Probabil cã toþi se întreabã ce i-a apucat pe cei de la MISA, la aproape un an de la plecarea lui Alex din ashramul Pipera, sã porneascã o veritabilã campanie de denigrare împotriva acestuia, cu articole pe yogaesoteric ºi MISATV. Cu ce îi mai deranja Alex, devenit un simplu particular ?

Rãspunsul l-am aflat de la o persoanã care îi serveºte pe liderii Miºcãrii ºi care a auzit la o întâlnire de tainã a acestora care este motivul real pentru care trebuie desfiinþat public Alex Cojocaru.

Prin poziþia sa de ashramist ºi paznic la uºile ashramului dar ºi ale unor lideri MISA (în timpul taberelor spirituale), Alex a aflat foarte multe lucruri, pe care cursanþii obiºnuiþi în general nu le cunosc, iar ashramiºtii le ignorã. Lucruri compromiþãtoare, nume, locuri, momente, evenimente, fapte scandaloase, abominabile, unele cu iz penal, care dacã ar fi date în vileag ar trimite la puºcãrie jumãtate din conducerea MISA.

Acesta este motivul pentru care Alex, în ultimele 12 luni de locuit în Ashram, a fost tolerat deºi nu mai frecventa cursul de yoga deoarece nu avea bani sã îl plãteascã ºi nici nu dorea sã fie favorizat faþã de alþi colegi la fel de sãraci ca ºi el, primind gratuitatea care i-a fost oferitã.

În ultimele luni de locuit în ashram, Alex le-a stat ca un ghimpe în coastã conducerii MISA, care a evitat un conflict deschis cu el, ºtiindu-l capabil sã meargã la poliþie sã îi denunþe pentru toate porcãriile pe care le fãceau ºi le fac în continuare.

Dupã ce Alex a plecat, liderii MISA au rãsuflat uºuraþi cã au scãpat de el ºi sperau în sinea lor cã vor scãpa definitiv de problemã, doar doar ºi-o rupe gâtul ºi o rãmâne prin munþi, ducând pe lumea cealaltã cu el toate secretele pe care le ºtie despre MISA.

Au stat liniºtiþi ºi l-au lãsat în pace ºi când s-a întors dupã cele 100 de zile în munþi, cãci nu vãzuserã ca Alex sã se manifeste în vre-un fel împotriva conducerii MISA.

Din cele povestite de persoana care a participat la acea ºedinþã a liderilor MISA, aceºtia se aflau în alertã maximã cãci aflaserã de la un “prieten” de-al lui Alex care l-a vizitat, cã în ultimul an, Alex scrisese o carte voluminoasã în care dezvãluia mãgãriile care se petrec în MISA. Respectivul lecturase caietele scrise de Alex (materialul brut al cãrþii) ºi înspãimântat de cele citite, dãduse fuga la ºefimea din MISA, sã îi avertizeze. Povestea a ajuns la Grieg, care a decis sã fie declanºatã o campanie de defãimare a lui Alex în ochii cursanþilor, o loviturã “preventivã” care sã îl decredibilizeze pe Alex în avans faþã de publicarea cãrþii, astfel încât “daunele” în rândul cursanþilor sã fie cât mai mici.

Acesta este motivul pentru care cazul lui Alex urma sã fie prezentat la cursurile de yoga ºi la spirale, precum ºi în tabere, ca un “exemplu elocvent” de “uscãturã spiritualã” care “muºcã mâna care l-a hrãnit”.

Evident, sperietura misanilor a fost prematurã, cãci Alex se hotãrâse deja sã nu mai publice cartea pânã nu se vor finaliza dosarele penale – pentru a nu fi învinuit ulterior cã din cauza lui fac puºcãrie cei din conducerea MISA în frunte cu Gregorian Bivolaru.

Prin faptul cã nu a reacþionat la acest atacuri ºi nici nu va reacþiona, Alex a demonstrat încã o datã cã este un om hotãrât, capabil sã fie consecvent pânã la capãt cu deciziile pe care le-a luat.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer