O ºcoalã creºtinã independentã din Stockholm a fost criticatã de Inspectoratul ªcolar dupã ce s-a aflat cã prezenta elevilor homosexualitatea ca fiind un pãcat, conform scrierilor din Biblie.Conducerea ºcolii Andreas Gymnasium a fost atenþionatã pentru nerespectarea cerinþelor legate de valorile fundamentale ale educaþiei ºcolare”, se poate citi într-o declaraþie a Inspectoratului. Avertismentul este “serios”, deoarece ºcoala a mai fost atenþionatã în trecut, în urma reclamaþiilor primite de la un elev în 2010. Directorul actual ºi-a însuºit criticile Inspectoratului ºi a declarat cã va remedia situaþia. “Trebuie sã muncim mai mult la dezvoltarea planului pentru un tratament egal.” Andreas Gymnasium, care se aflã în suburbia Solna ºi se adreseazã grupei de vârstã 16-19 ani, a mai fost în atenþia presei ºi acum câþiva ani pentru cã promova “alternative” la teoria evoluþionistã, precum creaþionismul ºi “designul inteligent”. Sursa: FrontPress.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer