Auzisem ceva, vag cum cã ar mai exista sclavie pe ici pe acolo prin niºte colþuri îndepãrtate ale lumii, ºi mã gândeam la sclavie precum la un obicei barbar demult dispãrut – gen sacrificarea copiilor sau boli dispãrute de vre-un secol, gen ciumã. Asta pânã ce am primit pe mail o invitaþie de la Avaz, o platformã civicã ce promoveazã petiþii online, cum cã sã semnez pentru un tip care luptã împotriva sclaviei prin Mauritania. Chestia asta mi-a trezit interesul. ªi, cum nu semnez ca primarul chestii, fãrã sã mã documentez, am început sã citesc, ºi dupã 15 minute orizontul meu cultural referitor la sclavie se lãrgise considerabil. ªtiaþi cã sunt cam 29 de milioane de sclavi pe bune, în întreaga lume ? Cã ei sunt sclavi cu acte (înregistraþi ca atare) în India (14 milioane), China (2,9 milioane), Pakistan (2,1 milioane), Nigeria, Etiopia, Rusia, Tailanda, Congo, Mynamar ºi Bangladesh ? Mauritania este ultima þarã care cicã a abolit formal sclavia prin 2007, dar are în continuare ºi astãzi 4,3% din populaþia ei în stare de sclavie. Sã fie clar, nu vorbim de “sclavia” aia care e mai mult lipsire de libertate ºi exloatarea muncii. Vorbim de sclavie pe bune ! Legalã, cu acordul autoritãþilor, în care dacã ai fugit, Statul nu te apãrã, te predã stãpânului ! Ei bine, CHESTIA AIA numitã sclavie vine peste noi. Da, vine în Europa, reânvie ca o boalã contagioasã demult eradicatã. Reapare în suburbiile islamizate ale Parisului, în cartierele musulmane din Londra, guvernate de legea islamicã. În aprilie 2012,  activitstul anti-sclavie Biram Dah Abeid a dat foc în cadrul unei demonstraþii publice, unor exemplare ale unor texte de drept coranic din ªcoala islamicã Maliki, ce legiferau sclavia – ºi care se aplicau în continuare în Mauritania – în pofida abrogãrii formale a sclaviei în aceastã þarã, din 2007. Respectivul activist a fost arestat, ºi întreaga comunitate islamicã – în frunte cu preºedintele ales al Mauritaniei Mohamed Ould Abdel Aziz cerea condamnarea lui la moarte – pentru ofense aduse Islamului. Doar intervenþia energicã a Comunitãþii Europene a dus la eliberarea lui Biram Dah Abeid septembrie 2012. Povestea asta cu sclavia mi-a amintit de situaþia actualã a þãrilor din jurul Europei, care fierb în clocotul revoluþiilor ºi rãzboaielor provocate de americani. Sute de mii de persoane care fug din calea sãrãciei ºi rãzboaielor provocate de americani în Africa ºi Asia – încearcã sã ajungã în Europa, pentru o viaþã mai bunã. Sute de refugiaþi mor în fiecare zi în încercarea de a traversa Mediterana; în vreme ce taberele de refugiaþi din Italia ºi Grecia sunt arhipline, autoritãþile din þãrile respective sunt depãºite efectiv de situaþie. Foamea bântuie printre sãrmanii oameni, care nu au decât vina de a se fi nãscut de partea greºitã a graniþei ce desparte lumea civilizatã de haosul rãzboiului ºi distrugerii. În spatele acestei situaþii dezastroase d.p.d.v. umanitar stau – în aparenþã – americanii. În realitate, politica externã americanã este dictatã de la Tel Aviv prin intermediul puternicului lobby evreiesc din Congresul SUA. De peste 50 de ani SUA duce o politicã de destabilizare a Orientului Mijlociu pentru a permite Israelului sã respire, sã-ºi consolideze poziþia într-o zonã cu mulþi inamici puternici – care dacã ar fi lãsaþi în pace, sã prospere, ar ºterge de pe faþa planetei statul sionist. Iar noi, europenii, plãtim preþul. Vom fi asaltaþi de hoarde de amãrâþi care ºi-au pierdut casele ºi avutul. Chestie pe care nu îi afecteazã pe americani. Dacã Uniunea Europeanã ar judeca corect, ar da o cotã de 95% din refugiaþii sirieni, irakieni sau afgani americanilor, cãci ei sunt vinovaþi în mod direct de dezastrul din þãrile respective. Mulþi dintre aceºti refugiaþi îºi vor aduce cu ei un singur obiect: Coranul. Cãci majoritatea acestor refugiaþi sunt musulmani. ªi vor aduce ºi întãri în Europa legea islamicã, inclusiv acel text care permite sclavia, pentru care a riscat sã fie ucis acel activist în 2012 în Mauritania. În acest timp, SUA îºi continuã din pãcate politica criminalã dictatã de Israel, clãdindu-ºi bunãstarea pe ruinele, cadavrele ºi suferinþele altor popoare pe cae cicã le “elibereazã de tiranie”, aducându-le “democraþia americanã”. ªi mai face câte un film la Holywood în care deplânge ipocrit ºi fals sclavia de acu 150-200 de ani de la ei din ogradã. Batã-i Dumnezeu pe jidanii care conduc America !  ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer