From: Nicolae Calota <nicolaecalota@yahoo.com> To: “victorponta2.0@gmail.com” <victorponta2.0@gmail.com> Sent: Thursday, November 29, 2012 11:37 AM Subject: Scrisoare de la un parinte
  Domnule prim-ministru Victor Ponta, Mã numesc Nicolae Calotã, am 35 de ani ºi sunt vecin cu dumneavoastrã în complexul rezidenþial din sectorul 2 al Capitalei. Probabil cunoºteþi deja situaþia costurilor exorbitante cu întreþinerea din acest condominiu. Deºi la cumpãrarea apartamentelor ni s-a promis cã graþie sistemelor moderne de termoficare ºi distribuþie ale cartierului vom avea costuri lunare sub media pieþei, de la darea în folosinþã a blocurilor ºi pânã astãzi cuantumul întreþinerii a tot crescut lunã de lunã, ajungând iarna trecutã la nivelul halucinant de 1800 de lei pe lunã! Încercãrile noastre de a mai controla ºi tempera cheltuielile s-au izbit din pacate de atotputernicia administratorului care deþine ºi majoritatea în Adunarea Generalã a Proprietarilor ºi dicteazã dupa bunul plac.
Problema cea mai gravã este cã în ultima periadã devine tot mai greu sã achitãm aceste sume ºi suntem extrem de îngrioraþi de perspectiva iernii grele care se anunþã. Pânã acum câþiva ani am avut o micã afacere de familie prosperã care ne permitea sã trãim decent ºi sã mai plãtim ºi câteva salarii, însã criza economica globalã, combinatã cu acapararea pieþei de cãtre marile companii strãine, ne-au adus la sapã de lemn, de am ajuns astãzi sã trãim doar pentru plata întreþinerii si a ratei de la bancã!Aºadar, nu putem reduce costurile cu întreþinerea, nu ne putem creºte veniturile ºi nici nu putem vinde sã plecãm în altã parte pentru ca piaþa imobiliarã este la pãmânt… Suntem ameninþaþi de perspectiva sumbrã a acumulãrii de datorii ºi Doamne-fereºte de mai rãu. ªi atunci ce ne mai rãmâne de fãcut? Sã ne uitãm în ochii copiilor ºi sã le explicãm cã ne-am pierdut casa pentru ca banca Lehman Brothers din America a dat faliment ºi a declanºat criza mondialã? Vã întreb ca de la pãrinte la pãrinte: Dumneavostrã cum vã descurcaþi cu plata întreþinerii ºi ce sfat îmi daþi pentru a ieºi din acest impas? Vã mulþumesc.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer