Bundesbank a oferit foarte puþine detalii legate de momentul ºi metoda de transport, care probabil se va realiza în secret cu ajutorul unor camioane pãzite (din Paris) ºi în numeroase grãmezi mici cu avionul de la New York.
Dacã ideea transportãrii unor lingouri de miliarde de dolari peste Atlantic ºi prin zonele rurale franco-germane a atras dupã sine o serie de glume pe Twitter, decizia reflectã un curent real ºi oarecum îngrijorãtor în politica germanã. Cea mai mare parte a aurului lumii este depozitat în pivniþe, sub bãncile centrale: la doi metri ºi jumãtate sub nivelul strãzii în Manhattan la FED New York, în pivniþele antice ale Bank of England pe strada Threadneedle din City-ul londonez, ºi tot aºa. Este o mãsurã practicã; astfel, când un guvern sau o bancã centralã îºi vinde aurul, metalul preþios este pur ºi simplu mutat dintr-o cuºcã într-alta, evitând riscul presupus de transportarea lui peste ocean.
Sistemul, evident, este construit pe încredere – ºi anume cã FED New York nu va fi preluatã brusc de oameni care n-au pic de respect faþã de drepturile de proprietate ale acelor naþiuni, astfel încât sã utilizeze aurul pentru interese proprii, ºi cã bãncile centrale nu vor minþi cu privire la depozitele de aur pe care le au în pivniþe.
Printre guvernatorii bãncilor centrale ale lumii, încrederea este monedã de schimb, ºi majoritatea guvernelor sunt încrezãtoare sã îºi pãstreze aurul oriunde este mai convenabil. Excepþie fac guvernele care au motive sã se teamã cã depozitele lor de aur pot fi blocate ca parte a unui conflict, cum este cazul Iranului sau al Libiei. În acest caz, ce a motivat decizia nemþilor? Germania este o naþiune cu frici bine împãmântenite când vine vorba de stabilitatea monetarã, în parte ca moºtenire a hiperinflaþiei din perioada Weimar, de la începutul anilor `20. Fixaþia nemþilor pe aur vine într-o perioadã în care lumea financiarã este în haos. Germanilor li se cere sã ajute la salvarea Greciei ºi a altor þãri europene cu probleme financiare. Banca Centralã Europeanã a cumpãrat obligaþiuni de la o parte dintre aceste þãri, miºcare pe care nemþii o vãd ca un potenþial declanºator a unei inflaþii enorme. Pe acest fond, probabil nu este surprinzãtor cã existã rezonanþã politicã la teoria cum cã FED New York ºi Banque de France ar fi rãtãcit o parte din aurul Germaniei.  (Aceasta nu este numai o fixaþie a germanilor. Sunt o serie de americani convinºi cã rezervele de aur ale SUA din Fort Knox lipsesc) În esenþã, Bundesbank oferã un cadou adepþilor teoriei conspiraþiei prin decizia de a muta aurul pe teritoriul german. Nemþii trebuie acum sã spere cã nu se va întâmpla nimic rãu în timpul transportului. „În Germania, o serie de emoþii sunt legate de subiectul rezervelor de aur“, a declarat un membru al consiliului de administraþie al Bundesbank în cadrul unei conferinþe în care s-a anunþat mutarea aurului. SURSA: Washington Post -via capital.ro
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer