În vreme ce politicienii se chinuie la televizor sã ne demonstreze cât de importanþi ºi de indispensabili sunt ei  pentru þarã, realitatea din teritoriu ne aratã exact contrariul. Programul de 2 zile de lucru pe sãptãmânã al parlamentarilor, cu 50 de vacanþe pe an, administraþia publicã localã decimatã de DNA cu sute de primari, consilieri judeþeni ºi prefecþi arestaþi, ne demonstreazã cã toþi aceºti oameni nu erau în fapt necesari României. Mecanismul de stat funcþiona din inerþia legilor, ºi fãrã ei, cãci majoritatea lor s-au ocupat mai mult cu furatul decât cu lucratul. Treaba asta o ºtiam, însã iatã cã acum este ºi mai evidentã: de luni de zile ºeful guvernului refuzã sã organizeze alegeri parþiale pentru locurile vacante din Parlament ºi din administraþia publicã localã, chipurile din lipsã de bani pentru aceste activitãþi. În prezent, ar trebui organizate alegeri partiale in 14 colegii parlamentare, pentru 5 consilii judetene si mai multe primarii, dar România se dovedeºte încã o datã capabilã sã meargã înainte ºi fãrã aceºti aleºi cãrora se pare cã nimãnui nu le simte lipsa. Ba poate cã în unele locuri treaba merge chiar mai bine, cã nu mai are cine sã fure. Iatã cã cu ajutorul tehnologiilor moderne ale justiþiei americane, implementate via Kovesi-DNA, România devine prima maºinã autonomã, care merge ºi fãrã cârmaci. Probabil cã dupã ce acest program pilot al justiþiei va trece de faza de testare, el se va aplica la nivelul întregii þãri, prin arestarea întregii clase politice de hoþi ºi mafioþi, fãrã deosebire de apartenenþã politicã – în frunte cu domnul Ponta. Din acel moment, probabil cã Dacia româneascã va fi condusã pe pilot automat via GPS american, pe drumul cãtre normalitate. Vom fi guvernaþi de la distanþã, prin unde radio, de Guvernul Planetar. O fi bine, o fi rãu ?!]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer