Mulþi spun cã toatã treaba cu Trump ºi alegerea lui este tot o gogoriþã, cã în realitate tot elitele finanþei sioniste au hotãrât alegerea lui, cãci altfel nu ne mai dãdeau dreptul de vot dacã am fi putut schimba ceva prin asta, nu ?! (de la Mark Twain citire)

Eu cred însã cã avem tendinþa, datoritã poziþiei noastre individuale mãrunte, sã supraevaluãm puterea arhitecþilor Noii Ordini Mondiale. Iar chestia asta nu ne ajutã, duce chiar la scepticism, deznãdejde, renunþare – lucruri care îi ajutã pe respectivii sã acapareze puterea totalã asupra Umanitãþii.

Acesta era de fapt ºi scopul sondajelor mega-umflate de cu o zi înainte de alegeri: cicã 90% din votanþii intrvievaþi erau pro-Hillary.

Pãi niciodatã un sondaj nu este atât de dezechilibrat ca raport de forþe când vorbeºti de candidaþii principalelor douã partide din SUA: republicani (conservatori) ºi democraþi (social-liberali). ªi asta mai ales când rezultatul final este zdrobitor în favoarea lui Donald Trump.

Sondajele trebuiau sã fie încununarea unei campanii asidue de presã de ventilat cãcat, demonizat ºi desfiinþat Trump. A fost fãcut în fel ºi chip: rednex (þãran), Hitler, rasist, extremist, xenofob, cu mania grandorii, pervers (scandaluri sexuale inventate), nebun. A fost linºaj mediatic pe faþã. În mai bine de 6 luni stãpânii mass-mediei au tras cartuº dupã cartuº în imaginea lui Trump, pentru a-i îndepãrta pe alegãtori de opþiunea Trump.

Nu au precupeþit nici un efort. Stãpânii industriei muzicale satanizate ºi-au pus la treabã sclavii de scenã pe care noi îi numim vedete, determinându-i sã-ºi confingã fanii cã Trump e rãul suprem pe pãmânt (oare pentru cine !?)

Nici stãpânii Hollywoodului nu au stat cu mâinile în sân: cine nu se declara sau nu fãcea ceva anti-Trump era tãiat de la roluri, porþie, bani. Un exemplu în acest sens este Arnold Schwartzenneger , care a declarat sec cã nu îl poate susþine pe Trump, “dar nu ne poate spune din ce motiv”, motiv suficient pentru ca prietenul sãu de o viaþã, De Niro sã-i atragã atenþia cã nu este suficient de anti-Trump ºi a ameninþat cã refuzã sã dea mâna cu Arnold dacã acesta îl susþine pe Trump.

Toatã treaba asta seamãnã cu ºedinþele de reeducare ale comuniºtilor din perioada stalinistã, în care trebuia sã dai dovadã de zel ºi implicare în ura faþã de “duºmanul de clasã”, altfel fiind atenþionat cã nu eºti suficient de devotat Partidului.

Deloc întâmplãtor, “întâmplarea” povestitã mai sus s-a petrecut la “Friends of the Israel Defense Forces Western Regional Gala” – ceea ce spune tot… ce unii doar gândesc ºi le e teamã sã spunã cu glas tare, pentru a nu fi stigmatizaþi ca anti-semiþi.

ªi tot n-au reuºit sã prosteascã lumea. Ceea ce e un lucru bun, dovada cã oamenii nu sunt chiar atât de proºti cum ni se spune unii despre alþii de cãtre mass-media (tot cu scopul de a ne demobiliza, evident).

Ideea e cã ceea ce se dorea a fi concluzia unei demonstraþii (adicã sondajele care trebuiau sã fructufice toatã propaganda anti-Trump) s-a terminat cu rezultat diametral opus.

Reacþia oamenilor a fost diametral opusã. Exasperaþi de linºajul mediatic, au ieºit la vot ºi au votat pe invers. De ce ? Eroare de începãtori din partea maeºtrilor pãpuºari. Din poziþia lor de bogãtani îndestulaþi, nu au realizat cã majoritatea oamenilor de condiþie medie percep presa audio-vizualã ca pe un instrument al puterii celor bogaþi ºi cu interese politice de acaparare a puterii totale. Adicã tocmai cei de care vrem sã scãpãm toþi, ca sã putem trãi liberi ºi fericiþi.

Însã dovada supremã a urii ºi rãzboiului total declanºat împotriva lui Trump o constituie direcþionarea deliberatã a magicianului negru Marylin Manson, care sub pretextul cã e artist ºi cântã, a reuºit sã realizeze o litanie lucifericã, un blestem adresat lui Trump.

În videoclipul melodiei SAY10 (se citeºte Sayten adicã Satan), Manson rupe Biblia ºi îl decapiteazã pe Trump, repetând obsesiv: Tu spui Dumnezeu, eu spun SAY10 (Satan).

Se poate mai mult de-atât !?

Deloc întâmplãtor, enorma majoritate a tuturor cultelor creºtine din SUA ºi-au mobilizat enoriaºii sã voteze pentru Trump. Pe “rasistul” de trump l-au votat majoritatea negrilor creºtini americani, ceea ce spune multe.

Iar victoria lui Trump este o victorie creºtinã, a celor ce fac dovada cã America nu este încã pierdutã.

Totodatã, ni s-a mai servit o lecþie importantã. În aceastã luptã, nu mai e vorba doar despre bani sau putere. Se pune deja problema unor valori. Fundamentale: bine sau rãu. Dumnezeu sau Satana.

Nu vi se pare cã seamãnã un pic a confruntare finalã gen Apocalipsa ?! Mie da, iar treaba miºto e cã pare sã câºtige Binele, vorba lui Tamango.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer