În dupamiaza acestei zile, in jurul orelor 17, am postat pe blogul meu, aflat la adresa www.rapcea.ro, un articol cu titlul: Tacere asurzitoare in Consiliul de Securitate al ONU. Nici o știre despre supunerea la vot a cererii de recunoaștere a Palestine ca membru cu drepturi depline în ONU. Care o fi motivul ?!

 La 5 minute dupa postarea unui articol defavorabil Israelului si evreilor, SITE-UL A FOST SUPUS UNUI ATAC CIBERNETIC CE A DETERMINAT SERVICIUL DE HOSTING SÃ SUSPENDE ACCESUL LA SITE. Simplã coincidențã ?!

Iatã conținutul acestui articol. Judecați și voi. Ce anume a deranjat ? Dupã cum ºtim cu toþii, dupã un lung turneu internaþional de lobby, efectuat atât de palestinieni cât ºi de evrei, palestinienii au depus cererea oficialã de aderare la ONU, în urma cu vre-o douã sãptãmâni. De atunci, nici un cuvinþel pe tema asta, la ONU. S-a auzit de consultãri ºi dezbateri cu uºile închise în Consiliul de Securitate, dar nimic concret pe tema votului. Ce se petrece cu memoriul palestinian ? Cui foloseºte tãrãgãnarea votului, dacã americanii îºi vor folosi oricum dreptul de veto în Consiliu, veto prin care teoretic ar bloca votul în Adunarea Generalã pe tema recunoaºterii Palestinei ca stat membru cu drepturi depline al Organizaþiei Naþiunilor Unite ? Am observat tenta pro-jidãneascã în mass-media ce prezintã aceastã temã, sub diverse forme. Fie se adoptã tonul defetist, în care se afirmã ca o certitudine absolutã ineficienþa ºi inutilitatea cererii de aderare a Palestinei – în faþa veto-ului american, lansându-se veºnica chemare la “masa tratativelor” ce nu duc la nici un rezultat concret – înafara celui de distrugere ºi acaparare sistematicã de cãtre jidani a pãmânturilor palestinienilor. Fie se invocã o falsã  – ºi largã – opoziþie a statelor membre ONU, faþã de iniþiativa palestinianã. Care sã fie deci adevãrul !? Motiv pentru care am mers la regulamentul de organizare al ONU (de pe site-ul lor oficial), ºi am aflat lucrul pe care propaganda jidãneascã încearcã cu disperare sã îl ascundã de ochii opiniei publice. Veto-ul american nu va avea nici un efect ! În condiþiile în care Statele Unite ameninþã  cu folosirea dreptului de veto în cadrul Consiliului de Securitate ca sã împiedice cererea,aceasta va funcþiona doa  în mãsura în care aceasta trebuie validatã de Consiliu. Pentru a evita aceastã opoziþie, palestinienii ar putea cere direct Adunãrii Generale sã “ridice statutul lor la ONU de la observator la stat non-membru”. Aceastã formulã le-ar permite sã devinã membri cu drepturi depline în orice agenþie ONU, cum ar fi OMS (Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii), UNESCO sau UNICEF. Dupã cum arãtam într-un articol anterior, palestinienii au început deja acest demers, ºi sunt pe cale sã devinã membrii UNESCO cu drepturi depline, spre disperarea jidanilor. Ce înseamnã asta ? Cã dacã o singurã moschee sau monument ce va fi înscris în patrimoniul UNESCO sau UNICEF, va fi atins de evrei, ONU a fi datoare sã trimitã trupe care sã protejeze acel monument… Deci, deja evreii au pierdut rãzboiul, datoritã experienþei diplomatice a diplomaþiei palestiniene, care a demonstrat cã palestinienii, arabii ºi în general musulmanii, nu sunt nici inculþi, nici proºti, cum încearcã sã ne convingã propaganda jidãneascã. Spun asta, pentru cã în ultima lunã am fost bombardat pe mail cu mesaje ce ridicã în slãvi “aportul” evreiesc la cultura ºi civilizaþia lumii. DIntr-un astfel de mail, am aflat cu surpindere cã jidanii furã orice, chiar ºi memoria ºi istoria. Astfel, într-un astfel de mail ieºit din laboratoarele MOSSAD-ului, citeam cã nu românul Niculae Paulescu a descoperit insulina, ci un evreu, pe nume Minkowsky. Iatã mesajul cu pricina, care este manipulare de la cap la coadã (inclusiv povestea cu Khamenei): A short time ago, Iran’s Supreme Leader Grand Ayatollah Ali Khamenei urged the Muslim World to boycott anything and everything that originates with the Jewish people. In response, Meyer M. Treinkman, a pharmacist, out of the kindness of his heart, offered to assist them in their boycott as follows: “Any Muslim who has Syphilis must not be cured by Salvarsan discovered by a Jew, Dr. Ehrlich. He should not even try to find out whether he has syphilis, because the Wasserman Test is the discovery of a Jew. If a Muslim suspects that he has gonorrhea, he must not seek diagnosis, because he will be using the method of a Jew named Neissner. “A Muslim who has heart disease must not use Digitalis, a discovery by a Jew, Ludwig Traube. Should he suffer with a toothache, he must not use novocaine, a discovery of the Jews, Widal and Weil. If a Muslim has diabetes, he must not use Insulin, the result of research by Minkowsky, a Jew. If one has a headache, he must shun pyramidon and antypyrin, due to the Jews, Spiro and Ellege. Muslims with convulsions must put up with them because it was a Jew, Oscar Leibreich, who proposed the use of chloral hydrate. Arabs must do likewise with their psychic ailments because Freud, father of psychoanalysis, was a Jew. Should a Muslim child get Diphtheria, he must refrain from the “schick” reaction which was invented by the Jew, Bella Schick. “Muslims should be ready to die in great numbers and must not permit treatment of ear and brain damage, work of Nobel Prize winner, Robert Baram. They should continue to die or remain crippled by infantile paralysis because the discoverer of the anti-polio vaccine is a Jew, Jonas Salk. “Muslims must refuse to use Streptomycin and continue to die of tuberculosis because a Jew, Zalman Waxman, invented the wonder drug against this killing disease. Muslim doctors must discard all discoveries and improvements by dermatologist Judas Sehn Benedict, or the lung specialist, Frawnkel, and of many other world renowned Jewish scientists and medical experts. “In short, good and loyal Muslims properly and fittingly should remain afflicted with Syphilis, Gonorrhea, Heart Disease, Headaches, Typhus, Diabetes, Mental Disorders, Polio, Convulsions and Tuberculosis and be proud to obey the Islamic boycott.” Meanwhile I ask, what medical contributions to the world have the Muslims made? Deci iatã cum propaganda jidãneascã furã descoperiea unui român, Nicolae Paulescu ! Restul informatiilor nu le-am verificat, dar mã aºtept sã am surprize ºi cu privire la alte afirmaþii din aceste mesaje de veritabil rãzboi propagandistic dus împotriva lumii islamice. Iatã conþinutul unui astfel de mesaj propagandistic fabricat de MOSSAD, primit pe mail, de data aceasta în limba românã:
De ce sunt evreii atât de puternici?
Existã doar 14 milioane de evrei în lume: ºapte milioane în cele douã Americi, cinci milioane în Asia , douã milioane în Europa ºi 100.000 în Africa. Pentru fiecare evreu din lume, existã 100 de musulmani. Cu toate acestea, evreii sunt de o sutã de ori mai puternici decât toþi musulmanii la un loc. V-aþi întrebat vreodatã de ce? Iisus din Nazareth a fost evreu. Albert Einstein, cel mai influent om de ºtiinþã din toate timpurile, desemnat de revista TIME ‘Omul Secolului’, a fost evreu. Sigmund Freud — sinele, eul, supraeul – pãrintele psihanalizei, a fost evreu. La fel ºi Karl Marx, Paul Samuelson ºi Milton Friedman. Iatã câþiva alþi evrei a cãror activitate intelectualã a îmbogãþit întreaga omenire: Benjamin Rubin a dat lumii acul pentru vaccinuri. Jonas Salk a creat primul vaccine anti-polio. Alert Sabin a dezvoltat vaccinul anti-polio live îmbunãtãþit. Gertrude Elion ne-a dat un medicament împotriva leucemiei. Baruch Blumberg a creat vaccinul împotriva hepatitei B. Paul Ehrlich a descoperit un tratament pentru sifilis (boalã cu transmitere sexualã). Elie Metchnikoff a câºtigat Premiul Nobel în domeniul bolilor contagioase. Bernard Katz a câºtigat Premiul Nobel pentru descoperiri în domeniul transmisiei neuromusculare. Andrew Schally a câºtigat un Nobel în endocrinologie (boli ale sistemului endocrin; diabet, hipertiroidism) Aaron Beck a pus bazele Terapiei Cognitive (psihoterapie pentru boli nervoase, depresie ºi fobii). Gregory Pincus a dezvoltat prima pilulã contraceptivã oralã. George Wald a câºtigat un Nobel pentru progrese în cercetarea ochiului uman. Stanley Cohen a câºtigat Nobelul pentru activitatea în embriologie (studiul embrionilor ºi al dezvoltãrii lor). Willem Kolff a inventat aparatul de dializã. În ultimii 105 ani, 14 milioane de evrei au câºtigat 180 de premii Nobel, în timp ce doar trei premii Nobel au fost câºtigate de 1,4 miliarde de musulmani (cu excepþia celor pentru Pace). De ce sunt evreii atât de puternici? Stanley Mezor a inventat primul chip de micro-procesor. Leo Szilard a dezvoltat primul reactor nuclear în lanþ. Peter Schultz, cablul de fibrã opticã; Charles Adler, semaforul; Benno Strauss, oþelul; Isador Kisee, filmele cu sonor; Emile Berliner, microfonul pentru telefon ºi Charles Ginsburg, înregistrarea video pe casetã. Între finanþiºtii faimoºi în întreaga lume ce fac parte din aceastã religie se numãrã Ralph Lauren (Polo), Levis Strauss (Levi’s Jeans), Howard Schultz  (Starbuck’s) , Sergey Brin (Google), Michael Dell (Dell Computers), Larry Ellison (Oracle), Donna Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskins & Robbins) ºi Bill Rosenberg (Dunkin Donuts). Richard Levin, preºedintele Universitãþii Yale, este evreu. La fel ºi Henry Kissinger (secretar de stat american), Alan Greenspan (preºedinte al Rezervei Federale în mandatele lui Reagan, Bush, Clinton ºi Bush), Joseph Lieberman, Madeleine Albright (secretar de stat american), Maxim Litvinov (ministru de externe al URSS), David Marshal (primul prim-ministru al Singapore), Issac Isaacs (guvernator- general al Australiei), Benjamin Disraeli (om de stat britanic ºi scriitor), Yevgeny Primakov (prim ministru rus), Jorge Sampaio (preºedintele Portugaliei) , Herb Gray (vice prim-ministru al Canadei), Pierre Mendes (prim ministru al Franþei), Michael Howard (ministru de interne al Marii Britanii), Bruno Kreisky (cancelar al Austriei) ºi Robert Rubin (fost secretar al trezoreriei al SUA). În mass media, printer evreii renumiþi se numãrã Wolf Blitzer (CNN), Barbara Walters (ABC News), Eugene Meyer ( Washington Post), Henry Grunwald  (redactor ºef al Time), Katherine Graham (director al The Washington Post), Joseph Lelyyeld (redactor executiv, The New York Times), ºi Max Frankel (New York Times). Cunoaºteþi numele celui mai prolific filantrop din istoria omenirii? Este George Soros, evreu, ºi a donat pânã acum suma colosalã de 4 miliarde USD, majoritatea pentru cercetãtori ºi universitãþi din întreaga lume,  si…..”unul dintre  cei  care  au  declansat  criza  mondiala”……( nota exp.prez.email ) Al doilea dupã George Soros este Walter Annenberg, un alt evreu, care a construit o sutã de biblioteci, donând o sumã estimatã la 2 miliarde USD. La Jocurile Olimpice, Mark Spitz a stability un record, câºtigând ºapte medalii de aur. Lenny Krayzelburg a câºtigat medalia olimpicã de aur de trei ori. Spitz, Krayzelburg ºi Boris Becker sunt cu toþii evrei. Actori. ªtiaþi cã Harrison Ford,  George Burns,  Tony Curtis,  Charles Bronson,  Sandra Bullock,  Billy Crystal,  Woody Allen,  Paul Newman,  Peter Sellers,  Dustin Hoffman,  Michael Douglas,  Ben Kingsley,  Kirk Douglas,  William Shatner,  Jerry Lewis ºi  Peter Falk sunt cu toþii evrei? De fapt, Hollywood-ul însuºi a fost fondat de un evreu. Dintre directori ºi producãtori, Steven Spielberg,  Mel Brooks,  Oliver Stone,  Aaron Spelling (Beverly Hills 90210), Neil Simon (The Odd Couple), Andrew Vaina (Rambo 1/2/3), Michael Man (Starsky and Hutch), Milos Forman (Zbor deasupra unui cuib de cuci), Douglas Fairbanks (Hoþul din Bagdad) ºi Ivan Reitman (Ghostbusters) sunt toþi evrei. Cu siguranþã, Washingtonul este principala capitalã a lumii, iar la Washington , organizaþia de lobby care conteazã este American Israel Public Affairs Committee, sau AIPAC (Comitetul pentru Afaceri Publice Americano-Israelian ). Washington-ul ºtie cã dacã premierul Ehud Olmert a ar descoperi cã Pãmântul este plat, AIPAC ar reuºi sã convingã Congresul american sa adopte o rezoluþie prin care sã-l felicite pe Olmert pentru descoperire. William James Sidis, cu un IQ de 250-300, este cel mai inteligent om din toate timpurile. Ghici cãrei religii îi aparþinea? Aºadar, de ce sunt evreii atât de puternici?Rãspuns: educaþia. De ce sunt musulmanii atât de neputincioºi? Se estimeazã cã sunt 1.476.233.470 de musulmani pe faþa pãmântului: – un milliard în Asia, – 400 de milioane în Africa, – 44 de milioane în Europa ºi – 6 milioane în cele douã Americi. A cincea parte din populaþia lumii este musulmanã. La fiecare hindus existã doi musulmani. La fiecare buddhist existã doi musulmani. La fiecare evreu existã o sutã de musulmani. V-aþi întrebat vreodatã de ce sunt musulmanii aºa lipsiþi de putere? Iatã de ce: – existã 57 de state membre ale Organizaþiei Conferinþei Islamice (OIC), ºi toate la un loc au în jur de 500 de universitãþi adicã o universitate la fiecare trei milioane de musulmani.- SUA are 5.758 de universitãþi, iar – India are 8.407.
În 2004, Universitatea Shanghai Jiao Tong a publicat un ‘Clasament Academic al Universitãþilor din Lume’, ºi, surprinzãtor, nici mãcar una singurã din statele musulmane nu era în top 500. Conform datelor strânse de Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), rata alfabetizãrii în lumea creºtinã este de aproape 90 la sutã, iar 15 þãri majoritar creºtine au o ratã a alfabetizãrii de 100 la sutã. Spre deosebire de ele, un stat majoritar musulman are o ratã medie a alfabetizãrii de aproape 40 la sutã, ºi nu existã nicio þarã majoritar musulmanã cu o ratã a alfabetizãrii de 100 la sutã. Cam 98 la sutã din “alfabetizaþii” din lumea creºtinã au terminat ºcoala primarã, faþã de sub 50 la sutã din ‘alfabetizaþii’ lumii musulmane. Aprox. 40 la sutã din “alfabetizaþii” lumii creºtine au absolvit o universitate, în timp ce doar doi la sutã din cei ai lumii musulmane au studii superioare. Þãrile majoritar musulmane au 230 de oameni de ºtiinþã la un milion de musulmani.
SUA are 4.000 de oameni de ºtiinþã la un milion de locuitori, iar Japonia 5.000. În întreaga lume arabã, numãrul total de cercetãtori angajaþi full-time este de 35.000, ºi existã doar 50 de tehnicieni la un milion de arabi (în lumea creºtinã existã pânã la 1.000 de tehnicieni la un milion). Mai mult, lumea musulmanã cheltuie 0,2 la sutã din PIB pe cercetare ºi dezvoltare, spre deosebire de cinci la sutã din PIB în lumea creºtinã.
Concluzie: lumea musulmanã nu are capacitatea de a genera cunoaºtere. Numãrul de ziare cotidiane la mia de locuitori ºi numãrul de cãrþi pe un milion de locuitori sunt doi indicatori ai mãsurii în care cunoaºterea este difuzatã în societate. În Pakistan , existã 23 de cotidiane la mia de locuitori; în Singapore rata este de 360. În Marea Britanie, numãrul de cãrþi pe un milion de locuitori este de 2.000, în timp ce în Egipt este 20.Concluzie: lumea musulmanã nu poate difuza cunoºtinþe.
Exporturile de înaltã tehnologie ca procent din exporturile totale reprezintã un important indicator al aplicãrii cunoºtinþelor. Exporturile de înaltã tehnologie ale Pakistanului ca procent din exporturile totale reprezintã unu la sutã. În cazul Arabiei Saudite, el este de 0,3 la sutã; Kuweit , Maroc ºi Algeria sunt toate la 0,3 la sutã, în timp ce Singapore a ajuns la 58 la sutã.Concluzie: lumea musulmanã nu poate aplica cunoºtinþele.
De ce sunt musulmanii lipsiþi de putere? Pentru cã nu produc cunoºtinþe. De ce sunt musulmanii lipsiþi de putere? Pentru cã nu difuzeaza cunoºtinþe. De ce sunt musulmanii lipsiþi de putere? Pentru cã nu aplica cunoºtinþele. Iar viitorul aparþine societãþilor bazate pe cunoaºtere. Un fapt interesant:   PIB-ul total al celor 57 de member OIC este sub 2 trilioane USD.  America singurã produce bunuri ºi servicii în valoare de 12 trilioane USD; China de 8 trilioane, Japonia de 3,8 trilioane, iar Germania de 2,4 trilioane (pe baza paritãþii puterii de cumpãrare).
Statele bogate în petrol – Arabia Sauditã, EAU, Kuweit ºi Qatar produc în total bunuri ºi servicii (majoritatea petroliere) de 500 de miliarde USD; Spania singurã produce bunuri ºi servicii în valoare de peste un trilion, Polonia catolicã  de 489 miliarde, iar Thailanda buddhistã de 545 miliarde. (PIB-ul þãrilor musulmane ca procent din cel mondial este în scãdere rapidã).
Aºadar, de ce sunt musulmanii lipsiþi de putere? Rãspuns: lipsa educaþiei!!! Tot ce fac musulmanii este sã strige la Allah toatã ziua ºi sã dea vina pe toþi ceilalþi pentru numeroasele lor eºecuri!
In final, pentru a repune adevarul in drepturi, meritã sã spunem cateva lucruri adevãrate, dar nu la fel de laudative despre “beneficiile” aduse Omenirii de cãtre evrei, și despre care nu prea se vorbește: Imensa majoritate a neguțãtorilor de sclavi ce capturau și aduceau negri din Africa pentru a-i vinde în America, erau… evrei (a se vedea cartea lui David Duke, Rasã și Realitate, editura Samizdat, București 1996). Realizarea bombei atomice nu ar fi fost posibilã fãrã ajutorul lui Albert Einstein… “beneficiile” ei se vãd și a cum în Japonia, la Hiroshima și Nagasaki. “Pãrinții” comunismului sunt doi evrei: Karl Marx și Friederich Engels. Comunismul este unicul sistem politic satanic prin definiție, datoritã combaterii noțiunii de Dumnezeu și înlocuirii acestuia cu materialismul dialectic. De altfel bilanþul funebru al victimelor globala ale acestei nefaste ideologii comuniste ridicã numãrul global al acestora la peste 100 milioane în întreaga lume, fiind cea mai distructivã ideologie din istoria Umanitãþii. Mai are sens sã continui ? Evreii au distrus tot ceea ce se numește artã și culturã în zilele noastre, iar dovezi sunt cu duiumul. Motivul acestui comportmanent dușmãnos și distructiv îl gãsim în cãrțulia lor de cãpãtâi, Protocoalele Înțelepților Sionului. Ce putem spune bun despre arabi și musulmani în general ? Prima scriere a Umanitãții a fost inventatã în zona lor. De la ei avem cifrele și matematicile… ca și noțiunea de 0. Fãrã dezvoltarea și înflorirea științelor în perioada califatelor, matematica, medicina și astronomia din Europa ar fi rãmas în continuare la nivelul celei din Evul Mediu… Epilog: Dacã într-adevãr articolul meu a deranjat în așa hal încât sã provoace suspendarea site-ului rapcea.ro, atunci meritã sã distribuiți mai departe aceste informații. Mihai Rapcea PS: la repunerea in funcțiune a site-ului, am primit de la serviciul de hosting urmatorul mesaj:
Subject: [Ticket ID: 985343] site suspendat
Buna seara, In cursul zilei de astazi site-ul rapcea.ro a fost atacat de bot-uri care au incercat sa posteze comentarii de tip spam prin formularele site-ului (probabil comentarii). A fost vorba de cateva sute de requesturi trimise intr-un interval foarte scurt si avea ca rezultat sa apar probleme de functionalitate cu serverul respectiv pentru aproximativ 50 de minute – probleme care au afectat si restul clientilor gazduiti pe acelasi server (inclusiv site-urile dvs din acelasi cont de reseller). Am observat si in trecut acest tip de bot-uri care au accesat contul rapcea si au introdus comentarii de tip spam insa nu au fost create probleme serioase. In cazul de fata si avand in vedere ca este vorba de un cont care nu e gazduit direct de noi, este recomandat ca pagina sa ramana suspendata pentru 24 ore, IP-ul bot-ului sa fie blocat (a fost deja facut) si bineinteles sa se securizeze site-ul rapcea.ro. De asemeni, addon-urile si module nefolosite este recomandat sa fie sterse din cont/blog. Eventual pina la remedierea problemei cu ajutorul programatorului dvs. puteti bloca postarea comentariilor. Va stam in continuare la dispozitie. Numai bine. DECI SE CONFIRMA BANUIALA MEA CA SITE-UL A FOST ATACAT. DATORITA ACESTOR ATACURI, PANA LA ACOPERIREA BRESELOR DE SECURITATE, NU SE VOR MAI PUTEA POSTA COMENTARII LA ARTICOLE, ACEST SERVICIU FIIND BLOCAT PENTRU A NU MAI PERMITE ALTE ATACURI – PANA LA REMEDIEREA VULNERABILITATILOR.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer