Paradoxul societãþii actuale face ca, deºi indivizii trãiesc precum albinele, înghesuiþi în oraºe-stup, în vacarm ºi contact social intens, sã nu ajungã sã ºi comunice în aceeaºi mãsurã. De unde sindromul singurãtãþii ºi lipsei de comunicare – chiar în mijlocul semenilor.

În societatea modernã, prietenul este o specie rarã, pe cale de dispariþie. Prietenul adevãrat mã refer, cel ce joacã rolul unui psiholog-duhovnic modern; care îºi ascultã toate tâmpeniile, mãrturisirile intime, te înþelege, te încurajeazã sau îºi dã cu pãrerea.

Ei bine, oamenii care nu au astfel de prieteni care sã îi þinã departe de nebunia singurãtãþii ºi lipsei de comunicare, îºi fac blog ºi vomitã acolo auto-curativ gânduri, idei, banalitãþi ºi obsesii.

Fenomenul este întâlnit mai ales la femei, dar nici bãrbaþii nu sunt absenþi. Un blog este pentru astfel de autori-proprietari, un fel de animãluþ mic, un copil, o extensie a lor; pe care îl cresc cu gelozie în trafic, îl apãrã de atacuri, îl dezvoltã.

Realizezi care este rolul blogului dupã frecvenþa cu care scrie respectivul. Autorii zilnici, care înºirã chiar ºi banalitãþi de dragul de a þine blogul “cald”, dau personalitate, viaþã proprie blogului, i se confeseazã ca unei persoane reale, cãci pentru ele blogul împrumutã din opinia/personalitatea cititorilor care mai ºi comenteazã unele articole, întãrind ºi mai mult iluzia comunicãrii în dublu sens.

Astfel de tristuþi stãpâni de bloguleþ nu reuºesc de obicei sã depãºeascã notorietatea  în materie de audienþã, din sfera prietenilor ºi eventual, familiei.

Asumarea dialogului cu lumea – prin informaþii ºi opinii cãtre ºi dinspre cititori se poate dovedi o excelentã terapie pentru însinguraþii, complexaþii ºi depresivii moderni, cu acces la internet.

Însã lipsa de senzaþional, de inedit, de originalitate – în viaþa acestui soi de blogger se poate dovedi fatalã uneori, cãci nimic nu omoarã mai tare traficul unui blog decât platitudinile.

Un blog adevãrat, este un mijloc puternic de comunicare ºi joacã rolul de formator de opinie în societatea modernã, cãci tot mai des se observã cum marile canale de ºtiri preiau opiniile exprimate pe bloguri de diferite personalitãþi.

La un palier inferior, însã nu mai puþin important, articolele de interes general ale unor blogãri pe anumite teme larg dezbãtute pot produce valuri de share-uri în mediile de socializare, dacã ele reuºesc sã surprindã într-un mod direct, atrãgãtor, idei ºi opinii pe care anumite categorii  de cititori le împãrtãºesc.

De aceea, sfatul pentru cei cu diaree publicisticã este: mai rãruþ, dar mai bunuþ.

]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer