Vã stau în gât icoanele ºi crucifixele din ºcoli. Biserica ºi învãþãtura sa vã oripileazã. Filosofiile creºtinã, mozaicã ºi musulmanã, care stau la baza principalelor religii de pe Pãmânt, vã dau dureri de cap. Tot ce înseamnã tradiþie ºi istorie româneascã vã pute. Dar muriþi de grija homosexualilor. Scârnãviilor! Jos, labele poponare de pe copiii României! Scârnãviilor! Jos labele poponare de pe copiii României! opinie Nu mi-a venit sã cred când am citit cã, la ColegiuGeorge Coºbuc din Bucureºti, se promoveazã în mod deºãnþat, scârbos, scârbavnic, infam, infect, împuþit, josnic, miºelesc, mizerabil, mârºav, puturos (ºi puteþi adãuga aici toatã lista de sinonime) aceastã devianþã psihicã, aceastã plagã a societãþii, care este prozelitismul homosexual. M-am sãturat sã fiu bombardat de propaganda bolnavã a pidosnicilor ºi drepturile lor. Locul lor este în spitalele de psihiatrie. Ascundeþi-vã în propriile voastre borte ºi lãsaþi-ne pe noi, cei normali, sã trãim în liniºte! Opriþi-vã,scârnãviilor, ºi lãsaþi-ne în pace copiii dupã care vi se scurg balele! Dacã nu sunteþi în stare sã vã trataþi, rãmâneþi ascunºi în cavitãþile voastre, de unde, an de an, alãturi de unii politicieni de “rahat” ºi diplomaþi de “cacao”, ieºiþi pe stradã într-o procesiune bãloºitã, infectã, cu iz de fecale! Pornind de la semnalul de alarmã tras de pãrinþii elevilor de la ColegiuGeorge Coºbuc, prezentat de TVR, m-am scârbit ºi mai mult, dupã ce am citit pe blogul jurnalistului Victor Roncea cã, ”la Facultatea de Sociologie, în data de 22 februarie, un “profesor” olandez ar fi urmat sã facã prozelitism poponar ºi pedofilla invitaþia organizaþiei minoritãþilor sexuale „Accept”, într-o conferinþã în cadrul „Lunii istoriei LGBT”. Profesorul homosexual Gert Hekma, care predã „studiigay ºi lesbiene” la Departamentul de Sociologie ºi Antropologie al Universitãþii din Amsterdam, susþine teza departajãrii legale a pedofiliei de „epebofilie”, argumentând cã pedofilia priveºte doar copiii sub 12 ani, iar „epebofilia”, adicãsexul adulþilor cu copii de peste 12 ani, este o stare de normalitate. Aºa rezultã dintr-un interviu acordat publicaþiei de psihologie ºi psihoterapie „Spiegeloog”, reprodus pe pagina lui Hekma de pe site-ul Universitãþii din Amsterdam, scrie sursa citatã, care face trimitere la site-ul Ziaristionline.ro. Din fericire, se pare cã evenimentul de la Facultatea de Sociologie a fost anulat. Însã, intenþia rãmâne. ªi, atunci, întreb ºi eu: cine are interesul sã otrãveascã sufletul ºi minþile copiilor ºi tinerilor din România? Ce hram mai poartã ºi SRI-ul, în condiþiile în care se încearcã distrugerea psihicã ºi moralã a copiilor din România? De ce nu ia nimeni nici o mãsurã împotriva campaniilor agresive de anihilare a fiinþei naþionale ºi a simbolurilor ºi tradiþiilor româneºti? P.S. Sunt curios câþi bani cheltuieºte anual MAI pentru protecþia poponarilor ºi lesbienelor care defileazã sfidãtor ºi scârbos în Bucureºti, pe lângã unul dintre Sfintele Simboluri Naþionale, aflate în Dealul Mitropoliei! sursa: ziuaveche.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer