Un parlamentar din partea partidului FIDESZ a afirmat, marþi, la Budapesta, cã etnicii maghiari vor dispãrea din þãrile învecinate, dacã nu va exista autonomie. Gyorgy Csoti a declarat cã, de la Tratatul de Pace de la Trianon, etnicii magiari s-au confruntat în permanenþã cu încercarea de asimilare în þãrile vecine. Parlamentarul a fãcut aceastã declaraþie dupã sesiunea de înfiinþare a unei subcomisii parlamentare pentru autonomie. Nici mãcar mult trâmbiþatul proces de integrare euro-atlanticã nu a rezolvat aceastã problemã, þinându-se cont de faptul cã numãrul maghiarilor din þãrile vecine a scãzut cu aproape 300.000 din 1991, a adãugat Csoti. În Transilvania, numãrul etnicilor maghiari a scãzut cu 190.000. Preºedintele comisiei, Katalin Szili, parlamentar independent, a declarat cã subcomisia va evalua diferite modele de autonomie, inclusiv din Europa. „O naþiune acþioneazã corect dacã susþine toate eforturile de autonomie ale etnicilor sãi”, a afirmat Szili, citatã de MTI. Potrivit parlamentarului independent Katalin Szili, comisia va invita toate organizaþiile implicate în aspiraþiile de autonomie pentru consultãri.  De Monika Krajnik – Adevarul comentariu rapcea.ro: concluzia bacilor ungureni este la fel de hilarã și nerealistã precum a celor din Clubul de la Roma, care “avertizau plini de îngrijorare” cã fãrã o conducere (a se citi dictaturã) unicã planetarã (a lor, a “iluminaților” adicã), Umanitatea va dispãrea. Va dispãrea mai degrabã umanitatea ca omenie – pentru cã va dispãrea tot ce este omenesc în noi și vom fi reduși la stadiul de animale înlãnțuite. La fel și cu ungurii, temerea cã ei vor dispãrea dacã nu vor avea “autonomie” este la fel de fantezistã, problema fiind pusã astfel cu vãditã rea intenție. Cãci statisticile aratã cã populația maghiarã scade mai mult în prea-lãudata Ungarie (de unde tinerii fug mâncând pãmântul din cauza lipsei de perspective economice și taxelor mari la orice) decât din România – singura țarã unde și-au menținut numãrul (nici n-au crescut, nici n-au scãzut). Diferențele dintre ultimele douã recensãminte o aratã. Astfel, la recensãmântul populației din 2002 au fost înregistrați în România 1.431.807 etnici maghiari, reprezentând 6,60% din populația țãrii. Populaþia de etnie maghiarã a fost la recensãmântul din 2011 a fost de 1.238 mii persoane, reprezentând 6,5% din populaþia stabilã a þãrii, scãdere explicabilã în contextul îmbãtrânirii populației și crizei demografice ce afecteazã întreaga Europã, nu doar România sau Ungaria (în contextul în care populația totalã a României a scãzut cu aproape 2,3 milioane conform INS.) Deci, concluyia este cã ungurii, dacã vor sã supraviețuiascã ca Națiune, trebuie sã își acorde lor înșile în Ungaria lor mut iubitã, mai multã “autonomie” economicã, și sã promoveze o politicã de creștere a natalitãții… în caz contrar, pânã în 2050 ei vor dispãrea în primul rând din Ungaria, iar ultima rezervație de unguri “autonomi” (în afarã de cei din Munții Altai) va fi cea din Covasna și Harghita 🙂]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer