lukashenko aleksandr 61.n 300x224 Lukaºenko: globaliºtii se pregãtesc sã sugrume Belarus antisitemPreºedintele belarus Aleksandr Lukaºenko a avertizat cã globaliștii se pregãteau sã-i sugrume þara din cauza refuzului acesteia de a adera la noua ordine mondialã, Belarus urmând sã devinã cea mai recentã þintã a revoltei „primãvara arabã”, deoarece forțele NATO se pregãtesc sã înconjoare Rusia și China. Lukașenko a declarat joi cã þãrile occidentale pregãtesc o intervenþie directã în afacerile þãrii lui ºi cã încearcã „sã sugrume þara cu un nod”, raporteazã RIA Novosti. „În primul rând au fost ameninþãrile politice, nerecunoașterea alegerilor prezidențiale și interdicþiile de intrare (în Europa) ºi sancþiuni economice. Apoi, au urmat o instigare a turbulenþelor de pe piața externã cu privire la moneda noastrã ºi dansurile de pe oase, dupã explozia de la staþia de metrou Oktyabrskaya ”, a declarat Lukasenko în fața parlamentului și a poporului sãu. Evidențiind modul în care elita puterii desemneazã orice þarã care refuzã sã-ºi sacrifice propria suveranitatea ca „stat paria”, Lukaºenko a vorbit despre modul în care elita, „Vrea sã ne forțeze sa fim la fel ca toþi ceilalþi, cum sunt și ei în cele din urmã. Suntem ca un os în gâtul lor.” „Dacã ei încearcã sã ne slãbeascã pentru a ne pune în genunchi, cel puțin vom rezista. Vom lupta pentru parcela noastrã de pãmânt”, a adãugat preºedintele. La fel ca ºi colonelul Gaddafi Mahmoud și Ahmadinejad, Aleksandr Lukaºenko este un autocrat care își conduce þara cu un pumn de fier și pentru cã el refuzã sã batã mingea cu globaliștii, Belarus a devenit urmãtoarea þintã a revoltei globale fabricate, militanþii instruiþi ai SUA aºteptând semnalul de rãsturnare a lui Lukașenko pentru a preda țara în puterea lui NATO, care acum se preocupã de anihilarea țãrilor mici, ca parte a agendei lor pe termen lung, cu scopul de a izola Rusia ºi China. Belarus e ținutã în vizor, din cauza refuzului sãu repetat de a adera la NATO, ceea ce a determinat globaliștii sã declare țara ca fiind o amenințare la adresa UE și NATO la recenta conferinþã a globaliștilor, Globsec 2011. Desigur, micul stat satelit al Rusiei nu constituie o ameninþare militarã de niciun fel, dar ideea cã o þarã suveranã s-ar conduce dupã propriile reguli executând afaceri proprii, fãrã a fi dictatã de cãtre guvernul mondial este intolerabilã în ochii noii ordini mondiale De aceea, Lukaºenko ºi Belarus au fost enumerate de infamul Freedom House într-un articol intitulat „Who’s Next?”, care a fost publicat în revista „Council on Foreign Relation’s Foreign Policy” din luna februarie. În timp ce NATO ºi aliaþii sãi ucid protestatari, femei ºi copii în Afganistan, mass-media occidentalã îl brutalizeazã pe Lukaºenko pentru cã a cedat în timpul demonstraþiilor din Minsk. Și senatorul american Joe Lieberman l-a atacat public pe Lukaºenko în timpul unui discurs de luna trecutã, cerându-i președintelui Belarusului sã elibereze „activiștii” , care sunt de fapt soldați americani instruiți sã îl rãstoarne pe Lukashenko, lucru care ar putea sã ne arate cine a fost în spatele bombardamentului de la metrou de sãptãmâna trecutã care a ucis 12 persoane. Așa cum Tony Cartalucci explicã în articolul sãu excelent, asediind Belarus, „Urmãtorul pe fundul de tãiat al globaliștilor”: „Desigur, acești activiºti din Belarus au fost instruiþi, finanțați ºi echipați de occidentali asemeni celor care au participat la „Primãvara Arabã”, fapt recunoscut acum de Statele Unite”. Articolul publicat în revista de politicã externã „Revoluþia U”, a raportat cã Statele Unite a finanþat ºi sprijinit organizația „CANVAS”, ce a instruit activiºti din 50 de þãri diferite, inclusiv Belarus. La scurt timp dupã ce CANVAS, numit apoi Otpor,a rãsturnat Serbia lui Slobodan Milosevic în anul 2000, membrii organizației au început sã cãlãtoreascã clandestin cãtre Belarus pentru a se întâlni cu elevii activiști. În cele din urmã rețeaua lor a fost descoperitã și opritã. „În 2007, Institutul Republican Internaþional (IRI) al SUA a recunoscut deschis cã va contribui la finanþarea ºi sprijinirea activiºtilor în interiorul Belarusului într-un apel pentru a acumula sprijin similar din partea membrilor Uniunii Europene.” Dovada este acum clarã; valul de revoluþii zdrobitoare care a început pe glob în Tunisia la începutul acestui an a fost complet deturnat de interesele globaliste ºi este folosit pentru a curãþa cele câteva rãmase „state paria”, þãri ca Belarus, care au refuzat cu fermitate sã devinã state vasale ale elitei globaliste. De aceea Lukaºenko încearcã cu disperare sã evite ca þara sã-i fie jefuitã de cãtre neo-colonialiºtii care se pregãtesc sã arunce un puci geopolitic pentru a înghiți fiecare stat rãmas încã necuceritã pe lista Noii Ordini Mondiale. De pe Foaie Nationala]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer