Deoarece relaþionez cu multã lume, observ ºi starea de sãnãtate a oamenilor. De câteva zile, este din nou, epidemie de gripã. Unii spun cã ar avea legãturã cu rãcirea vremii, dar eu nu cred. Mai degrabã cred cã cineva ne îmbolnãveºte intenþionat, pulverizând deasupra marilor oraºe, din avioane, substanþe care ne dau simptome de gripã.

Convingerea cã e ceva în neregulã cu gripa asta subitã mi s-a confirmat azi, când vorbeam la telefon cu un amic din Sibiu. El ºi toþi colegii lui de birou ÎN ACELAªI TIMP prezintã simptome de gripã (nas înfundat, muci, gâdilit în gât).

Aºa cã am pus mâna pe telefon ºi am fãcut un sondaj rapid printre prietenii ºi cunoscuþii din alte oraºe. Oradea, Târgu Mureº, Braºov, Constanþa, Cluj, Piteºti – peste tot oamenii au nasul ºi ochii roºii, tuºesc ºi strãnutã cu muci, asediind farmaciile în cautare de nurofen-rãcealã-ºi-gripã ºi alte asemenea aºa-zise remedii.

Dupã cum se ºtie, gripa este o boalã viralã, provocatã de virusul gripei. Medicina oficialã ne spune cã gripa este o boalã transmisibilã prin aer sau contact direct. Asta înseamnã cã viteza de propagare a unei epidemii de gripã ar trebui sã se întindã pe mai multe zeci de zile, cãci ºi virusul transmis altor persoane are nevoie de timp pentru a incuba ºi îmbolnãvi organismul, înainte de a fi propagat mai departe.

ªi atunci cum se explicã apariþia unor focare de boalã cu simptome de gripã, SIMULTAN în mai multe oraºe ?!

Explicaþia logicã nu poate fi decât una singurã. Îmbolnãvirea a fost provocatã prin contaminare simultanã. Cum poþi contamina aerul simultan, în mai multe oraºe ? Rãspuns corect: prin pulverizarea agentului patogen deasupra tuturor oraºelor mari ale României, în acelaºi timp, cu ajutorul avioanelor. Procedeul este denumit generic chemtrails (dâre chimice) de la urmele neobiºnuit de mari ºi dense ce se pot observa cã sunt lãsate pe cer de cãtre anumite avioane, bãnuite cã ar realiza astfel de operaþiuni de pulverizare ilegalã de substanþe chimice deaspura zonelor locuite.

 

Personal, nu cred cã agentul patogen pulverizat este constituit de viruºi ai gripei. Reacþia simultanã ºi imediatã a organismului sugereazã cã e vorba mai degrabã despre chimicale ce produc celor afectaþi de ele simptome similare gripei.

Dacã aº fi la guvernarea þãrii, aº cere celor de la Garda de Mediu sã facã analize periodice cu privire la toxicitatea aerului din localitãþi, corelate cu zborurile aeronavelor pe deasupra celor localitãþi sau în apropierea lor, pentru a se vedea dacã nu existã cumva o legãturã între aceste stranii epidemii de simptome de “gripã” ºi calitatea aerului.

Un argument în favoarea teoriei mele este ºi faptul cã ficãmea, care a stat zilele astea numai în casã deoarece nu am avut timp sã o scoatem în parc, e singura din casã care e sãnãtoasã, în timp noi toþi adulþii din familie care ieºim pe afarã, suntem cu nasurile în batiste. În plus, vãd cã nici nu se îmbolnãveºte de la noi, deci nu este vorba de o boalã viralã, ci de ceva ce are aceleaºi simptome cu gripa.

Bine bine, ºi totuºi orice om cu scaun la cap se va întreba dacã nu e vorba de o exagerare, dacã nu cumva este la mijloc doar imaginaþia mea înfierbântatã de teoriile conspiraþioniste citite pe net. Cui ar folosi ca toatã lumea sã aibã simptome de gripã ºi sã bage grãmezi de bani în astfel de operaþiuni secrete costisitoare, de pulverizare în secret de substanþe nocive sãnãtãþii, din avioane !? Rãspunsul este simplu: marile companii farmaceutice, interesate sã ne bage pe gât tot felul de pastile care ne uºureazã chipurile suferinþa, dar în mod sigur, buzunarele.

Aº fi curios sã aflu câþi dintre voi, cei ce aþi avut rãbdarea sã citiþi acest articol, aveþi simptome de rãcealã ºi gripã în acest moment, sau aveþi în jur oameni care prezintã astfel de simptome ?! Lãsaþi vã rog un rãspuns la comentarii, sã vedem, aºa, ca un mic sondaj, dacã se confirmã sau se infirmã teoria mea.

Personal, am ales sã nu mai iau medicamente care doar îmblânzesc efectele bolii, fãrã a o vindeca (gen nurofen sau teraflu). Aºa cum scriam ºi mai demult, la mine are efect CTB-ul, niºte pastile (destul de scumpe de altfel) cu vitamina C ºi zinc.

Deloc întâmplãtor, vitamina C are efecte foarte puternice în cazurile de intoxicare cu metale grele, stimulând sistemul imunitar sã lupte pentru eliminarea acestora din organism.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer