În noaptea dintre ani, mulþi români preferã sã ciocneascã doar un pahar de ºampanie la ora 12, retrãgându-se apoi pentru a se odihni. Acest lucru a fost însã imposibil în cartierele locuite de politicieni, mii de cetãþeni plângându-se cã aceºtia au aniversat intrarea în 2013 dând tunuri de miliarde, care puteau fi auzite de la kilometri distanþã. “Înþeleg, o petardã, douã, un foc de artificii la miezul nopþii, dar sã dai tunuri în neºtire, pânã la ºase dimineaþa? N-am putut închide un ochi”, spune un vecin al lui Adriean Videanu. “Mãcar e în opoziþie, îºi permite doar tunuri mai mici, cã anii trecuþi îmi spãrgea oglinzile prin casã de fiecare datã când dãdea un tun. Am sunat la Poliþie, dar n-au ºtiut sã-mi zicã decât sã-mi þin banii la saltea, sã nu zboare pe geam de la tunuri, ºi sã-mi pun dopuri de urechi.” “Eu anul trecut am încercat sã-mi petrec Revelionul în strãinãtate”, adaugã un alt vecin de politician. “Am ales o insulã din Caraibe, mã gândeam cã e liniºte. Ghinionul meu a fost cã insula respectivã era un paradis fiscal, ºi m-am trezit tot cu politicienii noºtri pe cap, dãdeau tunuri de-mi þiuiau urechile. Anul ãsta, doar de-al naibii, o sã intru în politicã, sã pot ºi eu da tunuri pânã pornesc alarmele maºinilor pe stradã.” sursa: timesnewroman.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer