homo 300x228 În Brazilia au fost legalizate cãsãtoriile homosexuale minoritatiConform deciziei Curþii Supreme, perechile homosexuale dispun de drepturi egale cu familiile tradiþionale, inclusiv ºi în ceea ce priveºte plata pensiei alimentare, primirea îndemnizaþiei în cazul morþii unuia dintre soþi, dreptul la moºtenire. Cererea cu privire la legalizarea cãsãtoriilor civile homosexuale a fost expediatã Curþii Supreme din Brazilia de cãtre Procuratura General acum doi ani. Potrivit publicaþiei, Procuratura Generalã a întreprins acest pas din motivul cã adoptarea proiectului de lege care egaleazã în dreptul familiile tradiþionale ºi cuplurile gay este tãrãgãnatã de zece ani. Sursa: AntiMedia]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer