului tibetan, ºi exponent al rarei învãþãturi despre Kalachakra, transmisã în mod complet pe linia Jonang.

De la acel moment, video-ul respectiv a avut peste 700 de vizionãri, multe dintre ele datoritã postãrii de pe blogul meu. Reacþiile nu au întârziat sã aparã în condiþiile în care blogul meu este destul de citit de practicanþii de yoga.

O primã astfel de reacþie a apãrut în cadrul MISA, unde Gregorian Bivolaru în calitate de lider al ºcolii ºi maestru suprem eliberat ºi atotcunoscãtor, a simþit nevoia din senin sã critice budhismul, afirmând cã Budha nu a fost suprem eliberat, deoarece budhismul nu vorbeºte despre Sine ºi Dumnezeu ºi cã realizarea lui Budha ar fi una incompletã, respectiv cã acesta ar fi atins doar nivelul supramental, nu ºi eliberarea supremã.

Nu ºtiu dacã Gregorian Bivolaru cunoaºte budhismul din cãrþi sau din practicã, ºi nici cât de bine informat este pe acest subiect. Nu ºtiu nici motivaþia care l-a determinat sã facã aceste afirmaþii. ªtiu însã cã a avut opinii similare în trecut când a venit vorba despre alte practici spirituale ajunse “la modã” în Occident, gen ºamanism combinat cu consumul de psihedelice gen ayahuasca, curent criticat de Gregorian Bivolaru deoarece mulþi cursanþi yoga de la MISA plecau de la yoga ºi se apucau de ºamanisme.

Probabil cã ºi criticile aduse budhismului au fost fãcute cu aceeaºi intenþie de a puncta superioritatea yogãi “tantrice” de la MISA – faþã de învãþãturile aduse de maeºtrii tibetani, din dorinþa de a convinge cursanþii MISA sã nu plece de la MISA pentru a se apuca de practica budhismului.

Reamintesc pe aceastã cale cititorilor, în special celor de la cursurile MISA, cã în cursurile de yoga de la MISA sunt preluate la greu elemente de budhism tibetan (iniþierea ºi practica khalachakra, iniþierea în powa, iniþierea în practica mahamudra, iniþierea în dhyani budhaºi, etc.) iar afirmaþiile recente ale mentorului ºcolii vin în flagrantã contradicþie cu elementele din cursurile predate de acesta.

Similar, am aflat cã dupã ce a criticat ºamanismul, totuºi anumite grupe “ezoterice” de “iniþiaþi” de la filialele nordice ale MISA folosesc în mod curent ciuperci halucinogene ºi ayahuasca în practicile lor. Acest lucru aratã cã atâta timp cât oamenii rãmân în cadrul MISA, budhismul ºi ºamanismul sunt bune – cu condiþia sã fie predate sau practicate la MISA, devenind criticabile doar dacã pleacã cursanþii de la MISA pentru a le cãuta ºi practica în afara sectei.

Pentru a clarifica povestea cu budhismul, am ales o nouã emisiune cu Kentrul Rinpoche, care explicã simplu ºi pe înþelesul tuturor elementele esenþiale ale acestei cãi spirituale.

Nu o fac cu intenþia de a convinge pe nimeni sã se lase de yoga învãþatã la MISA ºi sã se apuce de budhism, ci doar pentru a da cititorilor posibilitatea sã afle de la sursã cum stau lucrurile cu adevãrat în budhism. În rest, dincolo de manipulãrile ordinare ale unora, fiecare ar trebui sã fie liber în primul rând sã afle adevãrul ºi apoi sã aleagã în cunoºtinþã de cauzã.

 
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer