Am primit din mai multe surse confirmarea ºtirii-bombã cã la MISA s-a produs o schimbare de 180 de grade în atitudinea faþã de Alex Cojocaru, yoghinul-ashramist iubitor de munte, care a strãbãtut Carpaþii în 100 de zile.

Surse din cadrul Miºcãrii ne-au informat cã li s-a cerut tuturor vieþuitorilor din ashramul Pipera sã scrie câte o caracterizare despre Alex Cojocaru, aºa cum l-au cunoscut, acestea fiind afiºate la avizierul de la intrarea în ashramul Pipera (la etajul 1).

Pânã în prezent, toate relatãrile despre Alex, venite din partea foºtilor colegi, sunt elogioase la adresa acestuia. Citez din memoria unuia dintre cei care a vãzut la panou afiºate ºi a reþinut pasaje din trei astfel de “caracterizãri”:

  • “e un om minunat, cu simþul umorului”

  • “un tip sufletist ºi generos, care îmi fãcea binecuvântãri”

  • “un prieten bun, un om de nãdejde, ºi cu bune ºi cu rele”

Mã bucur cã MISA a hotãrât sã facã o anchetã imparþialã ºi corectã despre Alex, aºa-zisa uscãturã care a trãdat MISA pentru Munþii Patriei, ºi promitem cã vom publica ºi noi toate relatãrile pe care le puteþi posta, dragi colegi, la rubrica de comentarii, cu promisiunea cã nu vom exclude nici o relatare.

Existã totuºi ºi o mãrturie din partea cuiva care spune cã a auzit-o pe Foy, actuala ºefã a ashramului Pipera, care la o discuþie pe holurile ashramului, s-a “scãpat” ºi a spus îngrijoratã cã nu mai ºtie ce sã se facã, pentru cã conducerea MISA ar fi cerut numai “caracterizãri negative” despre Alex, iar pânã acum nu au reuºit sã “producã” nici mãcar o singurã relatare peiorativã la adresa lui Alex, în susþinerea “adevãrului oficial” publicat de yogaesoteric despre Alex.

Felicitãm deci pe toþi ashramiºtii din Pipera pentru corectitudinea ºi colegialitatea de care dau dovadã în cazul lui Alex ! Încã o datã, s-a dovedit cã nu poþi ascunde sub o minciunã, adevãrul despre un om, ºi recomandãm conducerii MISA sã facã publice cât mai repede TOATE relatãrile despre Alex, pentru a se vedea cine sunt în realitate “uscãturile” din MISA.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer