Remarcam deci în treacãt mai devreme cã am ajuns sã serbãm taman la Bucureºti, Zilele (numãrate) ale Ierusalimului. De ce spun aºa ?! Pentru cã în contextul internaþional actual, Statul Israel parcã ºi-o cautã cu lumânarea, tot cãutând sã creeze “primãveri arabe” ºi conflicte armate prin naþiunile arabe ! 

Chiar în acest moment, mass-media aservitã intereselor jidãneºti trage cartuº dupã cartuº mediatic în direcþia Iranului, incitând la rãzboi naþiunile de pe întreg mapamondul împotriva unui stat suveran ºi independent, care are aceleaºi drepturi ca oricare alt stat – sã deþinã ce tip de arme ºi tehnologie doreºte – cu atât mai mult cu cât atât acuzatorii sãi principali (Israelul ºi SUA) deþin arma atomicã !
Chiar ºi în ipoteza degenerãrii conflictului din Orientul Mijlociu, politicienii cu tichiuþã de la Ierusalim ºed liniºtiþi, cãci au încheiat acorduri secrete cu fraþii lor jidani din România, poporul român acceptând încã de pe vremea preaumilului slujitor al intereselor jidãneºti (premierul) Radu Vasile un acord prin care în eventualitatea atacãrii Israelului, acceptãm instant cca. un milion jumate de “refugiaþi” (a se citi OCUPANÞI) evrei. ªi, ca sã ne obijnuiascã deja cu ideea, ºi ca sã le creeze un cadru familiar, ce s-au gândit ei, în frunte cu jidanul nostu primar, Sorin Oprescovici ?! Ia sã sãrbãtorim noi zilele Ierusalimului, ale Noului nostru Ierusalim, Bucureºtiul, sã vedem, or reacþiona careva dintre prostovanii de goimi ?! Tare aº vrea sã vãd ºi eu Zilele Bucureºtiului serbate mãcar odatã oriunde în lume… înafara Bucureºtiului. ªi au venit taman în centrul Capitalei, sub nasul nostru de neisprãviþi pe care nu îi intereseazã decât telenovela de la 8, ºi ºi-au fãcut numãrul. Experimentul a fost unul reuºit. S-au dat în stambã cu mic cu mare, ba chiar au ridicat ºi un zid al plângerii (mascat sub demunirea de “Zidul Dorinþelor”) în mijlocul Parcului din Piaþa Unirii, ca sã se simtã oamenii ca acasã ! M-am dus ºi eu sã vãd parascovenia, ba chiar mi-am pus ºi eu o dorinþã la zidul cu pricina.  GHICIÞI CE MI-AM DORIT !? 🙂

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer