Și iar suntem invitați sã ne prezentãm azi la vot, pentru a ne alege organele de conducere ale Baroului București. Și iarãși, de la prezidiul adunãrii, domnul Decan Ilie Iordãchescu ne va recita pe nas litania realizãrilor lui mãrețe din ultimele douã mandate de decan. Și, evident cã iarãși, toți consilierii în funcție își vor trimite în mulțimea de votanți “apostolii” electorali, care ne vor ruga sã îi votãm pe buletinele noastre de vot, pe lângã cei pe care îi cunoaștem, și în care credem, și pe “X-șii” și “Y-cii” din actualul consiliu, cã e pãcat sã punem votul curat-curãțel în urnã, cu doar câteva nume încercuite !

Ei bine, trebuie sã avem maturitatea de a respinge încercãrile “binevoitorilor” de a mai adãguga pe listã nume de  candidați care au mai fost consilieri sau cu funcții în Barou sau UNBR, dacã vrem sã ne mai pãstrãm profesia intactã și independentã – mãcar la nivelul la care o avem acum.

Cãci umplând lista cu nume doar pentru a avea senzația cã am votat ceva, este doar o pãcãlealã sinistrã. Buletinul de vot NU trebuie umplut cu numãrul maxim de opțiuni !

Adãugând la opțiunile noastre și numele unor actuali sau foști membrii din conducerea Baroului București sau UNBR, ÎNLÃTURÃM în realitate orice șansã de alegere pentru candidații ce au fost prima noastrã opțiune, cãci ridicãm în clasament pe candidatul care “ciupește” voturi pe bazã de notorietate, iar nu de competențã și rezultate.

De ce nu trebuie sã mai votãm dinozauri ?! Pentru cã vor sã ducã de râpã profesia de avocat. A spus-o și colega Diana Gavra, a spus-o și Daniel Fenechiu și o spun rãspicat și eu – și voi ar trebui sã le-o spuneți cu voce tare celor care vin azi sã vã cearã votul:

Prin Hotãrârea nr. 885/14.12.2013 a Consiliului UNBR se propun și se adoptã modificãri la Legea 51/1995. Astfel, disp art. 23 alin 3 din Legea profesiei de avocat instituie obligativitatea promovãrii unui “examen de dobândire a dreptului de a pune concluziila instanțele superioare, examen ceva fi organizat de Consiliul U.N.B.R., prin I.N.P.P.A. în colaborare cu Institutul Naþional al Magistraturii. Din comisiile de examen vor face parte cel puþin un judecãtor de la instanþa corespunzãtoare, un cadru didactic universitar de la o facultate de drept acreditatã sã organizeze studii doctorale (conferenþiar sau profesor) ºi avocaþi desemnaþi pe baza propunerilor barourilor”. Paragraful 34 ne “liniștește” în aparențã, menționând cã vor fi supuși examenului doar avocații nou intrați în profesie.

Hotararea_885-2013_Consiliul_UNBR_Proiect_Modificare_Legea_51_200114-EMAIL-page-001Hotararea_885-2013_Consiliul_UNBR_Proiect_Modificare_Legea_51_200114-EMAIL-page-005Hotararea_885-2013_Consiliul_UNBR_Proiect_Modificare_Legea_51_200114-EMAIL-page-006

În realitate însã, dacã lecturãm “Raportul privind activitatea Consiliului Baroului București în anul 2014”, vom regãsi în el discursul Decanului Ilie Iordãchescu, rostit cu prilejul sarbatoririi celor 183 de ani de avocatura in Bucuresti, eveniment desfasurat in Sala de Festivitati si in Sala Pasilor Pierduti din Palatul Justitiei la data de 27 septembrie 2014 când Decanul Baroului Bucuresti „si-a exprimat gândurile faþã de realitãþile din avocatura româneascã”

Iatã ce gândește domnul decan, la filele 20-21 din raport: “Asist la reacþiile avocaþilor faþã de propunerile ce vizeazã susþinerea unor examene de agrementare ºi de înscriere în Tabloul avocaþilor, cu drept de a pune concluzii în cãile de atac, exclusiv de cãtre avocaþii interesaþi, cu menþiunea cã asemenea propuneri nu afecteazã drepturile cãºtigate de avocaþii înscriºi în barouri pânã la data adoptãrii lor de cãtre Parlament. Ca atare, ar urma, ca pe viitor, în cazul admiterii propunerii de cãtre Parlament, viitorii avocaþi sã fie împãrþiþi în douã categorii: o parte care sã aibã dreptul de a pleda la toate instanþele de fond ºi de a oferi consultanþã juridicã ºi cealaltã parte care ar urma sã înfãptuiascã toate activitãþile relative la exercitarea controlului judiciar al hotãrârilor pronunþate de instanþele judiciare.

raport-activitate-consiliu-2014 (1)-page-002 raport-activitate-consiliu-2014 (1)-page-020 raport-activitate-consiliu-2014 (1)-page-021

Întrebare: când i-am mandatat noi pe acești indivizi sã ASASINEZE profesia de avocat ? Când le-am dat mandat sã ne limiteze și sã ne îngrãdeascã drepturile ? Când a permis vreodatã avocatura româneascã în trecut, ca persoane din afara profesiei de avocat (JUDECÃTORI SAU PROCURORI) sã aibã vre-un cuvânt de spus în stabilirea competențelor avocaților ?

Atunci când judecãtorii sunt aleși sau promovați, se cere în vre-un fel avocaților pãrerea ? Dau judecãtorii examen cu o comisie în care se aflã vre-un avocat ? Se cuvinte ca astãzi, la vot, sã îi sancționãm pe acești dușmani ai avocatului, care pun în lanțuri avocatura inventând tot felul de reguli aberante, lãsându-ne la bunul plac al unora ce nu au nici o legãturã cu profesia de avocat.

Sã dãm afarã din rândurile conducerii, pentru totdeauna, viermii ce rod din interior profesia ! Sã votãm doar oameni dedicați trup și suflet avocaturii și avocaților, capabili sã impunã la nivel legislativ schimbãri ÎN FAVOAREA AVOCAȚILOR, iar nu împotriva lor. Trãiascã revoluția din avocaturã !

Deșteaptã-te avocat român !

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer