În 1990, unul din trei britanici au dezvoltat cancer la un moment dat în timpul vieþii lor. Pânã în 2010 aceastã cifrã a crescut la 44 la sutã, iar în 2020 se estimeazã atingerea pragului de 47 la sutã. Aceeaºi organizaþie atrage atenþia asupra faptului cã serviciile de sãnãtate nu vor face faþã acestei creºteri a numãrului de bolnavi. Ciaran Devane, director executiv al Macmillan, declarã: “Este o ironie faptul cã progresele din domeniul medical, mult mai accentuate în alte domenii decât al cancerului,vor determina în numai ºapte ani, ca aproape jumãtate din populaþia lumii sã facã o formã de cancer în timpul vieþii lor.” Aceste estimãri sunt o provocare fantasticã pentru oficialii din domeniul sãnãtãþii ºi pentru societate în acelaºi timp. “Nu se va putea face faþã creºterii uriaºe de cereri pentru serviciile de tratatment fãrã o schimbare fundamentalã în strategia post-diagnostic, fãrã campanii de prevenþie ºi informare ºi fãrã responsabilizarea pacienþilor cu cancer faþã de propria sãnãtate. Organizaþii ca Macmillan cred cã este foarte important ca nimeni sã nu se simtã singur în lupta cu boala.Statisticile vin ºi cu veºti bune, ratele de supravieþuire s-au îmbunãtãþit clar, mult mai mulþi bolnavi supravieþuiesc ºi ajung sã moarã de alte afecþiuni fãrã nici o legãturã cu cancerul. Aproximativ 65 la sutã dintre pacienþi vor muri de cancerul cu care au fost diagnosticaþi fatã de 80 la sutã, procentul valabil acum 20 de ani. Chimioterapia, radioterapia ºi tehnicile chirurgicale au salvat mulþi pacienþi dar ele pot lãsa efecte secundare pentru tot restul vieþii. Au fost constatate probleme cardiace, obosealã, dureri articulare, osteoporozã, pierderea memoriei ºi depresie, sentimente de inutilitate. Profesorul Jane Maher, conducãtorul serviciului medical al Macmillan subliniazã drept foarte important stabilirea unei strategii de tratament la domiciliu, pentru a lupta eficient cu boala din stadiile iniþiale, pânã la internarea pacienþilor. Estimãrile specialiºtilor britanici nu sunt deloc liniºtitoare. Sper ca sfaturile oferite de metodele tradiþionale sã compenseze din efectele dezastruoase prognosticate de specialiºti. Oricum, pentru moment, nu vãd de ce ar strica o mai atentã supraveghere a modului de viaþã. Antioxidanþii ºi produsele naturale bio, nu au fãcut rãu nimãnui. sursa: privire in viitor]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer