Facem Catedralã. Mare de o vede tot Bucureºtiul.

Pânã ºi cei din avioanele care zboarã peste oraº vor putea vedea Catedrala ºi mulþi o vor admira.

O va vedea ºi Bunul Dumnezeu ºi se Va bucura.

       ªi probabil va zice:

       “CE BINE CÃ NU I-AU PROSTIT ÃIA CU LEMNUL ªI SPAÞIILE MICI.”

       “ªI CUM SÃ-I MAI AJUT DACà AR FI VRUT DOAR SPITALE ?”

       Iar noi cei cu Catedrala Mântuirii Neamului am putea face mai mult decât sã o admirãm. ªi m-am gândit la ceva. E doar o idee. Odatã cu Catedrala sã aparã la toate bisericile din þarã încã un loc de aprins lumânãri. ªi sã aibã urmãtoarea inscripþie:

       „PENTRU MÂNTUIREA NEAMULUI”

              MORÞI            VII

       Dacã tot ne dorim Mântuirea Neamului hai sã aprindem ºi lumânãri pentru asta.

imagine

Iar dacã biserica va accepta acest proiect atunci se va face. Sunã prea îndrãzneþ ? Sau ne întoarcem la lemnul ºi spaþiile mici ca mentalitate ?

       Ca ºi creºtin sã aprinzi mãcar o datã pe an o lumânare pentru Mântuirea Neamului nu înseamnã mare lucru.

ingeri

       ªi dacã vor aprinde milioane de creºtini chiar avem o ºansã în plus, TOÞI.

       Acest proiect poate schimba în primul rând mentalitãþi. Sã aprinzi lumânãri ºi pentru cei pe care nu-i cunoºti înseamnã sã promovezi altruismul ºi solidaritatea. De asemenea mult vor ajuta ºi luminile dãruite pentru Mântuirea Neamului.

       Tare ca : Egoismul, Dezbinarea sau Sã moarã ºi capra vecinului vor începe sã „piardã teren”.

       ªi aºa vom dobândi o societate mai puternicã d.p.d.v. moral.

       Poate fi ºi acesta unul dintre cadourile pe care NI LE FACEM construind Catedrala.

       „Sã aprindem Luminile” pentru Mântuirea Neamului.

       Sã iasã Soarele ºi pe strada noastrã, iar dacã vrem o putem numi STRADA MÂNTULEASA.

                                                              de Groza Petre

P.S.: nu Ne mai rãmâne decât sã cucerim Paradisul din Noi. Iar pentru asta ne trebuie ºi Luminã.

Fãrã transformãri interioare condiþiile exterioare nu se schimbã.

Dar cu ajutorul Îngerilor ºi însoþiþi de Muzica Lor ascensiunea ne va fi mai uºoarã.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer