• Propunem ca taxele de participare în tabãra internaþionalã de yoga Costineºti 2017 sã poatã fi plãtite proporþional cu numãrul de zile în care se doreºte participarea. Dacã taxa pe întreaga duratã a taberei va fi, sã spunem exemplificativ – de 700 lei, 700 împãrþit la 31 de zile (luna august) = 22,5 lei pentru fiecare zi de tabãrã. Astfel, pentru cine nu va putea sã îºi ia concediu sau sã îºi permitã decât 10 zile de tabãrã, taxa sã fie proporþionalã cu perioada în care persoana respectivã poate sã participe efectiv (pentru zece zile, 225 lei). Aceastã opþiune ar permite mai multor colegi care din motive financiare sau ºi de timp, nu pot participa la tabãrã pe întreaga duratã de desfãºurare a acesteia, sã participe în mod echitabil, fãrã sã rãmânã cu sentimentul cã li s-a impus sã plãteascã ºi zilele în care nu au putut fi prezenþi. A da posibilitatea participanþilor sã plãteascã pentru perioada pe care participã efectiv, corespunde principiului dreptãþii ºi echitãþii divine.
 • Deoarece s-a observat în rândul cursanþilor yoga (mai ales cei de ani mari) o tendinþã de blazare ºi indiferenþã, ce reprezintã în realitate semnele unei stãri de saturaþie spiritualã, concretizatã prin lipsa de interes la participarea activitãþilor taberei, ce nu conþin elemente de noutate pentru aceºtia, propunem ca tabãra de acest an sã se desfãºoare fãrã nici un element de noutate (iniþieri, tehnici sau conferinþe), ci sã fie axatã pe aprofundarea tehnicilor ºi procedeelor yoghine clasice, atât teoretic cât ºi mai ales practic. Considerãm cã ceea ce ne lipseºte în continuare tuturor pentru a atinge nivelele superioare ale sistemului yoga, sunt practica consecventã a procedeelor învãþate în cadrul ºcolii, iar nu tonele de teorie concretizate în zeci ºi sute de ore de conferinþe. În acest fel, va fi combãtutã ºi saturaþia spiritualã a celor care tind în mod inconºtient sã acorde atenþie doar noutãþilor ºi se complac în a “vâna” iniþieri ºi tehnici noi pe care apoi nu le practicã niciodatã cu perseverenþã, pânã la realizarea completã a rezultatelor pe care aceste procedee spirituale le oferã.
 • Propunem ca tabãra de la Costineºti din acest an sã se desfãºoare sub egida respectãrii celor 10 principii de eticã yoghinã, Yama ºi Nyama, iar fiecare participant sã se strãduiascã sã respecte pe cât posibil în mod perfect aceste 10 norme de conduitã spiritualã. Propunerea noastrã vine în contextul în care se observã carenþe grave de ordin moral la unii cursanþi yoga, fapt ce le blocheazã acestora orice progres spiritual, conform dictonului prezentat în cursurile de anul 1 yoga, ce afirmã cã “yoghinul ce nu respectã în mod perfect yama ºi nyama se aseamãnã unui burduf gãurit. Oricâtã apã ai turna îl el, nu se va umple.”
 • Propunem ca toþi lectorii ºi coordonatorii activitãþilor anunþate în programul taberei sã respecte orele anunþate în program. Lipsa de punctualitate este o carenþã des întâlnitã în cadrul ºcolii noastre de yoga ºi denotã o lipsã de respect pentru persoana ºi timpul celorlalþi participanþi la evenimente.
 • Propunem realizarea unei dezbateri publice în cadrul taberei, în care sã îi invitãm sã participe ºi pe cei care aduc critici ºcolii noastre de yoga – atât din interiorul cât ºi din afara ºcolii, pentru a putea lãmuri o datã pentru totdeauna, pe bazã de argumente ºi probe, criticile constante pe care aceºtia le aduc. Propunem ca organizatorii sã dea asigurãri ferme celor din cadrul ºcolii, ce vor participa la aceastã dezbatere cu critici constructive ºi documentate, cã nu vor fi marginalizaþi, demonizaþi sau daþi afarã din aºezãmintele ºcolii noastre de yoga sau de la cursurile acesteia. Apreciem cã o astfel de abordare directã ºi onestã ar fi de naturã sã înlãture suspiciunile ºi zvonurile rãuvoitoare – ºi sã consolideze încrederea cursanþilor în buna credinþã a liderilor acestei ºcoli, consolidând starea de fraternitate spiritualã de care avem cu toþii atâta nevoie.
 • Semnat, Un grup de cursanþi Comentariu rapcea.ro: materialul de mai sus l-am primit pe mail, cu rugãmintea de a-l posta pe site. La 30 de minute dupã postarea acestui articol, site-ul a fost atacat de pe servere chinezeºti (222.186.46.15   122.224.153.109 probabil servicii de proxy ip). ]]>

  Write a comment:

  Your email address will not be published.

  © 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

  logo-footer