de Andrei Dobrin –yogaesoteric

În toamna acestui an, unul dintre liderii partidului ecologist din Suedia a recunoscut public cã aºa-zisele chemtrails sau „dâre ale morþii” nu sunt doar niºte teorii conspirative, ci ele reprezintã cu adevãrat un pericol care pune în primejdie viaþa cetãþenilor suedezi. Fiind primul politician european care a avut curajul sã vorbeascã deschis despre chemtrails, Pernilla Hagberg a afirmat cu mai multe ocazii cã „dârele morþii” sunt de fapt substanþe foarte toxice rãspândite intenþionat în atmosferã ºi cã, deºi mulþi politicieni suedezi cunosc acest aspect îngrijorãtor, ei se tem sã îl recunoascã public.

Aftonbladet, o binecunoscutã publicaþie suedezã, a reacþionat la afirmaþiile diplomatului suedez, bulversând cetãþenii cu articolul „Politicienii afirmã cã CIA împreunã cu guvernul suedez injecteazã toxine desupra Suediei”.

Conform spuselor Pernillei Hagberg, totul a început când a observat în Katrineholms Courier (un ziar suedez) o pozã reprezentând niºte „dâre ale morþii”, iar autorii acelui articol se întrebau ce înseamnã acele urme de pe cer. Hagberg a afirmat într-un interviu cã nu ºi-a putut imagina atunci când a sunat la redacþia acelui ziar, cu intenþia de a clarifica dilema, cã totul va lua o întorsãturã atât de mare.

Diplomatul suedez afirmã cã îi este cunoscutã problema „dârelor morþii” de ºase ani ºi cã bãnuieºte cã CIA împreunã cu guvernul suedez ar complota împotriva cetãþenilor suedezi prin rãspândirea toxicelor chemtrailsuri. Tot ea afirmã cã ar exista chiar ºi un document secret pe care Suedia ºi SUA le-au semnat împreunã cu privire la rãspândirea „dârelor morþii” pe cerul suedez. Politicianul a mai afirmat cã deþine anumite informaþii care îi permit sã afirme cã SUA nu este singura superputere la ora actualã de pe glob care se dedã la astfel de acþiuni criminale împotriva cetãþenilor sãi.

Deºi a spus cã intenþioneazã sã continue investigarea detaliatã a acestei probleme, Pernilla Hagberg pare a fi o persoanã modestã ºi prudentã care afirmã cã nu vorbeºte în numele partidului ecologist ci pe cont propriu. Invitatã în mai multe rânduri, nu se grãbeºte sã aparã la televiziunea naþionalã pentru a dezbate pe tema „dârelor morþii” afirmând cã programul încãrcat nu îi permite, deocamdatã, sã facã aceasta. La ora actualã ea primeºte mii de emailuri de la oameni din toatã lumea care o felicitã pentru curajul sãu.

Se pare cã un alt diplomat ecologist din Suedia, pe nume Roy Hagberg, lider al partidului în provincia Vingaker a fãcut unele afirmaþii cu privire la existenþa chemtrailsurilor pe cerul suedez, afirmaþii care coincid într-o mare mãsurã cu cele fãcute de Pernilla Hagberg. Între timp, un alt lider al partidului ecologist din Suedia a apãrut la televiziunea naþionalã afirmând cã mediul înconjurãtor din Suedia are probleme mult mai grave care vin pe primul plan în comparaþie cu aceste chemtrails dar, a continuat el, ar fi „foarte urât din partea guvernului suedez dacã ar fi rãspunzãtor pentru aºa ceva”.

Cu alte cuvinte, deºi nu afirmã vehement existenþa „dârelor morþii”, totuºi, liderii partidului ecologist din Suedia au atras în mod public atenþia cetãþenilor suedezi asupra acestui pericol, arãtându-ºi într-un mod „diplomatic”, am putea spune, nesupunerea faþã de ordinele aºa-ziºilor „iluminaþi” sataniºti care conduc din umbrã planeta pãmânt ºi urmãresc instaurarea unei Noi Ordini Mondiale.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer