Copii care au dezvoltat autism, în urma vaccinãrilor de rutinã

– În liniºte ºi fãrã prea multã fanfarã, Programul Federal de Compesare cu privire la Leziunile provocate de vaccinuri (VICP) din SUA (o instanþã neoficialã, al cãrei scop principal este sã apere industria vaccinurilor de responsabilitatea cu privire la leziunile provocate de produsele lor), a recunoscut cã vaccinurile provoacã autismul. Huffington Post a prezentat cazurile a încã doi copiii care au dezvoltat autism, în urma unor vaccinãri de rutinã. Pãrinþii acestor doi copii au primit milioane de dolari care sã îi ajute sã îºi plãteascã îngrijirea specialã de care au nevoie pentru toatã viaþa. Primul caz a implicat un bãiat de zece ani, pe nume Ryan, din California, care a înregistrat un regres rapid într-o tulburare din spectrul autismului (ASD), în urma unor vaccinãri de rutinã pe care le-a fãcut între 2003 ºi 2005, mai exact în urmacombinaþiei dintre vaccinul rujeolic, rubeolic (MMR) ºi cel pentru oreion. Înainte de a fi vaccinat, Ryan era un bãiat perfect sãnãtos, chiar mult mai avansat decât alþi copiii de vârsta lui. Însã, dupã ce a primit vaccinul MMR pe 19 decembrie 2003, acesta a dezvoltat destul de rapid encefalopatie, adicã o inflamaþie cerebralã serioasã. Familia ºi prietenii lui Ryan au depus mãrturie înaintea instanþei neoficiale spunând cã efectul cumulat al vaccinãrilor multiple la care a fost supus bãiatul între 2003  ºi 2005 l-au fãcut sã sufere de “disfuncþii mediate neuroimunologice sub forma astmului ºi ASD”, o declaraþie pe care guvernul federal a validat-o în cele din urmã, câþiva ani mai târziu. Familia lui Ryan a primit în cele din urmã despãgubiri financiare pentru “prejudiciile create de vaccin”, dar detaliile pertinente ale cazului au fost þinute departe de opinia publicã. Ryan a primit o sumã forfetarã de 969.474,91 de dolari, pentru a acopri “pierderile de venit viitoare (648.132,74 de dolari), durere ºi suferinþã (202.040,17 de dolari) ºi cheltuielile de îngrijire a vieþii în primul an de boalã (119.302 de dolari)”, plus 20.000 de dolari pentru cheltuielile de pânã la acel moment. O altã sumã confidenþialã, câteva milioane de dolari, vor fi investite în anuitãþi pentru a acoperi costurile anuale pentru viaþã, care ar putea ajunge la peste zece milioane de dolari. Aproape 80.000 de dolari au fost alocaþi pentru terapia ABA a autismului.  
  • Cel de-al doilea caz
În mod asemãnãtor, o fetiþã pe nume Emily a dezvoltat o tulburare de convulsii ºi o formã de ASD, cunoscutã sub numele de tulburare de dezvoltare omniprezentã, dupã ce a fost vaccinatã împotriva difteriei, tetanosului ºi tusei convulsive, precum ºi cu MMR, HIB (gripã hemofilicã de tip B) ºi Prevnar (vaccin pneumococic conjugat), atunci când avea 15 luni. Potrivit dosarului lui Emily, fetiþa a fãcut febrã de 40,9 grade Celsius dupã ce a fost vaccinatã, dupãa care au urmat convulsii, episoade de tremurat ºi o erupþie cutanatã de tip rujeolic. Iniþial, guvernul a încercat sã nege faptul cã leziunile lui Emily au fost cauzate de vaccinuri. Inculpaþii au încercat chiar sã nege cã Emily era într-adevãr bolnavã. Însã, într-un final, medicii au confirmat cã Emily a dezvoltat ASD, iar guvernul s-a hotãrât sã soluþioneze cazul, acordând familiei o despãgubire financiarã pentru leziunile induse de vaccinare. În cazul lui Emily, instanþa nu a recunoscut direct cã vaccinurile au fost cauza leziunilor fetiþei, dar faptul cã a renunþat la apãrare nu are nicio altã explicaþie logicã. Emily a primit o sumã forfetarã de 1.030.314,22 de dolari “pentru pierderile de venit viitoare (739.989,57 de dolari), durere ºi suferinþã (170.499,77 de dolari) ºi cheltuieli de îngrijire a vieþii pentru primul an (119.874,88 de dolari), plus 190.165,40 de dolari pentru cheltuielile de pânã atunci”. O parte din aceºti bani vor fi alocaþi pentru terapia ABA a autismului. În funcþie de plata din primul an, o sumã estimatã la nouã milioane de dolari va fi investitã în anuitãþi pentru cheltuielile anuale de-a lungul vieþii, care pot ajunge ºi pânã la 50 de milioane de dolari.  
  •  În trecut, instanþele au recunoscut cã vaccinurile provoacã leziuni cerebrale ºi dezvoltã autism
În 2008, Curtea Federalã SUA a recunoscut cã vaccinurile, ºi în special cele care conþin conservantul pe bazã de mercur Thimerosal, pot determina dezvoltarea autismului. O fetiþã, a cãrei identitate este þinutã secretã pentru protecþia familiei, a primit compensaþii dupã ce o serie de vaccinuri au determinat dezvoltarea unor simptome grave de autism, inclusiv pierderea capacitãþii de vorbire, inhibarea oricãrui rãspuns la mesajele verbale ºi imposibilitatea unui contact vizual, printre alte lucruri. În anul anterior, un bãiat pe nume Bailey a primit compensaþii financiare, deoarece a suferit o convulsie ºi a dezvoltat Encefalomielitã Diseminatã Acutã (ADEM), dupã ce a fost vaccinat împotriva rubeolei. Familia lui Bailey a primit despãgubiri pentru leziunile copilului, pe care instanþa le-a recunoscut, cu reticenþã, ca fiind urmãri ale vaccinului. sursa: financiarul.ro
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer